Úvod do studia dějepisu – maturitní otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Úvod do studia dějepisu

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Lukáš Raplík

 

 

 

 

Historie jako věda

– vše co se událo od vzniku lidské společnosti

– zkoumá vývoj člověka

– skládá se z „historek“

 

Historie:

1, To co se stalo v lidské společnosti – dějiny

2, Věda o tom co se událo – dějepis

3, Výuková disciplína o tom co se událo

 

Dějepis souvisí s mnoha dalšími vědami a využívá jejich poznatků

1, Zeměpis

2, Biologie

3, Chemie

4, Matematika

5, Cizí jazyky

6, Společenské vědy

 

Pomocné vědy historické

– vědecké disciplíny

 1. heraldika

-Nauka o erbech a znacích

 1. sfragistika

– Nauka o pečetích

 1. paleografie

– nauka o vývoji a druzích písma

 1. diplomatika

– věda o písemnostech úředního charakteru

– nejvěrohodnější zdroj historie

 1. chronologie

– nauka o vývoji měření času

 1. metrologie

– nauka o měrách a váhách

 1. genealogie

– nauka o rodokmenech

 1. vexilologie

– nauka o vlajkách

 1. kampanologie

– nauka o zvonech a jejich zdobení

 

Etapy historikovy práce

 1. Heuristika ->  Práce v archívu
 2. Kritika ->  podrobit kritice
 3. Interpretace ->  výklad získaných poznatků
 4. Syntéza ->  shrnutí a publikování poznatků

 

Historické prameny

– pozůstatky (dokumenty) doby

– zdroje informací o minulosti

– umožňují rekonstrukci událostí + zkoumání a hodnocení minulosti

– mají různou vypovídající hodnotu

 

 1. Hmotné prameny

– všechno co je trojrozměrné

– získává archeologie

– podávají obraz o všedním životu lidí

– omezená vypovídají schopnost

– v muzeu, v galerii, ve skanzenu

 1. Písemné prameny

– větší vypovídající hodnota

– veškeré dochované písemnosti

– plakáty (volební)

– článek z novin, atd.

– v archivech a knihovnách

 1. Tradiční prameny

– mýty, pověsti, písně, atd.

– o významných událostech

 1. Obrazové prameny

– mapy, kresby, atlasy, atd.

 1. Audiovizuální prameny

– zvuky, TV, atd.

 

Periodizace

– rozčlenění historického vývoje do několika etap

– používáme renesanční periodizaci:

 • Pravěk (od objevení člověka, do vynálezu písma)
 • Starověk (od vynálezu písma, do zánik ZŘ říše 476 n.l.)
 • Středověk (od roku 476 n.l., do objevení Ameriky 1492)
 • Novověk (od roku 1492 do začátku 20. St. 1900)
 • Doba nejnovější (od roku 1900 do současnosti)

 

Chronologie

– v některých starověkých státech neexistovala

– 1. Chronologie se objevují v evropských státech

 1. Řecko

– od roku 776 př. n.l.   -> 1. Olympijské hry

 1. Řím

– od roku 753 př. n.l. ->  založení Říma

 1. Křesťanský letopočet
 2. Židovský letopočet

– od údajného vzniku světa

– dnes (9.9.2010) ->  rok 5771

 1. Islámský letopočet

– od hidžra (odchod Muhamada z Mekky)  ->  622 n.l.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!