Země jako vesmírné těleso – otázka ze zeměpisu (4)

 

   Otázka: Země jako vesmírné těleso

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): terry.slechtova<>seznam.cz

 

Vesmír

-o Vesmíru, jeho vzniku, velikosti, skladbě, původu a osudu moc nevíme a také proto

ho definujeme obecně jako soubor všech kosmických těles, které na sebe vzájemně působí

-podle nejznámější hypotézy Vesmír vznikl asi před 15 miliardami let tzv. velkým třeskem

-v látce o vysoké teplotě v superhustém stavu nastal výbuch tzv. velký třesk (big – bang)

-látka se začala rozpínat a začaly se tvořit struktury, základy budoucích kosmických těles: hvězd, planet, planetek, měsíců, komet a meteoroidů

 

Sluneční soustava

je to planetární systém Slunce, který tvoří především 8 planet, 5 trpasličích planet, přes 150 měsíců planet a další menší tělesa

 

Galaxie

– hvězdné soustavy obsahující miliardy hvězd

-naši Galaxii (píšeme velké G) nazýváme „Mléčná dráha„, má tvar spirálového disku a obsahuje asi 150 miliard hvězd

 

Hvězda

-jedna se o kouli žhavých plynů, která díky probíhající termonukleární reakci vyzařuje světlo a teplo

 

Planety

vetší tělesa obíhající kolem hvězdy, nemají vlastní zdroj záření, svítí pouze světlem odraženým od hvězdy

planety zemského typu – Merkur, Venuše, Země, Mars- jsou tvořeny z pevných

hornin a kovů a mají přibližně stejné rozměry

-obří planety – Jupiter, Saturn, Uran, Neptun – jsou tvořeny převážně zkapalněnými

plyny

 

Planetka

-též asteroid-je malé těleso obíhající kolem hvězdy, jsou větší než 100 m

menší se nazývají meteoroidy

 

Meteorit

zbytek meteoroidu, který dopadl na Zemi, na místě dopadu meteoritu vzniká meteoritový kráter

 

Komety

– jsou menší tělesa obíhající kolem hvězdy po protáhlých drahách

– jejich jádro tvoří prach a led, kolem jádra je plynoprachový obal přecházející v ohon, který je protáhlý vždy směrem od hvězdy

-mezi nejznámější patří Halleyova kometa

 

Geocentrický názor

-tvrdí, že Země je středem vesmíru

 

Heliocentrický názor

-tvrdí, že Slunce je středem vesmíru

 

TVAR A VELIKOST ZEMĚ

 

Geoid

-těleso, které je geometricky nepravidelné, jehož povrch tvoří hladina oceánu v klidném stavu

 

Referenční elipsoid

Referenční koule


Elipsoidy

Besselův-katastrální mapy

Heyfordův-USA vychází odsuď-dnešní podoba map

Krasovského-Evropa vychází odsuď

WGS 84- použití navigace GPS

 

POHYBY ZEMĚ

revoluce, rotace, precese, nutace

 

Revoluce

-oběh Země kolem Slunce

 

-Země obíhá kolem Slunce od západu na východ po ekliptické dráze

jeden oběh trvá 365 dní 5 hodin 48 minut 45 sekund a tato doba se nazývá tropický rok

-v praxi se to nazývá jako kalendářní rok (365 dní)

-je tedy o necelých 6 hodin kratší a proto jednou za 4 roky máme rok přestupný, který má 366 dní

důsledek-střídání ročních období (sklon zemské osy o 23, 5O)

 

Rotace

-otáčení Země kolem zemské osy

– otáčí se od západu směrem k východu za 23 hodin 56 minut 4 sekund-tzv. hvězdný den

-v praxi se to nazývá jako tzv.sluneční den-24 hodin-odvozeno od pravého slunečního dne=doba, která uplyne  než 2 × po sobě Slunce vrcholí na stejném poledníku

důsledek-střídání dne a noci, v 1 okamžik máme na Zemi různý čas

 

Výpočet výšky Slunce nad obzorem (výška Slunce v pravé poledne)

v= 90-ᵠ±δ

ᵠ-zeměpisná šířka

δkde nám vrcholí Slunce ve dnech rovnodennosti a slunovratu

 

Příklad: pozorovatel je na rovníku a máme vypočítat slunovrat a rovnodennost

 

1) v = 90 – 0 + 23, 5 = 113, 5 O

2) v = 90 – 0 – 23, 5 = 66, 5 O

 

v ČR

Polární den a polární noc

-nastávají v oblastech od polárního kruhu po pól (severní, jižní)

polární den-po dobu nejméně jednoho dne Slunce nezajde (nezapadne) pod horizont a nenastane noc bez slunečního světla.

polární noc naopak Slunce nevystoupí nad horizont

-období, kdy nastává polární noc, a období výskytu polárního dne se symetricky střídají s periodou půl roku

 

Časy

a) čas pásmový

-za 24 hodin se Země otočí o 360 O

-za 1 hodinu od 15 O

-každé časové pásmo má teoreticky 15 O

-časová pásma počítáme od nultého poledníku, který prochází Londýnem (Greenwich)

 

Oo-světový čas

15o-středoevropsky čas

30o-výchoevropský čas

-ČR-15o poledník, prochází Jindřichovým Hradcem

-př- N.Y-15+70   = 5, 7

15

 

b)čas místní

-čas místního poledníku, který prochází daným městem

-za 60 minut o 15O=>za 4 minuty o 1O(60:15)

 

c) čas dekretový, neboli smluvní

některé státy se shodnou na jednom čase-např. Čína-má 1 časové pásmo-tzv.pekingské

 

d) čas letní

-posunut obvykle o 1 hodinu dopředu, cílem je úspora elektrické energie

 

Precese

-pohyb, který způsobuje gravitace Slunce a Měsíce

-opsání jedné kružnice trvá asi 26 000 let

-v důsledku tohoto pohybu dochází ke střídání dob ledových a meziledových, roční období se posouvají vzhledem ke kalendáři

-díky tomuto pohybu dochází také ke slapovým jevům

-podílené Měsíce je 54 % (je blíž)

-podílení Slunce je 46 %

 

Nutace

– rozkmitání osy způsobené měnícím se postavením Slunce a Měsíce vůči Zemi

– díky tomu dochází k rozdílným teplotám

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!