Západočeská univerzita v Plzni

Česká veřejná vysoká škola založena roku 1991. Nabízí 9 fakult, 62 kateder a 167 studijních programů.

 

Proč západočeská univerzita v Plzni?

Škola nabízí flexibilní studijní systém, který studentům nabízí možnosti individuálního rozšíření výuky o přednášky a semináře jiných fakult. Univerzita podporuje studium v zahraničí a stáže ve firmách během studia.

 

Kampus

Univerzitní kampus leží na Borských polích a v centru města. V centru se také nachází univerzitní kavárna. V Plzni sídlí Plzeňsky prazdroj a konají se zde nejrůznější akce a koncerty.

 

Fakulty:

  • Fakulta aplikovaných věd – fakulta inženýrsko-přírodovědného typu, poskytuje vzdělání ve fyzice, geomatice, informačních technologiích, kybernetice, matematice, mechanice a stavitelství
  • Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (Sutnarka) – navazuje na inspirativní odkaz významného plzeňského rodáka a mezinárodně uznávaného česko-amerického designéra Ladislava Sutnara
  • Fakulta ekonomická – výuka je úzce propojena s odbornou praxí, spolupracuje se světovými partnerskými univerzitami
  • Fakulta elektrotechnická – realizace základního i rozsáhlého aplikovaného výzkumu
  • Fakulta filozofická – nabízí studium filozofie, archeologie, historie, společností moderní doby, regionů Blízkého východu a Afriky, post-sovětské oblasti, vyloučených lokalit, paleoantropologie, transformace postkomunistické společnosti, mezinárodní bezpečnosti
  • Fakulta pedagogická – nabízí programy vedoucí k získání učitelské kvalifikace
  • Fakulta právnická – patří mezi čtyři nejoblíbenější a nejlépe hodnocené právnické fakulty v ČR
  • Fakulta strojní – nejstarší fakulta, katedry mají akreditované výzkumné programy, doktorské studijní programy a mohou provádět i habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
  • Fakulta zdravotnických studií – zaměřuje se na přípravu zdravotních odborníků, nabízí několik bakalářských programů (např. Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Fyzioterapie, Zdravotnický záchranář, Zdravotní laborant, Ortotik/protetik a další) a jeden navazující magisterský obor (Ošetřovatelství)


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy