Vůle a charakter – otázka z psychologie

maturita

 

Otázka: Vůle a charakter

Předmět: ZSV/Psychologie

Přidal(a): pauleen.xp

 

Vůle = soubor volních procesů a vlastností, které vedou k dosažení cílů a překonávání překážek

 

VOLNÍ VLASTNOSTI ČLOVĚKA – rozhodnost, vytrvalost, rozvážnost, sebeovládání, trpělivost, houževnatost, samostatnost …

VÝZNAM VŮLE – slouží k uspořádání našeho života, využití našich předpokladů a schopností a překonávání záporných vlastností

 

FÁZE VOLNÍHO JEDNÁNÍ

 1. příprava činnosti
 2. rozhodování
 3. rozhodnutí
 4. vykonávání činnosti

– překážka

a) vnitřní – lenost, špatné sebeovládání, strach, nízké sebevědomí

b) vnější – rodiče, policista, počasí, nedostatek peněz

 

Činitelé ovlivňující vůli:

 • charakter, temperament, city, řeč

 

Poruchy vůle:

1) Celkové:

 • Hypobulie: snížená rozhodnost v zahájení určité činnosti
 • Abulie: nerozhodnost, ztráta schopnosti zahájit určitou činnost
 • Hyperbulie: nadměrná rozhodnost, především pro nevhodné cíle (někomu ublížit)

 

2) Částečné:

 • Manie: impulzivní jednání, nemá svůj cíl
 • kleptomanie, pyromanie, patologické hráčství, erotomanie, fuga (chorobné toulání), oniománie (chorobné nakupování)

 

Charakter

charassein = vyrýt, vytisknout, znak, značka, logo

 • soustava vlastností souvisejících s morálkou
 • synonymum: povaha, je získaný a utváří se v rodině (kolem 3 let), 6-7 let = 1. stupeň ZŠ, do 8 let – 80 %, charakter lze formovat vlivem výchovy, učení a zkušeností

 

SLOŽKY

 1. vztah k lidem – kladný (afiliace) – přátelský, milý x záporný (hostilita) – nepřátelský
 2. vytrvalost – snaha i přes potíže dosáhnout cíle (volní vlastnost)
 3. odolnost k zátěži – stabilita ↑, labilita ↓
 4. kontrola a řízení temperamentu – charakterem (charakterem je řízen a ovládán náš temperament)
 5. vztah k sobě (sebehodnocení) → přeceňování, podceňování, zdravé sebevědomí, kolísavé sebehodnocení
 6. svědomí
 7. hodnotové orientace člověka

 

Svědomí

– soustava vnitřních mravních zásad, které nám určují, co se smí a nesmí

– utváří se v rodině, v dětství

– stojí výš než rozum (viz výčitky svědomí)

– vlastností svědomí je svědomitost = odpovědnost

 

Hodnotové orientace člověka

– rodina, láska, přátelé, zdraví, peníze, vzdělání

Charakter je řídící složka osobnosti, nejsilnější regulátor našeho chování

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy