Ústava ČR – maturitní otázka

 

   Otázka: Ústava ČR

   Předmět: Společenské vědy, Politologie

   Přidal(a): el

 

 • Ústava je nejvyšší právní silou ve státě a ostatní právní normy z ní musí vycházet
 • První ústava roku 1920, platila až do roku 1948, poté byla ústava Lidově Demokratická (květen 1948), kterou následovala ústava Socialistická (1960-1993)
 • 1.1993 – Ústava České republiky

 

Skládá se z :

 • Preambule – úvod, předmluva, prohlášení a vyjadřuje základní tradice
 • Osm Hlav – celkem 113 článků

 

Hlava I.:

 • základní ustanovení – podstata státu

 

Hlava II.: 

 • moc zákonodárná – senát, poslanecká sněmovna
 • Parlament sídlí v Praze. Poslanecká sněmovna se skládá z 200 poslanců, kteří se volí na 4 roky. Do poslanecké sněmovny může být zvolen občan starší 21 let. Má funkci centra politického rozhodování v oblasti zákonodárné moci.
 • Senát má 81 senátorů, kteří se volí na 6 let, každé dva roky se volí 1/3 senátorů. Do senátu může být zvolen občan starší 40 let. Má funkci stabilizující a je protiváhou poslanecké sněmovně. Pokud by byla poslanecká sněmovna rozpuštěna, zastupuje senát její funkci.

 

Hlava III.:

 • moc výkonná – prezident ČR, vláda
 • Prezident se volí vždy na 5 let a může být zvolen maximálně 2x za sebou. Prezidentem se může stát občan starší 40 let. Jmenuje a odvolává předsedu vlády a s ním i další členy vlády, rozpouští poslaneckou sněmovnu, podepisuje zákony, reprezentuje stát, uděluje státní vyznamenání, nelze ho zadržet ani trestně stíhat
 • Vláda se skládá z předsedy vlády, místopředsedů a ministrů. Premiéra jmenuje prezident ČR. Je vrcholným orgánem moci výkonné. Může podat návrh zákona o státním rozpočtu.

 

Hlava IV.:

 • moc soudní
 • Nejvyšší soud v Brně, Nejvyšší správní soud v Brně, Vrchní soudy v Praze a Olomouci, krajské soudy, městské, okresní, obvodní
 • Mezi principy soudnictví patří : nestrannost a nezávislost soudců

 

Hlava V.:

 • nejvyšší kontrolní úřad (nezávislý kontrolní orgán) – kontroluje zacházení se státním rozpočtem

 

Hlava VI.:

 • česká národní banka

 

Hlava VII.:

 • územní samosprávy

 

Hlava VIII.:

 • přechodné/ dodatkové články

 

Součástí ústavy je listina základních práv a svobod

 • Volební systém určuje způsob volby ze strany voliče
  • Většinový volební systém (majoritní) – vítězem se stává pouze jeden kandidát, který zastupuje poté své voliče v daném obvodě. Máme jednokolový i dvoukolový volební systém a v ČR se tímto způsobem volí zástupci do Senátu.
  • Poměrný volební systém (proporční) – kandidát získá určité procento (počet) hlasů, které jsou poté přepočteny na počet mandátů. Tímto způsobem mají šanci na úspěch i menší politické strany a je spravedlivější. V ČR se tímto způsobem volí do Poslanecké sněmovny, zastupitelstev a Evropského parlamentu
  • Smíšený volební systém – část mandátů je obsazována na základě většinového volebního systému, část na základě poměrného volebního systému

 

 • Volby v ČR vyhlašuje prezident a musí být vyhlášen nejpozději 90 dní před jejich konáním
 • Aktivní volební právo uplatňuje volič a vzniká 18 rokem života
 • Pasivní volební právo je možnost být zvolen a liší se věkově dle instituce
 • Volební právo mají i lidé žijící v zahraničí
 • Pokud se volič zdržuje mimo své trvalé bydliště v době voleb, musí si zřídit voličský průkaz
 • Prezident se od roku 2013 volí v přímé volbě a kandidát musí sesbírat 50 tisíc podpisů
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!