Syndrom vyhoření – maturitní otázka

 

   Otázka: Syndrom vyhoření

   Předmět: Psychologie, Ekonomie

   Přidal(a): Andrea

 

 

DEFINICE:

 • jedná se o ztrátu profesionálního zájmu
 • postižený ztrácí zájem o svoji práci, spokojuje se s každodenní rutinou a stereotypem.
 • nevidí důvod pro další sebevzdělávání, osobní růst
 • snaží se jen přežít a nemít problémy

 

STÁDIA A FÁZE: syndrom vyhoření má určité fáze

 • a) PŘEDCHOROBÍ (nadšení)
  • jedinec by chtěl pracovat co nejlépe, touží po úspěchu ale ten nepřichází.
 • b) I. STADIUM (počáteční nadšení začíná upadat) stagnace
  • jedinec NIC NESTÍHÁ, je stále v časové nouzi, práce začíná ztrácet smysl
 • c) II: STADIUM (frustrace)
  • neuróza, pocit, že musí pořád něco dělat, výsledkem je CHAOS
 • d) III: STADIUM (apatie, vyhoření)
  • pocit – ŽE MUSÍ, se ztrácí a obrací VE VZDOR, že nemusí nic.
  • kolegové jej obtěžují svojí přítomností, pryč jsou zbytky zájmu nadšení, je jen ÚNAVA, ZKLAMÁNÍ

 

RIZIKOVÉ FAKTORY PRO VZNIK: 

 • a) VNĚJŠÍ
  • zaměstnání a organizace práce (náročné povolání, pracovní podmínky, nedostat. Ocenění, nedost. personálu, pracovní přetížení).
  • rodina (jedinec může mít doma nějaké problémy)
  • společnost (dnešní doba, kdy lidé mohou mít soutěživý charakter a mohou sí klást stále vyšší a vyšší cíle, které ale překračují psychické možnosti jedince.
 • b) VNITŘNÍ – osobnostní charakteristika
  • sklony k soběstačnosti
  • perfekcionismus
  • odpor k pravidlům
  • značná cílevědomost
  • soutěživost
  • potřebují mít vše pod kontrolou
  • pevná vůle a odhodlanost jedince

 

PŘÍZNAKY:             

 • A) SOMATICKÉ – únava, poruchy spánku
 • B) PSYCHICKÉ – ztráta nadšení, negativismus, úzkost, deprese, popudlivost, agresivita.
 • C) SOCIÁLNÍ – omezování kontaktů s klienty, přibývání konfliktů.

 

TERAPIE A PREVENCE

Prevence:    

 • a) příjemné tvůrčí prostředí
 • b) přiměřené pracovní nasazení
 • c) supervize
 • d) odpočinkové místnosti
 • e) odpočinek
 • f) psychohygiena
 • h) relax, koníčky vlastní

 

Terapie:

 • a) psychoterapie
 • b) relax, odpočinek
 • c) aktivní využití volného času

 

PSYCHOHYGIENA

 • neboli DUŠEVNÍ HYGIENA
 • nauka či soubor pravidel a metod, které mají za úkol UDRŽOVAT, PROHLUBOVAT A ZNOVUZÍSKAT ztracené duševní zdraví.
 • Učí nás, jak preventivně předcházet nepříznivým vnějším vlivům
 • Mezi metody psychohygieny patří:
  • a) dostatek spánku
   • jít spát pravidelně ve stejnou dobu – žádné rušivé vlivy
   • 7-8 hodin spánku
   • záleží na věku jedince
  • b) vyvážená a zdravá strava
  • c) pravidelný pohyb
  • d) správné hospodaření s časem
  • e) relaxační a autoregulační cvičení

 

Podmínkou pro úspěšně vykonávání povolání je PROFESIONÁLNÍ ADAPTACE

ADAPTACE A DEFORMACE

A) profesionální adaptace  – profesionálně adaptovat se znamená:

 • a) zvládat své EMOCE
  • je nutné překonat hluboké a intenzivní prožívání utrpení nemocných (jejich bolest, smrt, bolest a žal rodinných příslušníků).
 • b) být MOTIVOVÁN PRO VOLBU POVOLÁNÍ
  • zájem a znalost problematiky
 • c) mít ZNALOST Z PSYCHOLOGIE NEMOC.
 • d) umět RELAXOVAT.

 

B) profesionální deformace – projevem deformace zdravotníka je:

 • a) DEVALVACE – projev neúcty v interakci, nemocný je považov. za případ, chybí psycholog. Přístup
 • b) EGOIZMUS – nastává citová otupělost, nezájem o potřeby pacienta
 • c) VYHÝBÁNÍ SE KONTAKTU – s pacientem, vyhýbání se pokoji, kde je umír. pacient.
 • d) ŠPATNÉ NEGATIVNÍ NÁVYKY – návyky zdravotníka
 • e) ODBORNÉ CHYBY PŘI VÝKONECH – nedodržování ZÁSAD ASEPSE, postupů při práci, záměny léků a diet
 • f) SYNDROM VYHOŘENÍ


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy