Úkoly stavební geodézie v průběhu výstavby

stavitelství

 

   Otázka: Úkoly stavební geodézie v průběhu výstavby – maturitní otázka

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

ÚKOLY STAVEBNÍ GEODÉZIE V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

 1. Pořízení geodetických podkladů pro návrh stavby,
  • Musíme navrhnout umístění stavby na pozemku a v dané konfiguraci terénu,
  • Jako podklad máme: mapu nebo plán se situačním výkresem a výškovými údaji,
 2. Vytvoření vytyčovacího výkresu, pořízení vytyčovací sítě a vytyčení stavby v terénu,
  • Body vytyčovacích sítí fungují jako počátky soustav souřadnic pro vytyčení bodů v objektu,
 3. Měřická kontrola v průběhu stavby,
  • Sledujeme, vyměřujeme a kontrolujeme rozměry jednotlivých částí konstrukce,
  • Zaměřujeme například: délky plochy a objemy provedených prací pro jejich fakturaci,
 4. Po skončení stavby objektu zaměřujeme skutečné rozměry,
  • Mohou se lišit od projektu (po dohodě s investorem),
  • Slouží jako podklad pro dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS),
 5. Kontrola stavby po dokončení a v průběhu životnosti,
  • Sledujeme například: klesání způsobené sedáním v základové spáře nebo špatným založením,
  • Většinou se periodicky zaměřuje šířka trhlin,
  • U důležitých staveb (některých mostů) jsou kontroly předepsány preventivně.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy