Svislé nosné konstrukce 1 – stavitelství

 

   Otázka: Svislé nosné konstrukce

   Předmět: Stavitelství, Pozemní stavitelství

   Přidal(a): Pavelka40

 

 

SVISLÉ NOSNÉ KCE. – ROZDĚLENÍ,ZDIVO CIHELNÉ

Pokračování otázky: https://studijni-svet.cz/svisle-nosne-konstrukce-stavitelstvi/

 

FUNKCE

– Přenášejí veškerá zatížení objektů do základů

– Uspořádání má vliv na namáhání jednotlivých částí kce. na stabilitu a tuhost budovy

 

DRUHY    

– Sloupy

– Stěny

– Pilíře

 

POŽADAVKY

– Únosnost

– Tepelně technické

– Akustické

– Minimální nasákavost

– Odolnost proti plynu a ohni

 

ROZDĚLENÍ

1. Podle technologie provedení 

– Zděné

– Monolitické

– montované

 

2. Podle druhu materiálu

– Cihelné

-Kamenné

– Smíšené

– Tvárnicové

– Betonové

– Z vyztuženého betonu

 

3. Podle půdorysné polohy v budově 

– Průčelí stěny   (hlavní)

– Dvorní strany

– Střední strany

– Schodišťové stěny

 

4. Podle výškové polohy v budově

– Základové

– Nadzákladové

– Podkrovní

– nadstřešní

 

5. Podle úpravy povrchu

– Omítané

– Režné

– Obkladové

– Hrubé

 

ZDIVO CIHELNÉ      

– Zdivo z kusového staviva spojené s maltou

 

DRUHY CIHEL

  1. Klasické málo-formátové

– Cihla plná pálená   (rozměr 290*140*160)

– Cihla děrovaná metrická   (rozměr 240*115*113)

 

  1. Cihelné bloky

DRUHY MALT

– Vápeno-cementová

– Cementová

 

POUŽITÍ

– Výstavba bytová,občanská

– Výstavba zemědělská,průmyslová

– Výstavba pro adaptace

 

CIHELNÉ VAZBY ZDIVA

PROVEDENÍ A ZÁSADY

– Cihly kladeny vedle sebe na plocho,ve vrstvách jež tvoří ložnou spáru o tl. 10mm

– Mezery mezi cihlami ve svislém směru jsou vyplněny maltou o tl. 10mm = styčné spáry

– Jednotlivé vrstvy musí tvořit vazbu zdiva = musí být převazba o čtvrt nebo půl cihly

– Zeď vyzděná pokud možno z celých cihel

– Ve vazbě používány běhouny a vazáky

 

1.Běhoun

– Cihla svou délkou v řadě položena

 

2. Vazák

– Cihla svou délkou kolmo k líci zdiva

 

DRUHY VAZEB

  1. Běhounová vazba

– V líci zdi pouze běhounové vrstvy

– pro tl. Zdiva 150mm

 

  1. Vazáková vazba

– V líci pouze vazákové vrstvy

– Pro tl. Zdiva 300m

 

  1. Polo-křížová vazba

– V líci se střídají vazáky a běhouny

– Styčné spáry jsou o každou vrstvu nad sebou

 

  1. Křížová vazba

– V líci se střídají vazáky a běhouny

– Styčné spáry jsou o každou vrstvu nad sebou + posunuty u půl cihly

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy