Západní a střední Evropa – zeměpis

 

   Otázka: Západní a střední Evropa

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): TerkaM

 

ZÁPADNÍ EVROPA

– VB, Irsko, Francie, Německo, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Rakousko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Monako, Andorra, Marseille

– Benelux – Belgie, Nizozemí, Lucembursko

– Alpské státy – Rakousko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko

 

VB a Severní Irsko

– Anglie, Wales, Skotsko, Severní Irsko

– 250 tis km2; 65 mil obyv

– Londýn – hl.m.

– parlamentní konstituční monarchie (Alžběta II.)

– o. Británie a o. Irska + další ovy (Hebridy, Orkneje, Shetlandy, Man, Jersey, Normanské ovy)

– Severní, Irské a Keltské moře; Svatojiřský průliv a kanál La Manche (odděluje VB od E)

– těžba ropy a z. plynu – Sev. moře

– teplý Golfský proud -> podnebí

– Skotská vysočina – Ben Nevis (nejvyšší vrchol – 1343 m); Kambrické pohoří (Wales)

– j. Lochnes, ř. Temže (Londýn)

– nejsilnější ekonomický stát

– 14 zámořských území (Gibraltar,Bermudy,Falklandy..)

– léčiva, vlákna, umělá hmota

– univerzity a školství patří mezi nejlepší

– chov ovcí, rybolov

– brambory, cukrová řepa

– NATO, EU, OSN, libra

 

Francie

– 650 tis km2; 70 mil obyv

– republika

– Paříž – hl.m.

– Bretaňský poloostrov, Normandie

– Biskajský záliv, Středozemní moře; ř. Seina (Paříž), Garona, Rhona, Loira

– Francouzské středohoří, Ardeny, Vogézy, Velká fr. nížina, Alpy – Mont Blanc (nejvyšší vrchol)

– auta, letadla, vlaky, motocykly, rychlovlaky

– bez nerostných surovin

– gastronomie, víno, pšenice (pařížská pánev), jablka (Bretaň)

– rybolov

– NATO, EU, euro

– fotbal, cyklistika, rugby, atletika

– hl. jádrová oblast – Paříž (pař. pánev)

Monako -nejmenší a nejbohatší stát

-konstituční monarchie, největší hustota obyv.

-Formule 1, Monte Carlo, casino

-není v EU

 

Německo

– 360 tis km2; 82 mil obyv

– nejlidnatější a nejvýkonnější stát v E

– Berlín – hl.m.

– federativní parlamentní republika

– 16 spolkových zemí (Bavorsko, Sasko..)

– Severoněmecká nížina; Východofríské ovy; Baltské a Severní moře; ř. Labe, Odra, Rýn a Dunaj; Alpy – Zugspitze (nejvyšší vrchol)

– největší obchodní partner s ČR

– černé a hnědé uhlí, bez ner. surovin, větrné elektrárny (energie)

– jádrová oblast – kolem ř. Rýn

– EU, euro

 

Benelux

– volné společenství Belgie, Nizozemska a Lucemburska

– malé země s vysokou hustotou zalidnění

– nejvyspělejší státy v E

 

Belgie

– Brusel – hl.m. a sídlo Evropské unie

– Antverpy – největší přístav

– 2 národy – Vlámové (S,nizozemština) a Valoni (J,francouzština)

– hutnický a strojírenský průmysl

– krajkářství (textilní prům.)

– výroba čokolády, broušení diamantů

 

Nizozemsko

– na ústí ř. Rýn

– nejintenzivnější zemědělství na S

– živočišná výroba, chov skotu (mléko -> sýry), pěstování okrasných květin (tulipány, hyacinty), rybolov

– elektrotechnika – Philips

– bez ner. surovin

– Amsterdam – hl.m.

– Rotterdam – největší město a přístavem

 

Lucembursko

– Lucemburk – hl.m. a největší město

– malý vnitrozemský stát

– vyspělé hutnictví a výroba oceli

– nejvyšší nominální HDP/1 člověk na světě

– pšenice, ječmen, brambory, vinná réva, ovoce

– chov dobytka – skot, prasata, drůbež

 

Alpské státy

– Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko (+Slovinsko)

– vnitrozemské státy, zimní turistika, němčina, vysoká životní úroveň

 

Rakousko

– spolková republika

– 9 spolkových zemí

– Vídeň – hl.m.

– další m. – Salzburg, Linz, Innsbruck

– EU, euro, němčina

– těžba ropy (Vídeňská pánev), vodní energie, dříve největší ocelová výroba (Linz)

– pastevectví, chov hovězího dobytka

– řeka Dunaj ( –> ČM)

 

Švýcarsko

– Bern – hl.m.

– federace

– není v EU, je v OSN

– švýcarský frank

– bankovní sektor celého světa

– strojírenský prům. – hodinky, léky, mikroskopy

– další města – Zürich, Ženeva

– nejbohatší stát na S

– Monte Rosa (nejvyšší vrchol), Matterhorn (nejznámější vrchol)

 

Lichtenštejnsko  

– Vaduz – hl.m.

– údolí mezi Š a R

– konstituční monarchie

– není v EU

– spjato se Š

– výroba zubních protéz, poštovní známky

– nejnižší průměrný věk dožití

 

STŘEDNÍ EVROPA

– ČR, SR, Polsko, Maďarsko

– společný poválečný vývoj po 2.sv.v., visegrádská čtyřka, EU a NATO

 

ČR

– 80 tis km2; 10,5 mil obyv

– Sněžka (nejvyšší vrchol)

– nejnavštěvovanější země v E (Praha, památky)

– strojírenský průmysl (výroba aut), potravinářský průmysl (pivo)

 

SR

– 40 tis km2; 5,5 mil obyv

– nejideálnější země pro turistiku

– závislá na dovozu ropy a z. plynu z Ruska

– Dunaj (2. největší řeka v E)

– maďarská a romská menšina

 

Polsko

– největší země ve střední Evropě

– 310 tis km2, 40 mil obyv

– Baltské moře – přístavy: Gdaňsk, Štětín

– Sněžka (nejvyšší vrchol)

– mazurská jezerní plošina, běloběžský prales (zubr evropský)

– černé uhlí (slezská pánev), brambory, cukrová řepa, chov koní

 

Maďarsko

– 80 tis km2, 10 mil obyv

– Budapešť – hl.m.

– těžba bauxitu

– pěstování zeleniny, pšenice, kukuřice – maďarská pusta

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy