Svislé nosné konstrukce 2 – stavitelství

 

   Otázka: Svislé nosné konstrukce

   Předmět: Stavitelství, Pozemní stavitelství

   Přidal(a): Pavelka40

 

 

ZDIVO KAMENNÉ, SMÍŠENÉ,TVÁRNICOVÉ,Z MONOLITICKÉHO BETONU,PREFABRIKOVANÉ

Úvod do této otázky: https://studijni-svet.cz/svisle-nosne-konstrukce-1-stavitelstvi/

 

1) KAMENNÉ ZDIVO

– Nejstarší nosná kce.

 

VLASTNOSTI   

– Namáhavé na provedení

– Těžké

– Minimální tepelná izolace

– Navlhavé

– Pevné

– Únosné

– Odolné povětrnostním vlivům

– Odolné mechanickému poškození

 

POUŽITÍ

– Suterénní zdivo

– Ohradní a opěrné zdi

– Sokolové zdivo

– Rekonstrukce památek

 

DRUHY KAMENE             

– Žula

– Pískovec

– Rula

– Opuka

 

DRUHY PRVKŮ PRO ZDĚNÍ

– Lomový kámen   (nejpoužívanější)

– Kopáky

– Haklíky

– Kvádry

 

DRUHY KAMENNÉHO ZDIVA

– Zdivo z lomového kamene

– Zdivo kyklopské

– zdivo řádkové

 

PROVEDENÍ

– Očištěné a navlhčené kameny se zdí na vazbu

– Kameny plně osazeny do malty vápeno-cementové a cementové

– Styčná spára prochází max. 2 vrstvy,tl. spár 15-40mm

-Min. tl. zdiva 450mm

 

2) SMÍŠENÉ ZDIVO

– Používalo se pro zlepšení vlastností kamenného zdiva

– Složeno ze 2 nebo několika různých stavebních materiálů

 

3) TVÁRNICOVÉ ZDIVO

VLASTNOTI       

– Tepelně a zvukově izolační

– Lehké

-Rychlá výstavba

– Nasákavé

– Křehké

 

POUŽITÍ

– Nízkopodlažní individuální výstavba

– Výplňové zdivo ve skeletové kci.

 

DRUHY   

– Tvárnice z lehkých betonů

– Keramické tvárnice

 

ZDĚNÍ

– Na vazbu

– Na lepící hmotu v tenké vrstvě

 

4) MONOLITICKÉ SVISLÉ KCE

– Čerstvý beton ukládán do bednění

– Velmi tuhá monolitická kce.

 

VÝHODY  

– Vysoká variabilita

– Nízké dopravní náklady

– Únosnost

 

NEVÝHODY

– Pracnost

– Nutnost bednění

– Delší doba výstavby

– Sezónnost výstavby

 

POUŽITÍ

– Základové kce.

-Suterénní stěny

– Ztužující stěny u vícepodlažních objektů

– U skeletových systémů

 

5) PREFABRIKOVANÉ SVISLÉ NOSNÉ KCE

– Kce. montované z prefabrikátů na staveništi,které jsou dováženy z výroben

 

VÝHODY      

– Rychlá montáž

– Zkrácení doby výstavby

– Odstranění sezónnosti výstavby

– Úspora materiálu

 

NEVÝHODY

– Vysoké náklady na dopravu

– Nároky na manipulaci na staveništi

– Problémy styků mezi jednotliv. Prvky

 

DRUHY

– Prefabrikované betonové stěny

– Prefabrikované sloupy z vyztuženého betonu

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy