Vlastnosti technických materiálů

 

   Otázka: Vlastnosti technických materiálů

   Předmět: Fyzika

   Přidal(a): Van Diesel

 

Rozdělujeme: Fyzikální, Chemické, Mechanické, Technologické

 

Fyzikální vlastnosti:

 • Hustota kovů: je poměr hmotnosti m k objemuhomogenní  látky při určité teplotě.

Např. železo 7800 kg/m3

hliník 2700 kg/m3

 

Podle hustoty jsou tříděny kovy na lehké a těžké

 • Teplota tání a tuhnutí: je teplota, při níž látka mění své skupenství (tuhý kov se mění na kapalinu). Čisté kovy se taví při určité přesné teplotě, u slitin probíhá tavení v rozmezí teplot. Znalost této teploty je důležitá pro slévárenství, svařování, atd..

 

 • Délková a objemová roztažnost: je prodloužení délky, zvětšení objemu, vlivem zvýšení teploty látky. U odlitků, součástí ze spékaných materiálů a součástí z plastů se naopak musí počítat se smrštivostí, což je opakem roztažnosti. Se vzrůstající teplotou se všechny kovy roztahují.

 

 • Teplená vodivost: je schopnost kovů vést teplo. Nejlepším vodičem tepla je stříbro-100%. Nekovové materiály mají tepelnou vodivost o 10 až 100% nižší než kovové materiály.

 

 • Elektrická vodivost: je schopnost kovů vést el. proud.  Podle vodivosti se materiály dělí na vodiče a nevodiče neboli izolanty. Mezi nimi je skupina zvláštních materiálů-polovodiče. Nejlepším vodičem el. proudu je stříbro, měď a hliník. Nelepší elektrickou vodivost mají čisté kovy. Přísadami nebo nečistotami obsaženými v kovu se elektrická vodivost vždy jen snižuje. Elektrická vodivost klesá se stoupající teplotou.

 

 • Magnetičnost: zjišťuje se chování kovů v magnetickém poli. Materiály magneticky měkké se snadno zmagnetizují, ale i snadno odmagnetizují. Materiály magneticky tvrdé se obtížně magnetizují, ale své vlastnosti si podrží.

 

Chemické vlastnosti:

 • Odolnost proti korozi: odolnost proti okysličování povrchu materiálů způsobeném vlhkostí.
 • Žáruvzdornost: odolnost proti vyšším teplotám např. materiál na kotle, rošty, okuje, atd.
 • Žárupevnost: odolnost proti vyšším teplotám a  zároveň mechanickému namáhání. Materiál na ventily, písty, lopatky parních turbín, atd.

 

Mechanické vlastnosti:

 • Pevnost: odolnost materiálů proti silám, které jej chtějí rozdělit na více častí. Udává se v MPa. Jak síly působí na materiál rozeznáváme pevnost v tahu, tlaku, krutu, smyku a ohybu.
 • Pružnost: schopnost materiálu vrátit se do původního tvaru, když na něj přestanou působit deformační síly.
 • Tvrdost: odolnost materiálů proti vnikání cizího tělesa. Zjišťuje se vtlačováním tvrdého tělíska určitým tlakem do zkoušeného materiálu a měřením hloubky nebo plochy vtisku.
 • Houževnatost: každé rozdělení jakéhokoli materiálu na 2 části vyžaduje určitou práci a výrazem této práce je houževnatost. Opakem houževnatosti je křehkost. Materiály křehké vyžadují práci nepatrnou.

 

Technologické vlastnosti:               

 • Slévatelnost: je souhrn vlastností, umožňující kovu měnit jeho tvar sléváním.
 • Tvárnost: schopnost kovů k tváření za tepla nebo za studena. Je to vlastnost, kterou musí mít materiál určený ke kování, válcování, lisování. Tvárný materiál si zachová tvar daný působením mechanických sil.
 • Svařitelnost: schopnost kovů umožňující za určitých podmínek, vytvořit pevný spoj.
 • Obrobitelnost: je chování materiálů při obrábění řeznými nástroji. Obvykle závisí na tvrdosti a houževnosti materiálu.
 • Slévatelnost: soubor vlastností nutných k vytvoření dobrého odlitku. Na slévatelnost má vliv tepelná vodivost, délková a objemová roztažnost, teplota tání a tuhnutí.
 • Odolnost proti opotřebení: znamená stále ubývání materiálu a vyžaduje občasnou opravu i výměnu opotřebovaných součástí jinak je to odolnost proti nežádoucímu oddělování částic z povrchu materiálu působením vnějších sil.

 

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!