Trh – maturitní otázka

 

   Otázka: Trh

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Petra Prečanová

 

 

 

 

Základní subjekty trhu

V ekonomickém systému vystupují tři subjekty které plní určité úlohy:
1. Domácnosti

 • jsou to jednotlivci nebo rodiny kteří přijímají důchod (mzdy, plat, výhra)
 • určují nabídku prac. Síly
 • spoluurčují poptávku po zboží, penězích
 • spoří (půjčují si)
 • platí daně

 

2. Firmy, organizace, podniky
–      jsou to jednotky, které podnikají a usilují o dosažení zisku
–      určují nabídku zboží a služeb
–      spoluurčují nabídku po zboží a pracovní síle

–      platí daně
–      půjčují si
–      určují ceny a mzdy

 

3. Státní správa (stát)

 • spoluurčují poptávku po zboží a pracovní síle
  –       vybírají daně

–       stát je specifický subjekt jehož cílem je trh ovlivňovat jako

prodávající – státní podniky
kupující – státní zakázky

 

Trh– je to místo, kdese setkává nabídka s poptávkou za účelem směňování

Zboží – jsou statky a služby, které jsou určeny ke směně na trhu
Vlastnosti zboží:

užitná hodnota – spočívá v uspokojení konkrétní lidské potřeby
směnná hodnota – projevuje se v ceně
Základem ceny je hodnota zboží, kterou určiují výrobní faktory
Cena zboží se na trhu může lišit od jeho hodnoty kvůli nabídce a poptávce

 

Členění trhu

1. Podle území

 • místní – Zelný trh

–      národní – plodinová burza

–      mezinárodní – veletrhy BVV

 

2. Podle předmětu koupě a prodeje
–      trh zboží a služeb

dílčí (1 druh)
agregátní (všechny druhy)

        –      trh výrobních faktorů (práce, půda, kapitál)
–      trh finanční  (peníze, kapitál)

 

Nabídka S (supply)
–        je to množství zboží které dodávají výrobci na trh za určitou cenu

 • vyjadřuje vztah mezi množstvím nabízeného zboží Q a cenou P, za kterou jsou prodávající ochotni prodat
 • s rostoucí cenou roste množství nabízeného zboží

Ochota prodávajícího co nejvíce prodat za co nejvyšší cenu

 

Nabídku ovlivňuje:                                                                               

–        cena
–        náklady výroby a obchody
–        výrobní podmínky – počasí

 

Poptávka D (demand)
–         je to množství zboží které je kupující ochoten koupit za určitou cenu
–         vyjadřuje vztah mezi množstvím poptávajícího zboží Q a jeho ceny P
–         pro kupující je výrobek tím přijatelnější čím menší je cena
Ochota kupujícího co nejvíce koupit za co nejmenší cenu

 

Poptávku ovlivňuje:
–         cena
–         změna počtu kupujících
–         změna velikosti důchodů – mzda, plat, daně
–         preference – móda, zvyky, změny potřeb
–         změna cen substitutů

 

Substitut – jsou to zaměnitelné statky (chleba – rohlík, kafe – čaj)

 

Tržní rovnováha

 • vzniká v místě kde se střetává nabídka s poptávkou. V tomto bodě existuje tzv. Rovnovážná cena za kterou je kupující ochoten nakoupit a zároveň výrobce (prodejce) ochoten vyrobit (prodat).

Při jiné ceně než je cena rovnovážná vzniká:
1. Přebytečná nabídka – je-li nabídka přebytečná výrobci sníží cenu a tím se zvýší poptávka kupujících

– nižší ceny vedou výrobce k omezování výroby – nabídka a poptávka se při určité ceně vyrovnají

 

2. Nedostatečná nabídka – je-li nabídka nedostatečná, výrobci cenu zvýší, protože část kupujících je ochotna ji zaplatit – dojde ke snížení poptávky, vyšší cena vyvolá větší zájem výrobců o výrobu zboží, tím roste nabídka a cena začne klesat, při určité ceně se nabídka a poptávka vyrovnají.

 

Pokud si rovnováhu hospodářství nezajistí trh sám, musí zasáhnout stát prostřednictvím nástrojů která má k dispozici (zvýšení nebo snížení daní)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy