Syndrom vyhoření, supervize – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Syndrom vyhoření, supervize

   Předmět: Společenské vědy

   Přidal(a): zd.polackova

 

 

SYNDROM VYHOŘENÍ

= stav psychického, fyzického a emocionálního vyčerpání

 • Způsobené dlouhodobým stresováním v emocionálně těžkých situacích
 • Vzniká u jinak zdravého člověka

 

Proces vyhoření

 • Nadšení
 • Přestává nacházet smysl své práce, pracuje „za něco“
 • Ztráta úcty k druhým a k vlastnímu životu

 

Obtíže pomáhajících profesí

 • Pracovník musí navázat kontakt se všemi klienty
 • Konflikt mezi požadavky klienta a možnostmi sociálního pracovníka
 • Citlivější pracovníci mohou mít pochybnosti, jestli jsou dobrými pracovníky
 • Pracovník od sebe hodně očekává
 • Pracovník má problém přijímat pomoc od druhých
 • Organizace preferuje bezproblémového a silného pracovníka
 • Nejnáročnější práce je s klienty, kteří nejsou v zařízení dobrovolně, u vážně postiženými a umírajícími klienty

 

Projevy

 • Deprese
 • Lhostejnost
 • Ztráta citlivosti pro potřeby klientů
 • Cynismus
 • Práci věnuje jen nutné minimum energie
 • Ztráta sebedůvěry
 • Preferuje administrativní činnosti
 • Důraz klade na mzdu
 • Omezuje komunikaci a kolegy
 • Často nemocný

 

Základní předpoklady pro vznik syndromu vyhoření

 • Přítomnost stresorů
  • Obavy, aby dobře zvládl péči, obavy z kritiky
 • Frustrace
  • Nedostatek uznání a respektu
 • Negativní vztah mezi spolupracovníky
 • Vliv prostředí

 

Co můžeme pro sebe udělat

 • Péče o sebe a zdravý životní styl
 • Sociální opora
  • Setkávání se s kolegy
 • Profesní růst
 • Není nutné zůstávat za cenu ztrát
  • Raději změna než ztratit duševní pohodu a zdraví

 

SUPERVIZE

 • Metoda, která umožňuje pochopit, co brání pochopení mezi pracovníkem a klientem nebo navzájem mezi kolegy
 • Může se zabývat i kazuistikou obtížného případu
 • Využívá se v profesích zaměřených na práci s lidmi
 • Může chránit před syndromem vyhoření
 • Zodpovědnost zůstává na klientovi
 • Předpokladem je, že pracovník má zájem poskytovat kvalitní péči a chce změnit slabá místa

 

Supervizor

 • Odborný pracovník se supervizním výcvikem
  • Většinou psycholog, pedagog, speciální pedagog nebo sociální pracovník
 • Externí nebo interní
 • HLAVNÍ ÚKOL → pomáhat pracovníkům v práci a v její reflexi
 • Nabídne pohled zvenčí, své zkušenosti
 • U složitých případů je pracovníkovi oporou
 • Vybízí k novým postupům

 

Supervidovaný

 • Pracovník, který chce řešit svou práci
 • Jednotlivec i skupina
 • Volí téma a má chuť na něm pracovat

 

Cíl supervize 1

 • Krátkodobé
  • Získávání profesionálních dovedností
  • Vytvoření základních podmínek pro úspěšnou práci
 • Dlouhodobé
  • Monitorace plánů osobního rozvoje pracovníků
  • Harmonizace fungování celé organizace

 

Cíl supervize 2

 • Vzdělávací
  • Rozvoj dovednosti, vědomostí
 • Podpůrné
  • Naučit se hovořit o prožívání náročných situací
   • Supervizor je ochotný pochopit náročnou práci s klienty
  • Řídící
   • Supervizor je určitou kontrolou kvality
    • Ale konečná zodpovědnost je na pracovníkovi
   • Supervizor pomáhá najít dobré způsoby péče

 

Základní znaky špatné supervize

 • Ponižování, kritizování
 • Špatný vztah mezi supervizorem a supervidovaným
 • Nekompetentnost supervizora

 

Formy supervize

 • Podle počtu účastníků
  • Individuální
   • 1 pracovník a 1 supervizor
  • Skupinová
   • Supervizor a 8 – 10 pracovníků
  • Podle frekvence
   • Pravidelná
   • Příležitostná
   • Krizová (aktuální)