Zvedáky – strojírenství a stavitelství

 

   Otázka: Zvedáky

   Předmět: Strojírenství, Stavitelství

   Přidal(a): Domca125

 

Zvedáky:

 • Jsou to jednoduché prostředky pro manipulaci s materiálem.
 • Jsou určeny pro zvedání a spouštění břemen.
 • Základem konstrukce zvedáků je tuhý zvedací člen, který je součástí hlavního převodníkového ústrojí.
 • Zvedáky jsou konstruovány pro ruční, popřípadě motorový nebo hydraulický pohon.
 • Zvedáky musí mít tyto vlastnosti:
  • Relativně malá vlastní hmotnost.
  • Slušná nosnost (v tunách)
  • Poměrně snadná přemístitelnost.

 

Rozdělení zvedáků:

 • Hřebenový zvedák
 • Šroubový zvedák
 • Hydraulický zvedák

 

Hřebenový zvedák:

 • Tento zvedák je tvořený ozubenou tyčí, která je poháněna pastorkem přes ozubený převod.
 • Břemeno zvedá ozubená tyč, pohon je ruční, zvednuté břemeno zajišťuje rohatka se západkou
 • Pohon zvedáku je zpravidla elektromotorem se zpětným chodem.
 • V některých případech může být pohon tohoto zvedáku ruční pomocí páky a ozubeným převodem.
 • Značná zvedací síla je dána převodem a nevyžaduje velkou sílu člověka
 • Využití:
  • pro zvedání a manipulaci s břemeny nejrůznějších druhů
  • pro montážní práce všeho druhu zejména ve stavebnictví

 

Šroubový zvedák:

 • Využívá posuvu šroubu v pevné matici, která je uložená v tělese zvedáku.
 • Závit bývá zpravidla lichoběžníkový a musí být samosvorný z důvodu zajištění polohy břemene.
 • Poměr síly na rukojeti k tíze břemena je u šroubových zvedáků menší než u hřebenových, a proto stejnou silou lze zdvihnout těžší břemena.
 • Matice je v tělese stroje uložena pevně – pohybový šroub se otáčí a současně pohybuje ve směru své osy, dle smyslu otáčení (např. šroubový zvedák), při otáčení zvedáku se při dotáčení šroubu s břemenem zdvihá nebo klesá.
 • Výšku hlavice zvedáku před použitím podle potřeby přestavíme zašroubováním nebo vyšroubováním pomocného šroubu v horní části matice.
 • Účinnost šroubových zvedáků je malá.
 • Jednoduchá kontrakce
 • Nosnost: 1-35 tun
 • Zdvih: 100-500 mm
 • Účinnost 0,3-0,4
 • matice je v tělese stroje uložena pevně – pohybový šroub se otáčí a současně pohybuje ve směru své osy, dle smyslu otáčení (např. šroubový zvedák)
 • Využití:
  • zvedák pod auta, stavební zvedák, atd…

 

Hydraulický zvedák:

 • Konstrukce je založena na platnosti Pascalova zákona, kdy tlak se šíří v kapalině všemi směry.
 • Břemeno je zvedáno pomocí hydraulického válce, pod který se převádí hydraulická kapalina (hydraulický olej) pomocí pístového čerpadla.
 • Podle poměrů Ø velkého a malého pístu můžeme regulovat hmotnost zvedaného břemene, totéž můžeme provést regulaci tlaku hydraulického oleje.
 • Pohon bývá u menších zvedáků zpravidla ruční pomocí páky u větších zvedáků se používá motorový pohon.
 • Spouštění břemena je pomocí přepouštěcího ventilu.
 • Využití:
  • nejpoužívanější ve stavebnictví, strojírenství, v dopravě, nebo v autodílnách (např. pojízdný hydraulický zvedák)
 • U těchto zvedáků může být zdvih zvýšen dvěma písty do sebe se teleskopicky zasouvajícími, a ještě šroubovým vřetenem, které lze z vnitřního pístu předem do určité výšky vyšroubovat
 • Čerpadlo může být dvou-pístové umožňující plynulé zvedání břemen

 

Nosnosti zvedáků:

Šroubový zvedák – nosnost 1 až 50 tun

Hřebenový zvedák – nosnost 2 až 50 tun

Hydraulický zvedák – nosnost 2 až 200 tun

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy