Velké zeměpisné objevy 15. a 16. století – maturitní otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Velké zeměpisné objevy 15. a 16. století

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Lakita

 

PŘÍČINY:

  • v hospodářské oblasti

– nárůst výroby v Evropě → hledání nových trhů, odbytišť, zdrojů surovin (Au, Ag)

– rostoucí poptávka po luxusním zboží (např. koření z Orientu, hedvábí, sklo, porcelán, koberce, drahokamy, …)

– snaha zbavit se Arabů jako prostředníků obchodního styku (drahé)

– narušení obchodu a obchodních cest s Indií osmanskými Turky

 

  • mocensko-politické

– snaha objevovat a ovládat nové oblasti

 

PŘEDPOKLADY:

Rozvoj vědy a techniky:

  • lodě – od 13. stol. s hlubokým kýlem, kormidlem, stěžní, více plachtami
  • představy a znalosti o zeměkouli:
  • rozvoj kartografie

–     Toscanelli v 15. stol. potvrdil, že je země kulatá

–     1. glóbus – Martin Beheim (Německo)

  • vynálezy:
  • kompas (Čína)
  • astroláb (k určení zeměpisné šířky)
  • astronomické tabulky (poloha hvězd)

 

Zámořský obchod (schéma):

AMERIKA   —  drahé kovy, káva, čaj, tabák, třtinový cukr, bavlna    —  EVROPA

 

otroci                                                  alkohol, látky, zbraně

 

AFRIKA

 

V raném období zámořských objevů měly rozhodující úlohu země na Pyrenejském poloostrově:

PORTUGALSKO

– usilovalo najít „zadní cestu do Indie“ obeplutím Afriky – na V, do Indonésie

– plavby usnadňoval řetězec obchodních stanic = faktorií (k doplňování zásob, úkryt; na pobřeží Afriky)

 

Jindřich Mořeplavec – 1415 obsadil přístav Ceuta (Maroco) → počátek portugalské kolonizace

 

Bartolomeo Diaz – ve službách krále Jana II., podél Z pobřeží

objevil nejjižnější výběžek Afriky mys Bouře → Mys Dobré naděje

 

Fernao de Magalhaes – původem Portugalec, ale ve službách španělského krále

 

Vasco de Gama – 1498 cesta kolem mysu Dobré naděje do Indie

1 500 vznik prvních portugalských osad na území dnešní Brazílie

 

ŠPANĚLSKO

1492 končí reconquista (= dobývání Pyrenejského poloostrova v područí Arabů = Maurů),

s objevením Ameriky začíná conquista (= dobývání nových území v rámci zámořských objevů – cesty přes Atlantik na Z)

– snaha konkurovat Portugalsku – Isabela Kastilská podporuje mořeplavbu (1479)

 

Kryštof Kolumbus – z Janova

3.-8. 1492 vyplul za účelem najít novou cestu do Indie (100členná posádka, 3 lodě – Santa Maria, Pinta, Nina)

3.- 11. 10. 1492 ostrov San Salvador, poté i Kuba a Haiti

– obyvatelé pojmenováni Indiáni

 

– španělské výboje hlavně do Mexika a Jižní Ameriky:

Vasco de Balboa – jako první Evropan překročil Panamskou šíji a objevil Tichý oceán (Jižní moře)

 

Americo Vespucci – několik plaveb, k jihoamerickému pobřeží – popisy přírody, mapy, … = Nový svět →Americova země = Amerika

 

Fernao de Magalhaes – země je kulatá – dokázal plavbou kolem světa (jako 1. na světě)

objevil průliv mezi Ohňovou zemí a J Amerikou; Jižní moře nazval Tichým oceánem

Hernando Cortes – vyvrátil říši Aztéků v Mexiku (1519-1521)

Francisco Pizzaro, Diego Almagro – dobytí říše Inků v Peru, objeveno Chile (Nové Španělsko) – oblast velmi bohatá

– příčiny úspěchu: malé vojenské oddíly, ale technická převaha; úcta k bílým; využití sporů mezi jednotlivými kmeny; z pohledu Evropa ve vývoji v době kamenné (bronzové)

!!Yukatánský polostrov – Mayové; Mexiko – Aztékové

– soupeření Španělska a Portugalska – 1. koloniální válka v dějinách

1474 mír v Tordesillas = dohoda o rozdělení světa, uzavřena pod papežovou patronací a garancí

– stanovila linii Atlantikem (2000KM OD Kapverd)

– na Z od linie – Španělé (Amerika)

– na V od linie – Portugalci (Afrika, Asie, J Amerika)

– v 16. stol. dohoda porušena –  Španělsko se snaží dobýt Filipíny, další porušování

1571 bitva u Lepanta Španělé vyhrávají nad Araby – zisk vlivu na Středomoří

  1. pol. 16. stol. krize – Portugalsko ztrácí do jisté míry samostatnost → 1580 – 1640 personální unie – Španělsko a Portugalsko spojeno v čele s Filipem II.

1588 španělská flotila = Armada poražena Angličany v La Mache

 

NIZOZEMÍ

– cílem Tichomoří (Indonésie, Jáva – opěrným bodem, Moluky)

– ztráty kolonií až po 2. SV

– nástrojem pronikání Nizozemská východoanglická společnost

1606 objev Austrálie – Willem Janszoon (existence ale potvrzena až později Brity)

 

ANGLIE

– rozvoj plaveb na konci 16. století za vlády Alžběty I.

– časté pirátství (zisk zboží ze španělských lodí za tajné podpory Alžběty I.) – Francis Drake – jako 2. obeplul svět, do Evropy tabák a brambory (→konec hladomoru v Evropě)

→ postupná proměna v koloniální expanzi

 

Sir Walter Raleigh – Virginie 1. kolonie v S Americe 1584

1588 porážka španělské Armady

 

FRANCIE

1535 obsazení části S Ameriky (podél řeky sv. Vavřince) – území dnešní Kanady – základem francouzské koloniální říše (rozvinuta později)

ŠVÉDSKO

– pokus ovládnout část S Ameriky – v 17. stol. dočasně ovládnuto území dnešního státu Delaware – pokusy Dánska i Norska

 

Správa kolonií:

centralizovaný systém – ovládání přímo z hlavního města (Port., Šp.)

– přes polosoukromé společnosti (např. Anglická východoindická společnost)

 

VÝZNAM A DŮSLEDKY:

politická oblast:

– Evropa se stala mocenským středem světa, který ovládala = vznik evropocentrického světa

– budování velkých koloniálních říší

 

kulturní oblast:

– mísení různých kultur – rozvoj poznání o světě (Zemi), rozvoj vědních oborů (geografie, kartografie, botanika, zoologie, etnografie)

 

ekonomická, hospodářská oblast:

– rozvoj obchodu a řemesel

– vznik obchodních společností (např. Východoindická společnost – činnost Angličanů  a Nizozemců v Indii)

– cenová revoluce = pokles hdnoty peněz kvůli přílivu Au a Ag (=inflace), zvýšení ceny výrobků

– obchodní trasy přesunuty ze severu do Atlantiku – nová přístavní města – Londýn, Antverpy, přístavy ve Francii

– nové plodiny – brambory, hrách, kukuřice, rajčata, kakao

– pronikání křestańství do dobytých území

– obchod s otroky

!Bartolomeo de las Casas – rozvoj teorie práv člověka, kritika násilného zacházení s domorodci a otroky

– zničení původních civilizací (Mexiko – Aztékové, Peru – Inkové, Guatemala – Mayové)

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy