Vegetační pásy – otázka ze zeměpisu

 

   Otázka: Vegetační pásy

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Lucy

1) Tropické deštné lesy

Území: kolem rovníku(Amazonský PRALES, Konžský prales, Indonésie)

Podnebí: vlhké, teplé podnebí ,o celý rok kolem 25°C,srážky 2000-3000mm

-Deštné pralesy se ozn. jako plíce planety, největší producent kyslíku na Zemi

-Největší rostlinná biodiverzita světa, „lékárna světa“

 

-Environmentální problémy: kácení deštných pralesů, těžba nerost. surovin ->úbytek druhů organismů, sklen. efekt, likvidace léčiv)

 

-Tropický deštný prales se dělí na patra:

  • 1)bylinné patro
  • 2)Křovinné patro
  • 3)stromy pod zápoj(20-30 m)
  • 4)stromy nad zápoj(40-60 m)

Flora: orchideje,kapradiny,lijány,vzácné dřeviny(mahagon,eben)

Fauna: obrovské druhy hmyzu,opice,papoušci,tukani,hadi(anakonda),netopýři,tygr,levhart,jaguár

 

2)Tropické lesy

Území: oblast subrovníkového podnebného pásu

Podnebí: směrem k obratníkům množství srážek klesá.střídá se období sucha a deštů,teploty 20-28°C

-Lesy světlejší,nižsší vzrůst stromů,v nižsších vrstvách je dostatek světla na rozdíl od tr.deštných pralesů

 

3)Savany

Území: Nejvíce v Africe(Safari),Brazílie,Indie,Austrálie

Podnebí: střídá se období deštů a sucha(v období deštů krajiny zelené,v suchých obdobích rostliny usychají a jsou časté požáry),tropické klima

Flora: travnaté porosty,křoviny,baobab,sukulenty,akácie,eukalyptus

Fauna: lev,žirafa,zebra,slon,nosorožec,hroch,krokodýl,antilopa,gepard,gazela

 

4)Pouště a polopouště

Území: pouštní oblasti jsou zejména v subtropech,(Sev.Afrika-Sahara,Arabský pol.,jihozáp.Sev.Ameriky, s Střední Asie,Austrálie,jih Afriky a Jižní Ameriky)

Podnebí: suché podnebí,prudké střídání teplot-během dne vysoké teploty,v noci kolem nuly)

-život se vyskytuje v místech výskytu podzemní vody(oaza),vádí=vyschlá koryta řek

-typy pouště: erg(písčitá poušt),homada(kamenité poušt),serir(štěrkovitá poušt)

Fauna: sukulenty,traviny,křoviny,palma datlová,aloe,agáve

Flora: ještěrky,hadi,štíři,škorpioni,velbloudi,pštrosi(korábi pouště),hmyz

 

5)Pás tvrdolistých křovin a dřevin(vegetace středomořského typu)

Území:nejvíce kolem Středozemního moře,Kalifornie,JAR

Podnebí: subtropické podnebí(horké suché léto a mírná deštivá zima),průměrné teploty 15°C

-Kulturní krajina(zemědělská),pěstování subtrop.plodin(citrusy,olivovník,víno,vavříny,olejandry)

-Stromy a keře mají tvrdé listy,které neopadávjí,machie=ozn.původních tvrdolistách porostů,frygandy=pův. porosty

Fauna: křovinaté porosty

Flora: muflon,danek,plazi,ješterky,hmyz

 

6)Stepi

Území: Madarsko(piesta),Sev.Amerika(prérie),Již.Amerika(pampy)

Podnebí:vnitrozemské podnebí s horkými léty a chladnou zimou,nízké množství srážek

-Je využívána zemědělsky->světová obilnice

Flora: křoviny,traviny,byliny,černozem

Flora: zajíci,koně,hlodavci,dravci

 

7)Pás smíšených lesů

Území: většina území mírného podnebného pásu sev.polokoule(Evropa,západ Sev.Ameriky,východ Číny)

Flora: buky,duby,javory,borovice,smrky,modříny

Fauna: vlk,medvěd,jelen,srnka,divoké prase

 

8)Tajga

Území: nejrozsáhlejší pás,nejvíce v Rusku,Skandinávii a Kanadě,oblast severských jehličnatých lesů

Podnebí: velmi studené zimy a poměrně teplá léta,časté permafrosty

Flora: smrk,modřín,borovice,bříza(Rus.nár.strom)

Fauna: medvěd,vlk,černá zvěř,vysoká zvěř(srnec),kožeš.zvěř(kuna,lasička,somak),los

 

9)Tundra

Území: subpolární oblasti(Sibiř,sever Kanady)

Podnebí: dlouhé,tmavé,studené zimy,extr.krátké veget.období

Flora: mechy,lišejníky,zakrslé  vrby a břízy

Fauna: los,sob,medvěd,ptáci(alba,racek),liška polární

 

10)Polární pustiny

-oblasti trvalé pokryté ledem a sněhem

Flora:mechy, řasy a bakterie

Fauna: mrož,tulen,tučnáci,medvěd lední

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!