Výtahy – druhy, vlastnosti a použití

 

Otázka: Výtahy – druhy, vlastnosti a použití

Předmět: Stavba a provoz strojů

Přidal(a): kolinul

 

 

VÝTAHY

 • Je další část zdvihacích zařízení, které slouží k dopravě osob, nákladů nebo kombinovaně.
 • Výtahy se pohybují ve směru svislém nebo šikmém.
 • Klece, kabiny, plošiny se pohybují po dráze, která je vymezená pevnými vodítky podél zdí.
 • Pohon výtahu je převážně elektrický ale v některých případech hydraulický nebo pneumatický.

 

ROZDĚLENÍ VÝTAHŮ

Elektrické výtahy:

A – Pro dopravu osob nebo nákladů.

A1 -> Výtahy samoobslužní s nosností do 1 000kg asi pro 12 osob.

A2 -> Výtahy s řidičem.

B – Nákladní výtahy se zakázanou přepravou osob.

B1 -> Při nakládání mohou osoby do klece mimo zákazů osob.

B2 -> Výtahy do jejich klece osoby vstupovat nesmějí.

C – Malé nákladní výtahy do 100kg.

D – Výtahy stolové s poklopem.

E – Výtahy osobní běžné (páternoster).

F – Výtahy výsypné.

 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VÝTAHŮ

 • Ocelová kostra (v kleci výtahu)
 • Kabina
 • Výtahový stroj
 • Vyvažovací závaží
 • Vlastní výtahová šachta
 • Výtahový stroj je v podstatě navíjedlo.
 • Je umístěn nejčastěji nad šachtou.
 • Převodové ústrojí je tvořeno šnekovou převodovkou, která je samosvorná, ve výjimečných případech se používá převodovka čelní (nutnost další brzdy).
 • Pohon jednotky tvoří elektromotor, v některých případech je konstruován pro dvojí rychlost.
 • Rychlost provozní (normální) a rychlost dojezdová.
 • Na výtahovém stroji je tzv. ruční kolo, které umožňuje nouzové dopravní kabiny do stanice.

 

ZÁVĚSY A KLECE

 • Zatížení v závěsu klece, resp. ve vyvažovacím závaží, by mělo být rovnoměrné.
 • Tuto podmínku splňuje pouze vahadlový závěs.
 • Použitý je pružinový závěs, protože se jedná o lanový výtah, jsou oba konce lan i pružinami umístěny ve strojovně výtahu.
 • Pokud jsou do činnosti uvedeny zachycovače, dojde k okamžitému vypnutí tzv. zachycovacím spínačem, který vypne řídící obvod.
 • Namáhání jednotlivých částí závěsu je počítáno s ohledem na rázy.
 • Pružinové závěsy jsou konstrukčně značně jednodušší, jejich hlavní výhodou je také snížení vibrací a rázů při pohybu klece.
 • Jsou-li pro vyrovnávání zatížení použity pružiny, musejí být namáhány na tlak.

 

Závěsy klece:

 • Vahadlové
 • Pružinové

 

Hlavní části:

 • Výtahová šachta.
 • Výtahový stroj.
 • Klec nebo kabina.
 • Závěsná lana nebo řetězy.
 • Protizávaží.
 • Závěsy.
 • Zachycovače pádu.
 • Omezovač rychlosti.
 • Ovládací panely.
 • Navíjecí buben.
 • Lano nebo řetěz.
 • Vázací zařízení (nejčastěji hák).

 

Názvosloví:

 • Jmenovitá dopravní rychlost – teoretická rychlost pohybu klece.
 • Provozní rychlost – skutečná rychlost klece při provozu.
 • Nosnost výtahu – největší dovolená hmotnost dopravovaného břemene.
 • Zdvih – vzdálenost mezi nejnižší a nejvyšší úrovní stanice výtahu.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!