Obvodové součástky – maturitní otázka

 

   Otázka: Obvodové součástky

   Předmět: Elektronika

   Přidal(a): honastik

 

 

Rezistory

 • Odporová součástka.
 • Elektrický odpor závisí na, průřezu, délce a materiálu vodiče.
 • Vodič je tvořen velkým množstvím atomů.
 • Pokud vodičem neprochází proud, jsou elektrony neuspořádané.
 • Pokud připojíme konec vodiče ke zdroji napětí, elektron jsou v uspořádaném pohybu a narážejí do atomů.
 • Rozdělení:
  • Pevné – Odpor je stálý.
   • Drátové
    • Obvykle se zhotovují vinutím odporového drátu na nosné keramické tělísko.
   • Vrstvové
    • Nejrozšířenější rezistor.
    • Nosné tělísko, které má tvar válce, je vyrobené ze speciálního porcelánu, na jehož povrchu je nanesena funkční vrstva.
  • Proměnné – Odpor lze měnit v určitém rozsahu.
   • Potenciometr
    • Kontakt běžce je mechanicky přitlačen k odporové dráze.
    • Mají 3 vývody, 2 jsou umístěny na konci odporové dráhy a jeden je vyveden na vývod běžce.
   • Trimr
    • Nejsou určeny k mnohonásobnému přenastavení polohy běžce.
    • Obvykle se nastavují pomocí šroubováku.

 

Značení rezistorů

 • Klasické součástky.
  • Číslice a písmena
 • Rozměrově malé součástky.
  • Barevný kód
 • SMD
  • Číslice a číselný kód
  • 3 až 4 číslice (1, 2, 3 velikost odporu, 4 násobitel)

 

Využití

 • Odpor proudu v elektrických obvodech.

 

Kondenzátory

 • Součástky, které v sobě indukují elektrický náboj.
 • Jsou založeny na kapacitě.
 • Čím větší kapacita, tím větší náboj jsou schopny pojmout.
 • Rozdělení:
  • Pevné
   • Kapacita je stálá.
   • Tvořeny 2 kovovými elektrodami, oddělenými od sebe tenkou vrstvou izolantu.
   • Rozdělit je můžeme podle použitého dialektrika.
    • Papír
    • Metalizovaný papír
    • Plastická fólie
  • Proměnné – Kapacitu lze měnit v určitém rozsahu.
   • Ladící
    • Pro časté a mnohokrát opakované změny kapacity.
   • Kapacitní trimry
    • Hodnota se mění jezdcem pomocí šroubováku.
    • Nejsou dělané na velký počet otáček.

 

Vlastnosti

 • Jmenovitá kapacita.
  • Předpokládaná kapacita.
 • Tolerance jmenovité kapacity.
  • Největší odchylka skutečné kapacity.
 • Jmenovité napětí.
  • Největší napětí, na které je kondenzátor konstruován.
 • Provozní napětí.
  • Nejvyšší napětí, které může být na kondenzátoru trvale připojeno.

 

Značení kondenzátorů

 • Starší značení TESLA.
  • Číselné označení kapacity, tolerance, maximálního pracovního napětí.
 • Barevný kód.
  • Číslice, koeficient, tolerance, pracovní napětí.
 • SMD
  • Chybí označení kapacity, osazují se přímo na desky a značí se až na desce.

 

Využití

 • Fotografický blesk, oscilátory…

 

Cívky

 • Skládají se z vodiče navinutého na nosnou kostru.

 

Parametry

 • Velikost indukčnosti.
 • Teplotní závislost indukčnosti cívky.
 • Proudová a napěťová závislost indukčnosti.
 • Stárnutí cívky.

 

Ztrátový úhel

 • Skutečná cívka se nechová jako ideální indukčnost střídavého obvodu, která posouvá fázor napětí o 90°.
 • Pro vyjádření ztrát se v sériovém obvodu přiřazuje k ideální cívce ztrátový odpor.

 

Využití

 • Tlumivka v reproduktorech.

 

Transformátor

 • Elektrický netočivý stroj.
 • Ke své činnosti využívá elektromagnetickou indukci.
 • Používá se ke změně střídavého proudu a napětí při stálé frekvenci.
 • Tvoří ho 2 cívky na jádře feromagnetického materiálu.
 • Primární cívka se připojuje na zdroj elektrické energie a sekundární do obvodu.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!