Trpný rod (Das Passiv) – německý jazyk

němčina

 

Otázka: Trpný rod (Das Passiv)

Předmět: Německý jazyk (gramatika)

Přidal(a): Aneta

 

 

Tvoření

  • Trpný rod tvoříme kombinací pomocného slovesa werden a příčestí minulého. Pro vytvoření příslušného tvaru časujeme pouze sloveso werden – příčestí zůstává vždy stejné.

 

Přítomný čas

Časování pomocného slovesa werden:

Ich werde                               Wir werden

Du wirst                                  Ihr werdet

Er wird                                    Sie werden

Er wird erwartet. – Je očekáván.

Ihr werdet gesucht. – Jste hledáni.

Die Kinder werden zum Tee eingeladen. – Děti jsou pozvány na čaj.

 

Minulý čas

Préteritum

Časování pomocného slovesa werden:

Ich wurde                               Wir wurden

Du wurdest                            Ihr wurdet

Er wurde                                 Sie wurden

Es wurde hier viel gebaut. – Hodně se tu stavělo.

Die Prager Universität wurde von Karl IV. gegründet. – Pražská univerzita by založena Karlem IV.

Die Journalisten wurden fast erschossen. – Novináři byli málem zastřeleni.

 

Perfektum

ich bin / du bist / er istworden

Pozor – příčestí minulé slovesa werden se v pasivu tvoří bez předpony ge-!

Ist die Regierung schon gebildet worden? – Už se ta vláda vytvořila?

Leugnen Sie nicht! Sie sind da gestern gesehen worden! – Nezapírejte! Včera jste byl viděn!

Der Film ist schon zweimal gezeigt worden. – Ten film byl dáván už dvakrát.

 

Plusquamperfektum

Jde o stejný tvar jako v perfektu, jen vždy zaměníme přítomný tvar slovesa sein za tvar minulý.

perfektum   plusquamperfektum
Ich bin gerufen worden. (Byl jsem volán.) Ich war gerufen worden.
Es ist getan worden. (Bylo to uděláno.) Es war getan worden.
Es ist repariert worden. (Bylo to opraveno.) Es war repariert worden.

 

Budoucnost

Zde potřebujeme werden dvakrát:

  • jedno vytváří budoucnost a je v určitém tvaru – časujeme ho jako v přítomném čase
  • druhé tvoří pasivum a je v infinitivu

Ich werde das tun. – Udělám to. → Es wird getan werden. – Bude to uděláno.

Ich werde das herstellen. – Vyrobím to. → Es wird hergestellt werden. – Bude to vyrobeno.

 

Pozor na záměnu pasiva a budoucího času – oba používají pomocné werden!

Ich werde rufen. (Budu volat) – významové sloveso je v infinitivu → aktivní budoucí vyjádření

Ich werde gerufen. (Jsem volán) – významové sloveso je ve tvaru příčestí minulého → pasivní vyjádření

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy