Zdroje tlaku pneumatických obvodů

 

Téma: Zdroje tlaku pneumatických obvodů

Předmět: Mechatronika

Přidal(a): David Veselík

 

 

Tlak je stlačený vzduch. Nejprve uvedu vlastnosti stlačeného vzduchu a posléze o samotných zdrojích tlaku.

 

Výhody a nevýhody pneu systémů:

 • Možnost rozvodu na delší vzdálenosti + nepotřebuje odpadové větve rozvodu + možnost rychlých pohybů + snadná regulace – omezená síla – problematické dosažení pomalých, plynulých pohybů – nepřesné zastavovaní v meziplochách
 • V pneumatických logických i silových obvodech slouží tlakový vzduch jednak k přenosu informace (tlak existuje = logická jednička, tlak neexistuje = logická nula) a jednak k přenosu energie.

 

Elektromotor:

 • Je zdrojem mechanické síly kompresoru.
 • Převádí elektrickou energii na energii mechanickou.

 

Kompresor:

Regulace kompresorů:

 • 1) vypnout – zapnout (menší typy)
 • 2) běh naprázdno – pro větší setrvání hmoty
 • 3) regulace otáček

Kompresor je stroj určený ke stlačování (kompresi) plynů a par. Příklad principu u pístového kompresoru:

V pístovém kompresoru se vzduch stlačuje pod pístem, který se pohybuje ve válci sem a tam podobně jako píst ve spalovacím motoru automobilu. Pístem pohybuje kliková hřídel poháněná elektromotorem. Při pohybu pístu jedním směrem se vzduch nasává, při pohybu zpět se stlačí a pak se vhání z válce do tlakové nádoby, které si také říká vzdušník a je to nejnápadnější část kompresoru. Jakmile je ve vzdušníku dostatečný tlak vzduchu, tlakový spínač vydá signál k vypnutí kompresoru. Vzduch je ze vzdušníku odebírán, a tím se v něm tlak snižuje. Klesne-li tlak o nastavenou hodnotu (obvykle 2 bary), spínač opět kompresor zapne.

 

Pístové kompresory se konstruují jako axiální a radiální

 • Axiální: pohyb pístu je rovnoběžný s osou hnaného hřídele
 • Radiální: pohyb pístu je kolmý na osu hnaného hřídele.
 • Zubové: skládají se ze 2 spolu zabírajících, čelních kol, která jsou uložena ve skříni.

 

Lamelové: hlavní část lamelového kompresoru tvoří skříň s oválnou komorou, v niž je uložen rotor s radiálními lamelami. Vyznačují se tichým chodem.

Šroubové: 2 šroubovice zapadají do sebe, vzduch je tlačen po jejich obvodu na straně skříně, vynikají tichým chodem.

Manometr: Měří tlak vzduchu ve vzdušníku.

 

Vzdušník – zásoba stlačeného vzduchu:

 • Vyrovnává, kumuluje vzduch vyrobený kompresorem a zajišťuje plynulé zásobování stlačeným vzduchem rozvodnou síť.
 • Vyrovnává kolísání tlaku v síti, odstraňuje tlakové rázy.
 • Umožňuje dimenzovat velikost kompresorů, na průměrnou spotřebu sítě.
 • Při výpadku kompresoru dodává určitou dobu stlačeného vzduchu do sítě.

 

Pístové kompresory se konstruují jako axiální a radiální

 • Axiální: pohyb pístu je rovnoběžný s osou hnaného hřídele
 • Radiální: pohyb pístu je kolmý na osu hnaného hřídele.

 

Zubové: skládají se ze 2 spolu zabírajících, čelních kol, která jsou uložena ve skříni.

Lamelové: hlavní část lamelového kompresoru tvoří skříň s oválnou komorou, v niž je uložen rotor s radiálními lamelami. Vyznačují se tichým chodem.

Šroubové: 2 šroubovice zapadají do sebe, vzduch je tlačen po jejich obvodu na straně skříně, vynikají tichým chodem.

 

Proudové (turbínové):

 • Je typ motoru, který se používá v letectví. Pracuje na principu Newtonova zákona o akci a reakci – spaliny vycházející z motoru působí silou opačným směrem na motor, který tím ženou vpřed.

 

Úprava stlačeného vzduchu:

 • Jednotka úpravy obsahuje: filtr, regulační ventil, olejovač (přimazávač), regulátory tlaku.  Tyto prvky lze kombinovat do různých funkčních sestav
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!