Trámové stropy – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Trámové stropy

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

TRÁMOVÉ STROPY

 • Použití:
  • Bytové objekty, administrativní budovy, průmyslové haly,

 

 • Charakteristika jednotlivých prvků:
  • Deska,
   • Má velké půdorysné rozměry a v poměru k nim malou výšku,
   • Dimenzujeme na šířku 1 metr,
   • Jednosměrně nebo obousměrně pnutá,
   • Minimální tloušťka 80 mm,
   • Kolmo na nosnou výztuž je výztuž rozdělovací (u jednosměrně pnuté desky),
   • Zatížení: vlastní tíha + vrstva podlahy + užitné zatížení (popř. střešní plášť + vítr + sníh u střechy),
  • Trám,
   • Délka je několikanásobně větší než průřezové rozměry,
   • h> 3b; l> 3h,
   • můžeme uvažovat t-průřez (spolupůsobící šířku desky) v místě kladných ohybových momentů,
   • minimální šířka 180 mm,
   • nosná výztuž + montážní výztuž + smyková výztuž (výztuž ohyby nebo třmínky),
   • minimálně 2 pruty nosné výztuže,
   • zatížení: plošné zatížení desky násobené zatěžovací šířkou + vlastní tíha,
  • Průvlak,
   • Podobné jako u trámu,
   • Je zatížen osovými silami – reakce z trámu + vlastní tíha,
   • V místě sil vzniká velké smykové namáhání – zdvojené třmínky nebo přidání smykové výztuže (smyková příložka),
   • Při velkém zatížení se zesilují náběhy (vodorovné – nejméně účinné, svislé – nejčastěji prováděné, prostorové – nejúčinnější, ale složitě se provádí).
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!