Zdroje tlaku u hydraulických zařízení

 

Téma: Zdroje tlaku u hydraulických zařízení

Předmět: Mechatronika

Přidal(a): David Veselík

 

 

Výhody hydraulických zařízení:

  • Snadný rozvod kapaliny i na větší vzdálenosti
  • Snadná změna směru a rychlosti pohybu
  • Spalovací motor Elektromotor Hydromotor – snadné pojištění proti přetížení,  – možnost automatické regulace činnosti  – v poměru k přenesenému výkonu mají malé rozměry.

 

Nevýhody hydraulických zařízení:

  • Velká národnost na přesnost výroby jednotlivých hydraulických prvků, která přímo podmiňuje správnou funkci těchto mechanismů. Zajistit vysokou čistotu kapaliny, těsnost hydraulického obvodu (znečištění životního prostředí).
  • Hydraulická schémata odpovídají v podstatě schématům pneumatickým. Funkce a schématické značky mnoha hydraulických a pneumatických prvků jsou stejné. Z důvodu použitých médií (hydraulická kapalina nebo vzduch) a rozdílných tlaků je však konstrukce prvků zčásti rozdílná.

 

Hydraulická zařízení:

  • Z olejové nádrže dopravuje hydrogenerátor (čerpadlo) např. s konstantním dodávaným množstvím hydraulický olej do hydraulického obvodu.

 

Hydraulický obvod:

  • Olej z pracovního válce je při pohybu pístu vytlačován do odpadního potrubí. Přitom protéká přes filtr do olejové nádrže.
  • Filtr má zachytit nečistoty (např. kovový otěr, opotřebené části těsnění).
  • Jestliže nedojde ve výkonovém členu – válec, rotační hydromotor k přeměně energie, tzn., že válec nebo motor se nepohybuje, nedochází ani k odběru tlakového oleje.


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy