Zabezpečovací technika

 

   Otázka: Zabezpečovací technika

   Předmět: Elektro, Fyzika

   Přidal(a): kajanza

 

 

Zabezpečovací technika slouží k ochraně majetku, duševního vlastnictví a do jisté míry i k ochraně zdraví osob.

 

Mechanické zábranné systémy

Rozdělení

 • Obvodová ochrana
  • Vyhrazuje prostor kolem objektu – ploty, zdi, vrata, řeky, ….
 • Objektová ochrana
  • Zabraňuje nepovolenému vstupu osob – obvodové zdi, dveře, okna
 • Individuální ochrana
  • Trezory, ohnivzdorné skříně

 

Definice prostředí

 • I. – vnitřní
 • II. – vnitřní všeobecné
 • III. – venkovní chráněné
 • IV. – venkovní všeobecné

 

Pyramida bezpečnosti

 • Zbytkové riziko
 • Pojištění
 • Režimová ochrana
 • Fyzická ostraha
 • Elektrické a elektronické systémy
 • Mechanické zábranné systém

 

Elektronické zabezpečovací systémy

 • Je to poplachový systém pro detekci a indikaci přítomnosti, vstupy nebo pokusy o vstup narušitele do střežených objektů

 

Části EZS

 • Čidla(detektory)
  • Jsou zařízení reagující na jevy související s narušením střeženého objektu.
 • Ústředna
  • Je to zařízení vyhodnocující signály z čidel a následně generující signál o narušení.
 • Přenosové zařízení
  • Předává informace z ústředny do určitého místa-kabel, bezdrát
 • Pult centralizované ochrany PCO
  • Dispečerské pracoviště vysílající zásahovou jednotku

 

Druhy ochran

 • Venkovní obvodová ochrana
  • Venkovní sklady, garáže, parkoviště, solární elektrárny
 • Plášťová ochrana
  • Hlídá plášť objektu – okna, dveře, větrací šachty
 • Prostorová ochrana
  • Hlídá vnitřek objektu – místnosti, chodby, schodiště
 • Předmětová ochrana

 

Detektory plášťové ochrany

 • Magnetické kontakty
  • Jazýčkový kontakt + magnet
  • Magnet se montuje do pohyblivé části okna či dveří, kontakt do rámů
  • Montáž je viditelná nebo skrytá
  • V klidném stavu (zavřené okno) je kontakt sepnutý
 • Při montáži je třeba dodržet:
  • Předepsané vzdálenosti magnetu a kontaktu
  • Orientaci magnetu
  • Místo na straně proti kontaktům
  • Montáž pomocí šroubů z nemagnetických materiálů

 

Čidla na ochranu skleněných ploch

 • a) Poplachové polepy
 • b) Kontaktní senzory

 

Akustická čidla tříštění skla

 • GBS (glass break senzor)
 • Pracuje na akustickém principu s detekcí 2 jevů:
  • Při úderu do skla dojde k jeho prohnutí a vznikne tlaková vlna, která má nízkofrekvenční charakter
  • Pak následuje zvuk tříštění skla, který má vysokofrekvenční charakter
 • Umístění interní proti oknu, dosah je dán grafem (9 m)
 • Možnost falešných poplachů:
 • Zvonek, popelnice, cvrček, klíče, telefon, tramvaj

 

Prvky prostorové ochrany

Dělení:

 • Čidla pasivní (PIR) – pasiv infra red
  • Jen registruje fyzikální změny okolí
 • Čidla aktivní
  • Aktivně působí na své okolí a vyhodnocují změny

 

Pasivní infračervená čidla

 • Fungují na principu detekce tepelného vyřazování lidského těla, které prochází speciální Fresnelovou čočkou, která zajistí jeho zaostření na pyroelektrický detektor
 • Pyroelektrický detektor při změně teploty generuje proměnný náboj a proud asi 1pA

 

Fresnova čočka určuje tvar sledovaného prostoru:

 • Základní
 • Chodbová
 • Zvířecí
 • Zácloná

 

Montáž:

 • Do rohu místnosti 2 až 2,5 m vysoko – lze i více čidel v jedné místnosti
 • Nikdy proti oknu na jih
 • Pozor na překážky v zorném poli

 

Falešné poplachy:

 • Průvan, slunce, žárovky, tepelné zdroje(přímotop), zvířata

 

Aktivní mikrovlnná čidla

 • Princip: do střeženého objektu je vysílaná frekvence 2, ,5 ,10 nebo až 24GHz odražené vlny se přijímají a při narušení prostoru se změní jejich fáze.
 • Instalují se tak aby pohyb pachatele vedl ve směru od čidla či k čidlu.
 • V blízkosti nesmí být velké objekty z kovu v prostoru nesmí být zářivky.
 • Dnes se montují čidla kombinovaná
 • PIR-MW

 

Ústředny EZS

Jejich úkolem je:            

 • přijímat a vyhodnocovat signály od detektorů
 • ovládat signalizační, přenosová a zapisovací zařízení při narušení
 • zajistit nepřerušitelné napájení celého systému (akumulátory)
 • umožnit ovládání systému klávesnicí či mobilem či dálkovým ovladačem
 • zajistit diagnostiku stavu zabezpečovaného systému

 

Rozdělení ústředen:

 • Smyčkové
 • S přímou adresací čidel
 • S bezdrátovým přenosem
 • Smíšeného typu

 

Dvojitě vyvážená smyčka

Dokáže vyhodnotit 4 stavy

 • Přerušení/rozpojení senzoru-sabotáž(tamper)
 • zkrat smyčky – sabotáž
 • narušení – rozpojení poplašného kontaktu
 • klid – zajištění
Stav TAMPER SENZOR ODPOR SMYČKY
Přerušení X ∞Ω
Zkrat 0Ω
Poplach 4K4Ω
klid 2k2 Ω
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!