Vytápění – Pozemní stavitelství

 

   Otázka: Vytápění

   Předmět: Pozemní stavitelství

   Přidal(a): J. Schejbal

 

 

Vytápění má za úkol udržovat vnitřní teplotu bytu či domu.

 

Základní rozdělení je na vytápění:

 • Místní, Etážové, Ústřední, Dálkové a Centralizované zásobování teplem (to je využívání tepla i k ohřevu užitkové vody.)

 

Místní vytápění se snaží, aby byla v místnosti tepelná pohoda. Zdroj je umístěný přímo ve vytápěném pokoji.

Paliva

 • plynná – zemní plyn nebo propan butan
 • tuhá    – hnědé uhlí a dřevo

 

Topidla na tuhá paliva

 • Pro dosažení dobré účinnosti je nutné mít palivo s optimální vlhkostí a dostatečné množství spalovacího vzduchu. Topidlo se umisťuje v místnosti u vnitřních stěn.

 

Druhy topidel

 • Stáložárná – stálý žár je dán dobou hoření jedné dávky. Tepelný výkon jde často regulovat přívodem vzduchu
 • Krby – jako jsou klasické zděné, krbové vložky a kamna

 

Topidla na plynná paliva

 • Přívod vzduchu potřebný pro spalování směsi plynu může být z místnosti nebo vnějšího prostředí. I odvod spalin buď do místnosti nebo do venkovního prostředí

 

Ústřední vytápění je soustava vytápění, která teplo z jednoho zdroje rozvádí po celé budově nebo její části. Stavbou a údržbou systémů se zabývají topenáři.

Systém ústředního vytápění se skládá ze zdroje, rozvodu a radiátorů v jednotlivých místnostech. K tomu patří různé měřící a regulační prvky, zásobníky vody, armatury atd. Kotel bývá umístěn ve sklepě, kde je také sklad paliva. Oběh páry nebo vody zprostředkuje „teplé“ vedení od kotle k radiátorům a „chladné“ vedení zpět.

 

Lze dělit podle:

 • Paliva kotle na systémy s pevnými palivy (uhlí, koks, dřevo), naftové a plynové
 • Tepelného média na horkovzdušné, parní a vodní
 • Oběhu, samovolný nebo nucený

 

Etážové vytápění

 • Kotel je umístěný přímo v bytě, takže se sníží ztráty v rozvodu. Při zapnutí se voda ohřeje rychleji a radiátory začnou brzy hřát. Proto se moderní systémy navrhují tak, aby v oběhu bylo co nejmenší množství vody.

 

Dálkové vytápění

 • Je když zdroj tepla je mimo vytápěný objekt, k přenosu tepla se používá voda. Tento způsob je výhodný ve velkých městech, zdroj tepla má velký výkon, takže ke spalování dochází při vyšší teplotě a emise lze omezit kvalitními filtry. Dálkové vytápění se uplatní zejména ve spojení s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy