Subsaharská Afrika (Černá Afrika) – otázka ze zeměpisu

 

   Otázka: Subsaharská Afrika

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Verunka

 

 

Vymezení oblasti, fyzickogeografický přehled

= oblast jižně od Sahary, kde převládá černé obyvatelstvo

 

POVRCH

 • Africký štít – rozsáhlé klenby, tektonické kry a pánve, které jsou vyplněny jezery (Ukerewe)
 • Etiopská vysočina
 • nejvyšší hora – Kilimandžáro – Uhuru (5895 m)
 • nejnižší místo – Assalská proláklina (-155 m)
 • JZ Kapské hory
 • nížiny – pouze podél pobřeží v Konžské pánvi ( nejm. podíl nížin ze světadílů)
 • Koňská pánev – střední část Afriky, sníženina ze všech stran obklopena horami o 500m vyššími, tropický deštný prales, 2. nejvodnatější řeka světa – Zair (dříve Kongo) – přítoky Ulangy, Kasay
 • Kalaharská pánev – ze všech stran hory o 1000 m vyšší, pouště Kalahary, Namib – vznikla kvůli Benguelskému proudu, řeka Zambezi – Viktoriiny vodopády, poušť Namib
 • Etiopská vysočina – V část Afriky, sucho
 • Východoafrická vysočina – východo-africký příkop – Tanganika, Alberovo, Ukereve (vytéká z něj Bílý Nil), rozsáhlé savany

 

 • pouště – Sahara, Kalahary, Namib- největší
 • největší ostrov:Madagaskar

 

KLIMA

 • většina území tropy – vlhké kolem rovníku a suché kolem obratníku (pouště – Namib, Kalahari)
 • od V k Z ubývá srážek (nejvíce přináší letní monzun z Indického oceánu)
 • nejméně srážek na JZ (poušť Namib – S kamenitá, J písčitá)

 

VODSTVO

 • rovníkový typ (velmi hustá říční síť – Kongo)
 • monzunový typ (na S a J řeky ubývají – Niger, Zambezi)
 • protékající pouští (Limpopo, Orange)
 • vádí = suché říční koryto zaplněné vodou pouze dočasně (po deštích) – v pouštích a polopouštích
 • jezera – většinou tektonického původu (největší – Ukerewe, nejhlubší – Tanganika)
 • šotty = bezodtoká slaná jezera na S Afriky, kt. mění rozlohu podle ročních období (v období dešťů se zvětšuje – Čadské jezero- dříve významný zdroj vody)
 • na řekách jsou četné vodopády – Viktorii na Zambezi

 

Rostlinstvo

 • tropické deštné les (eben, mahagon) charakteristická stromová parta
 • savany (baobab)
 • pouště a polopouště (efemerní rostliny, sukulenty), v oázách datlovníky

 

Živočišstvo

 • býložravci, šelmy, lidoopi
 • endemiti (hmyzožravci), hroši, nosorožci, krokodýli, pštrosy
 • národní parky
 • nejvíce v Keni a Tanzánii (Serengeti-nekonečná pláň, Masai Mara, Tsavo-lovecká rezervace, Kilimanžáro, Ngorongoro, Tarangie)

 

Kapský poloostrov – stolové hory – Kapské město (jedno z největších měst)

Mys Dobré Naděje – ostrý pevninský výběžek

Střelkový mys – nejjižnější bod Afriky

Krater Ngorongoro – v Kráterové vysočině, pestrá fauna a flora

 

Nerostné suroviny

 • velké zásoby
 • J Afrika – vzácné a drahé kovy, železná ruda
 • JAR – diamanty
 • SZ Afrika – fosfáty
 • Kongo, Zambie, Zimbabwe – měděný pás
 • ropa – Guinejský záliv + rudné pásmo – Zambie, Zimbabve, Jar

 

Hospodářství

 • Afrika je ekonomicky nejméně rozvinutých světadílem
 • pouze Jihoafrická republika patří mezi hospodářsky vyspělé země
 • 52 států patří mezi rozvojové země a 32 zemí z nich se řadí k nejméně rozvinutých zemím světa
 • Mosambik, Somálsko, Etiopie a Eritrea – rozhodující složkou je zemědělství,nejchudší

 

Zemědělství

 • zaměstnává asi 70% ekonomicky aktivního obyvatelstva
 • z velké části zaostalé – naturální (zemědělská produkce je určena pro rolníky a jejich rodiny)
 • v odlehlých oblastech – samozásobitelské zem. – obiloviny, luštěniny, hlíznaté okopaniny (proso, kukuřice, maniok, batáty); rolníci získávají ornou půdu vypálením lesního porostu (rychlé vyčerpání)
 • v přístupnějších oblastech – plantážní hospodářství – moderní pěstitelské metody, zemědělské stroje; pěstují se monokulturní plodiny (hlavně pro vývoz) – káva, kakaové boby, podzemnice olejná, koření..

