Tyrolské elegie – rozbor díla

rozbor díla

 

   Kniha: Tyrolské elegie (K. H. Borovský)

   Předmět: Český jazyk – rozbor díla

   Přidal(a): UniqueCorn

 

Karel Havlíček Borovský

 • po studiích na gymnáziu vstoupil do kněžského semináře – ze školy bal vyloučen
 • působil jako vychovatel v Rusku
 • jeho zkušenosti byly v rozporu s ideálními představami v Rusku
 • na základě své činnosti byl zatčen a deportován do Brixenu
 • krátce po návratu do Čech umírá na TBC
 • říkal otevřeně co si myslí – lidem se to nelíbilo.

 

Další díla:

  • Slovan
  • Křest svatého Vladimíra
  • Národní noviny
  • Obrazy z Rus

 

Literárně historický kontext

 • 3. etapa národního obrození – 30. – 50. léta 19. století, vrchol romantismu, počátek realismu
 • hlavním úkolem literatury byla výchova k vlastenectví (Národní obrození)
 • Revoluční vystoupení českého národa v roce 1848 – potlačení – účastníci uvěznění, vyhnáni, nebo se raději začali věnovat vědě.

 

 

Další spisovatelé:

  • Karel Jaromír Erben – Kytice
  • Karel Hynek Mácha – Máj
  • Božena Němcová – Babička
  • Viktor Hugo – Chrám matky boží v Paříži
  • Josef Kajetán Tyl – Strakonický dudák aneb Hony divých žen

 

Rozbor díla: Tyrolské elegie

Místo a doba děje:

 • 19. století, Habsburská monarchie – Německý Brod, kde byl zatčen a následná cesta do Brixenu

 

Jazyk a styl:

 • čtivý, hovorový, citově zabarvený, místy vulgární
 • Novinářský slang, místy archaismy
 • Humorné ladění skladby často přechází v parodii, satiru a ironii

 

Kompozice:

Devět zpěvů

 • Úvod tvoří verš méně známé lidové písně z Chrudimska (Sviť měsíčku, polehoučku….)
 • Dál příběh pokračuje nočním probuzením, kde KHB dostává dopis od „doktora“ Bacha, který má starost o jeho zdraví – a protože mu nesvědčí podnebí v Čechách, posílá ho na zdravé povětří…
 • Vrchol skladby tvoří 8. zpěv a příhoda se splašenými koňmi
 • V 9. zpěvu je popsán příjezd do Brixenu

 

Verš:

 • Prvky LS: výrazný rým a rytmus (trochej); celý příběh vypráví měsíci, který se stal jediným společníkem na jeho cestě (parodoval lid. píseň)

 

Umělecké prostředky:  

 • ironieOd všech z Vídně pozdravení, pan Bach je líbá, jsou-li prej zdráv, a tuhleto psaní po nás posílá
 • sarkasmus Bach mi píše jako doktor, že mi nesvědčí v Čechách zdraví, že prej potřebuju změnu prostředí
 • personifikaceSviť, měsíčku, polehoučku, skrz ten hustý mrak, jakpak se ti Brixen líbí? Neškareď se tak! Nepospíchej, pozastav se, nechoď ještě spat: abych s tebou jen chvílinku mohl diškutýrovat.
 • přirovnáníHloupost mezi národy je bezedná jak drška armády. 

 

Literární druh:

 • epika (veršovaná skladba, která má děj)

 

Literární žánr:

 • satirická báseň; patrné prvky lidové slovesnosti

 

Elegie:

 • žalozpěv, pohřební píseň, útvar antické poezie, lyrická báseň, jejímž námětem je smutek nad smrtí blízké osoby, žal nad ztracenou láskou, nad ztraceným mládím, domovem… v antice byla považována za vrchol poezie, využil ji i Kollár ve sb. Slávy dcera, kde naříká nad ztrátou slovanských území. KHB ale porušuje náročné metrum a nedodržuje ani tragický tón. Odkazuje k Ovidiovým Žalozpěvům, které také vznikly za vyhnanství básníka, který se znelíbil císaři

 

Námět:

 • Ostrá útočná kritika rakouské vlády a policie
 • Nesvoboda v době bachovského absolutismu
 • Autobiografické rysy

 

Hl. postavy

 • Karel Havlíček Borovský– ironický, odvážný, vzpurný, výsměšný, rezignovaný
 • Dedera – policejní komisař + stráž (žandarmové)

 

Děj:

 • Popisuje svoje zatčení  a  cestu do vyhnanství ,  od příchodu policajtů – v nočních hodinách, smutné loučení s rodinou, rodným městem a vlastí.
 • Vlastně ani nevěděl,  kam jede a jestli se vůbec někdy vrátí.  Na cestě ho provázel policejní komisař Dedera a další strážní.
 • Vrcholem skladby je příhoda se splašenými koňmi po cestě přes Alpy (8.zpěv)– kočár se řítí po příkré cestě, všichni policisté z něj vyskákali, když jim zajatec připomenul příběh z bible o Jonášovi – jen „hříšník“ KHB měl čisté svědomí a v klidu dojel k poště, kde stačil povečeřet, než pochroumaní strážci dokulhali za ním. Satiricky celou situaci komentoval a neodpustil si ostrou kritiku režimu, který chce na šňůrce vodit celé národy, ale neukočíruje ani čtyři koně….

Ach ty světe, obrácený světe,
Vzhůru nohami ve škarpě leží stráž
Ale s panem delikventem samým kluše ekipáž

Ach ty vládo převrácená vládo
Národy na šňůrce vodit chceš, ale čtyřmi koňmi na opratích
Vládnout nemůžeš!

 • Nakonec všichni dojeli do Brixenu a Havlíček zůstává pod dohledem místních orgánů.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!