Zákonné překážky v práci, pracovní doba

právo

 

Otázka: Zákonné překážky v práci, pracovní doba

Předmět: Právo, Společenské vědy

Přidal(a): Ondřej

 

 

Překážky v práci jsou okolnosti, které znemožňují a stěžují možnost vykonat práci či práci přidělovat – tímto dochází k dočasnému přerušení plnění pracovního závazku, aniž by byl pracovní poměr ukončen.

 

Překážky na straně zaměstnance

Z důvodu obecního zájmu

 • Musí být poskytnuto volno na dobu nezbytně nutnou pokud nelze vykonat mimo pracovní dobu.
 • Veřejné funkce (zastupitelstvo obce)
 • Občanské povinnosti (svědek u soudu, první pomoc, živelné události)
 • Z jiných úkolů obecního zájmu (voják – záložák)

 

Školení a studium

 • Jde o péči zaměstnavatele k zajištění kvalifikace zaměstnance, ve vztahu k vykonávané práci a potřebě zaměstnance.
 • Zde zaměstnanci náleží volno ke studiu, úhrada mzdy a nákladů.
 • Zaměstnavatel uzavírá se zaměstnancem smlouvu o studiu – stanovení podmínek.

 

Osobní překážky zaměstnance

 • Dočasná pracovní neschopnost
 • Mateřská a rodičovská dovolená
 • Úmrtí v rodině
 • Doprovod rodinného příslušníka do zdravotního zařízení
 • Zaměstnavatel je oprávněn zjišťovat, zda překážka skutečně existuje.
 • Zákon stanovuje rozsah a podmínky náhrady mzdy zaměstnanci.

 

Překážky na straně zaměstnavatele

 • Nezajištění výrobního programu
 • Živelné pohromy
 • Důvody nemožnost výkonu práce nezaviněné zaměstnavatelem
 • Odstávka
 • Zákonné důvody (mimořádný stav)

 

Pracovní doba

 • Je doba, kdy je zaměstnanec k dispozici zaměstnavateli pro výkon práce, a to bez ohledu, zdali skutečně pracuje.

 

Délka pracovní doby

 • Úplná (maximálně 40 hodin týdně)
 • Zkrácená (30 hodin týdně) – pro mladistvé do 16 let
 • Neúplná (smluvní) – individuálně stanovená doba

 

Rozvržení pracovní doby

 • Rovnoměrné rozvržení
 • Nerovnoměrné rozvržení
 • Pružná pracovní doba (volitelná, stanovené období)
 • Délka pracovní doby nesmí překročit 12 hodin a lze sjednat i tzv. konto pracovní doby, využívá se u zaměstnanců s větším výkyvem potřeby práce.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!