Základní problematika politických stran

 

   Otázka: Základní problematika politických stran

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Kateřina Novotná

 

 

 

 

význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x konzervatismus

 

Co je politika? (neexistuje 1 definice ale desítky)

 • Řízení státu; MOC- boj o moc; snaha o dobré fungování společnosti; BOJ politických stran, tříd, jednotlivců; boj o změnu nebo udržení pořádku ve státě; tvorba zákonů

 

3     Přístupy k politologii:

–          ÚZKÝ – předmětem studia je stát

–          STŘEDNÍ TEORIE alias Teorie institucí = studium státu, polit.strana + lobistických skupin

–          ŠIROKÝ – předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

  + MEZINÁRODNÍ VZTAHY

 

Politická strana = dobrovolné seskupení lidí se stejnými ideami

 

Význam politických stran

 • Politická soutěž -> zabránění diktatury

 

Systém politických stran

1)        systém jedné politické strany alias diktatura

 1. KSČ u nás, režimy na Kubě, v Číně
 2. ALE může být i demokracie!

 

2)        Systém více politických stran alias systém parlamentní ( 4-8 stran)

–          ČR po r.1993 (1989)

–          Málokdy se stane aby jedna strana získala nad 50% => nutnost vzniku koalicí a opozicí (za účelem získat většinu – přehlasovat opozici)

 

 1. Systém dvou politických stran

typické pro USA – republikání x demokraté

zjednodušený systém = jeden má většinu, tak rozhoduje na dané volební období

 1. Ohraničeně pluralitní systém (3-5 stran)
 2. Extrémně pluralitní systém (více jak 5 stran)

 

Dělení politických stran

A) PRAVICE= kdo umí, vydělává a ať si teda má, kolik chce; kdo ne, má jen minimum

je tvrdší ale každý má podle své píle

B) LEVICE – zabývá se více sociologií obyvatelů (sociální jistoty,apod…)

– dává i těm, co nemakají, a dávala by i víc; tzn.dávky, podpory, minimální mzdy

– podporuje víc stát než podnikání, zdaňuje bohaté

+ STRANY STŘEDU

 

 

PRAVICE1)      ekonomický systém je ideální, když existuje a hraje hlavní roli soukromé podnikání-> tržní ekonomika2)      sociální zabezpečení jen v případě existenčního ohrožení3)      preferuje jedince, ne kolektiv LEVICE1)      smíšená ekonomika- připouští státní podniky vedle soukromého podnikání 2)      sociální zabezpečení ve smyslu nástroje pro zlepšení životní úrovně obyvatelstva3)      preferuje kolektiv, ne jedinceovlivňuje způsob života občana- ekonomicky i kulturně

 

 

 

 

 

A) Pravice  

1) extrémní – fašismus, nacionalismus, imperialismus (dobyvačná a expanzivní, sna o rozšíření vlivu jednoho státu nad jiným s cílem vytvoření velmoci)

2) demokratické – konzervatismus, dem. nacionalismus

 

B) Levice    

1) extrémní – komunismus, anarchismus (ideologie, ale nenajdeme anarchistickou stranu

2) demokratické – reformní socialismus (respektuje pluralitní dem. systém)

+ Strany středu – klerikalismus (snaha vnášet do politiky i náboženství), liberalismus (spíše pravice)

 

„OSA“ POLITICKÝCH STRAN (v ČR):

 • na pomezí pravice a levice- KDU-ČSL: nikdo by se neměl nechat živit ostatním, ALE jsou i tací, kteří se o sebe opravdu nemohou postarat
 • neonacistické strany – extrémní pravice
 • konzervativní strana – u nás asi ODS: je pro nízké daně- kdo si vydělá, tomu to necháme; stát by neměl zasahovat do ekonomiky; „kdo nevydělá, ať chcípne“
 • liberální strana – nic společného se sociálními demokraty

 

Teorie vstupu člověka do politiky

1)      PSYCHOLOGICKÁ = jedinec chce být někde začleněn(„chce mít kamarády“J) či chce aby jej někdo poslouchal (chce být autoritou a viděn)

2)      ÚČELOVÁ (pesimistická a optimistickáJ)

– jedinec touží po moci (peníze, vláda, imunita, známosti)

– jedinec touží pomoci – udělat něco dobrého, změnit věci, systém, …

 

Politické zájmy

1)      individuální – nezávislý kandidát, kt.jde do politiky sám ale má téměř nulovou šanci na úspěch (spíše známá osobnost a ve většinové vládě!)

2)      skupinový – jedinec se zařadí do strany, která se nejvíce blíží jeho postojům, ale zde vyniknou hlavně charismatické osobnosti

3)      celospolečenský – téměř jako revoluce alias když všichni volají po změně

 

 LIBERALISMUS   versus   KONZERVATISMUS 

inspirace: Diderot, Voltaire- vznik jako levicový protějšek konzervatismus(I KDYŽ kvůli silněji levicovým stranám jakokomunisté, sociální demokraté je řazena do pravice            )1) optimismus a pokrokovost – víra v budoucnost lidstva     2) individualismus a preferování osobní svobody3) ekonomická svoboda ALE zásahy státu do ekonomiky     ti by platili základní, středoškolské i vys.vzdělání hodnoty: rodina, tradiční instituce a snaha je zachovat!!!   1) pesimismus – pokrok nic nepřinese (jenzbraně a lepší zabíjení)2) stejné jako u liberálů 3) zásahy státu do ekonomiky = nepřípustné!!!- platili by jen základní!!!

 

 

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!