 

Průmysl

 • pouze 2% světové produkce
 • 40% v jediné hospodářsky vyspělé zemi Afriky – JAR, nejprůmyslovější je celkově Jižní Afrika (Namibie, Zimbabwe..Mosambik ne!)
 • převládá těžební průmysl
 • JAR – černé uhlí, železná ruda, platina, zlato
 • Kongo(Zair), Zambie – měděná ruda
 • Ghana, Guinea – bauxit
 • strojírenský průmysl (JAR), textilní, potravinářský (téměř všude)
 • je zde rozvinuta řemeslná výroba – kožené tkané, dřevěné výrobky
 • energetika je slabá (až na JAR) – hydroenergetické zdroje, ale využití je malé (největší hydroelektrárny vybudované na Nilu, Zambezi, Voltě)

 

Obyvatelstvo

 • řídce osídlený světadíl – 25 obyv./km2
 • regionální kontrasty – nejvíce: delta Nilu, nejméně:pouště
 • lokální kontrasty – bohaté i chudinské čtvrti rychle rostoucích měst
 • nízká míra urbanizace
 • nejvyšší natalita (45%) a nárůst počtu obyvatel (3%) ze světadílů, úmrtnost se snížila (díky humanitním akcím)
 • velké procento negramotných lidí
 • většina obyvatel žije na venkově (70%) – někde i nadále kmenové
 • převládá negroidní rasa (Súdánci – urostlejší, Bantauové – drobnější, Pygmejové – trpasličí kmen v trop. dešt. lese, Paleoafričané (Hotentoti, Křováci – nejstarší obyvatelé aridní zóny, žijí kočovně a živí se lovem)
 • europoidní rasa (Arabové, Berbeři-původní obyvatelé Sahary) v S Africe a přístavních městech JAR, potomci bělochů – Búrové (Holanďané)- původní vrchní vrstva z 20. stol.
 • mongoloidní rasa (Malgašové) žije na Madagaskaru

 

 • národnostní problémy – většina hranic států vznikla uměle

 

Náboženství

 • islám (S. Afrika)
 • křesťanství (SV Afrika)
 • přírodní náboženství (centrální afrika – uctívání předmětů)

 

Jazyky

 • velmi složité, obyvatelstvo hovoří asi 1000 jazyky a mnoha dialekty
 • k dorozumění a k funkci úředního jazyka slouží francouzština, angličtina a portugalština

 

Problém: špatný zdravotní stav obyvatel, nízká střední délka života (M-52, Ž-54) a vysoká kojenecká úmrtnost, nedostatečná zdravotní péče a životní úroveň

 

Nemoci – malárie (přenašeč – komár), spavá nemoc (přenašeč – moucha tse-tse), HIV (oblast střední Afriky), podvýživa, hlad (hlavně Sahel)

 

Jihoafrická republika

 • země, která vybočuje ze všeobecné charakteristiky Afriky – je ekonomicky rozvinutá (vyspělý, průmyslově zemědělský stát)
 • Obyvatelstvo – početnější běloši (potomci Angličanů), dále černoši, míšenci, Asijci
 • 11úředních jazyků
 • průmysl – těžba surovin (uhlí, železná ruda, barevné kovy, diamanty, zlato), zpracovatelský průmysl
 • hlavní oblast těžby: Witwatersrand
 • Nelson Mandela – 1. černošský prezident
 • město:Kapské město – Stolová hora
 • největší vývozce zlata na světě

 

Pobřeží slonoviny – nový prezident, starý nechce odstoupit

Eritrea – nejmladší stát

Sahel – pasoucí se dobytek spase více rostlinstva než za rok vyroste – dochází k přepásání a rozšiřování pouští – jev desertifikace

Křováci = Sanové – kočovní lovci a sběrači

Kapverdské ostrovy – vulkanického původu

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy