Země a její postavení ve vesmíru

zeměpis

 

Otázka: Země a její postavení ve vesmíru

Předmět: Matematický zeměpis

Přidal(a): Andrea Svobodová

 

Tvar, vznik a velikost Země

 • Plocha: 510 000 000 km2
 • Rovníkový poloměr: 6 378 km
 • Pólový poloměr: 6356km
 • Rovník: 40 000 Km
 • Vznik: Velký třesk

 

Astronomie – > disciplína, která se věnuje vesmíru

 

První názory:

 • Země je placatá deska, pluje po vodě (vyvráceno díky lodím)
 • Aristoteles – první, kdo řekl, že Země je kulatá
 • Isaac Newton (fyzik, matematik) – pomocí fyziky zjistil zploštění na pólech -> odstředivá síla

 

Důkazy o kulatosti Země:

 • Lodě na obzoru na oceánu
 • Při cestování na S a na J se mění výška hvězd (Polárka)
 • Dnes už víme, že Země není úplně kulatá, je zploštělá na pólech a vyklenuta na rovníku -> tvar země: elipsoid
 • Geoid = plastické, nepravidelné těleso, které vystihuje výškový rozdíly
 • Elipsa = kuželosečka

 

Myšlené čáry Země

Zemská osa:

 • je myšlená čára která spojuje oba póly (okolo této osy rotuje země)
 • ukazuje přesně sever (polárka)

 

Rovnoběžky:

 • myšlené čáry od Z na V
 • nejdelší je rovník (dělí zemi na polokoule ze Z. na V.) a nejkratší je pól
 • ->rozděluje Zemi na dvě shodné polokoule

 

Obratníky:

 • máme 2 obratníky (Raka a Kozoroha – 23,5° S. a J.)
 • mají vliv na roční doby – slunovraty

 

Poledníky:

 • spojuje Severní a Jižní pól
 • myšlené čáry -> tvar polokružnice (když spojíme dva, vznikne kružnice)
 • A) NULTÝ (Greenwichský) ->vliv na datum a čas, máme 24časových pásem po 15stupních
 • B) 180°
 • Letní čas: +1hodina (začátek: poslední neděle v březnu, konec: poslední neděle v říjnu)

 

Zeměpisná síť:

 • je sestavena člověkem za účelem orientace; každým místem prochází místní poledník i rovnoběžka

 

Pohyby Země

a) kolem své osy (ROTACE)

 • Od Z k V
 • Doba jednoho otočení = hvězdný den (23h 56min 4sek)
 • střední sluneční den (aby se to dobře počítalo) = 24 hodin
 • Pravý sluneční den = doba mezi 2 po sobě jdoucími vrcholeními Slunce na místním poledníku
 • Důsledky:
  • Střídání dne a noci
  • Odstředivá síla -> zploštění na pólech, slapové jevy
  • Coriolisova síla = vychylující síla zemské rotace -> působí na hmoty, které se pohybují S – J

 

b) oběh Země kolem Slunce (REVOLUCE)

 • Dráha: Orbita (= elipsa)
 • Slunce obíhá zemi po své ose
 • Řízeno Keplerovými zákony:
  • planety se pohybují po oběžných drahách = tvar elipsy, málo lišící se od kružnice a společným ohniskem je Slunce
  • planety se v přísluní (= perihelium, u nás když máme leden -> teplejší a kratší zima než na Jižním pólu) pohybují rychleji než v odsluní (= afélium, Země nejdál od slunce, v červenci, nejpomalejší pohyb, léto je u nás chladnější a kratší než na jižním pólu)
 • Doba oběhu kolem Slunce: 365 dní 5 hodin 48 minut 45,7 sekundy -> 365 ¼ dne (přestupný rok, den se přidává v únoru) => tropický rok
 • Důsledek: střídání ročních období

 

Postavení země ve vesmíru

2 teorie

 • 1) geocentrismus
  • Tvrdila že je Země středem Vesmíru
  • Katolíci: Ptolemaios
 • 2) heliocentrismus
  • Od středověku
  • Slunce je středem vesmíru

 

Roční doby:

 • Rovnodennost -> den i noc jsou stejně dlouhé
 • Polární den -> slunce nezapadne
 • Polární noc -> slunce nevyjde
 • 21.6 -> nejkratší noc, nejdelší den
 • 21.12 -> nejkratší den, nejdelší noc

 

Kalendář

 • Egypt 365dní, byl kratší o 0,25dne
 • zlepšil to Caesar -> Juliánský kalendář -> 1 za 4 roky přestupný
 • reforma Řehořem XIII.  -> Gregoriánský kalendář -> používaný do teďka
 • 1600, 1700, 1800, 1900, 2000
  • 400 -> -3 dny, podle počtu nedělitelných století

 

Slunečná soustava:

 • Planety a hvězdy (hvězdy zdroj světla a tepla = mají energii), Souhvězdí, Hvězdokupy, Galaxie (naše galaxie -> Mléčná dráha -> světle bílý „závěs“ = připomíná mléko…), kromě planet a hvězd i komety (mají svoji dráhu, Heliova kometa -> za 71let), planetky, meteory (v atmosféře) a meteority ( ve vesmíru)

 

Slapové jevy

 • Dmutí moře= Příliv (zvýšení hladiny, využití: vliv elektrické energie, šíření živočichů), odliv (snížení hladiny)
  • Denně: 2x příliv, 2x odliv
 • Vznik působením gravitačních sil Slunce a Měsíce (Měsíc více, je blíže)
 • Odstředivá síla, který vzniká při rotaci -> Slunce a Měsíc se otáčí kolem společného těžiště = barycentra (1700 km pod zemským povrchem)
 • Největší příliv = skočný -> gravitační účinky S a M se sčítají (při Novu nebo Úplňku)
 • Hluchý příliv -> gravitační účinky S a M se ruší


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy