Země jako vesmírné těleso – otázka ze zeměpisu

 

   Otázka: Země jako vesmírné těleso

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Tvrdíková

 

 

Vesmír

=  obrovský prostor;  soubor všech kosmických těles, které na sebe vzájemně působí

vznik:

– zabývají se tím kosmologické hypotézy (Kosmos = vesmír; logos = slovo)

– nejuznávanější teorie vzniku: VELKÝ TŘESK (asi před 15 miliardami let existovala látka o vysoké teplotě. V  látce nastal výbuch tzv.“velký třesk“, začala se rozpínat a  tvořit struktury – základy                                                        budoucích kosmických těles)

jednotky:

Astronomická jednotka = vzdálenost Země od Slunce = 149,6 mil. km

Světelný rok  =  vzdálenost, kterou urazí světelný paprsek za 1 rok

 

tvořen:

Galaxie = obrovská seskupení hvězd

– tvar:    eliptický   x    spirální

– rotují

naše  = Mléčná dráha (tvar spirálovitého disku)

Hvězdy = obrovská plynná tělesa s vysokou teplotou a světlem

 

Sluneční soustava = planetární systém hvězdy Slunce

– předpokládaný vznik před cca 4,6 mld let

 

tvořena:  Slunce

 • tvar koule o Æ 1,4 mil km
 • složení: 73% vodík a 25% helium (= plazma)
 • stavba:

koróna

fotosféra a chromosféra

zářivá zóna

jádro

 • – vykonává 2 základní pohyby

Rotace kolem vlastní osy

Rotace okolo středu Galaxie

 

Planety = tělesa, která obíhají kolem hvězdy, mají dostatečnou velikost a hmotnost, nezáří, dominantní ve svém prostoru

 • členění

vnitřní (= terestrické, pevné)

Merkur, Venuše, Země, Mars

vnější (=obří, plynné)

– kolem jsou prstence = útvary tvořené meteorickým prachem a balvany

Jupiter, Saturn, Uran, Neptun

 • pohyby: obíhají kolem osy a kolem Slunce

 

Planetky (asteroidy)

pás planetek mezi Marsem a Jupiterem (největší Ceres)

pás Kuiperův (za Neptunem, největší Xena a Pluto)

Družice = tělesa obíhající kolem planet

umělé (satelity, vyrobené člověkem)

přirozené (Měsíc…)

 

Komety = tělesa obíhající kolem hvězdy po protáhlé dráze

 • složení:

jádro

koma

chvost

krátkoperiodické (Halleyova 76let)

dlouhoperiodické (Hale Boppova 4000let)

 

Meteoroidy = malá tělesa obíhající ve vesmíru

 

Meteory = záblesk zazáření meteoroidu při průletu zemskou atmosférou

 

Meteority = zbytek meteoroidu, který dopadl na Zemi

– v místě dopadu vznikne meteorický kráter

Měsíc

 • jediná přirozená družice Země
 • rozměry: vzdálenost Z-M Æ 384000 km, Æ 3500 km (4x menší než Z)
 • teplota: 100°C -150°C
 • povrch:

krátery

moře (výlevné horniny)

souše (pevniny)

 • původ: 4,5 mld let
 • pohyby:
  • kolem osy = 28 dní
  • kolem Země = 28 dní
  • kolem Slunce = 365 dní
  • vázaná rotace -> vidíme převrácenou stranu Měsíce

 

Fáze Měsíce

Zatmění

= jev, při kterém jedno vesmírné těleso vstoupí do stínu jiného vesmírného tělesa

 

Slapové jevy

 • přírodní procesy, při kterých se projevuje gravitační působení Měsíce (a Slunce) = dmutí
  • příliv
  • odliv
 • střídání P a O po 6 hodinách

 

 

 • pokud Z, M(nov nebo úplněk) a S v jedné rovině ->síly působení M a S se sčítají a nastává největší příliv – skočný příliv
 • pokud Z, M a S svírají pravý úhel, dochází k hluchému přílivu
 • velikost dmutí ovlivňuje tvar pobřeží a mořského dna
 • největší rozdíl je v zátoce Fundy Bay (až 18m)
 • využití: přílivové elektrárny (Francie, Kanada)

 

Země

TVAR

 • na pólech zploštělá – elipsoid (má hladký povrch )
 • GEOID – skutečný tvar se všemi výškovými a hloubkovými stupni nepravidelné těleso
 • s geoidem neumíme počítat
 • REFERENČNÍ ELIPSOID = matematicky definované těleso, slouží k výpočtům a zakreslení map
  • výškové rozdíly byly dány do jedné polohy
  • elipsoid REFERENČNÍ KOULÍ ( má stejný povrch nebo objem)

 

VELIKOST ZEMĚ

 • rovníkový poloměr: 6378 km
 • poledníkový průměr: 12 713 km
 • obvod rovníku: 40 075 km
 • hmotnost Země: 5,97.1024 km3
 • vzdálenost od Slunce: 150 mil. Km
 • průměrná teplota: 15ºC

 

POHYBY

rotace = kolem vlastní osy

revoluce = kolem Slunce

precese = kmitání zemské osy

uvnitř vesmíru

Rotace Země

 • rotuje od západu k východu
 • důsledek: zploštění u pólů

Coriolisova síla – způsobuje odchylku těles který se pohybují ve směru poledníku; na severní polokouli vpravo a na jižní vlevo ve směru poledníku

střídání dne a noci

 

Revoluce

 • délka oběhu: 365 dní (1 rok) = kalendářní
 • tropický rok = 365 dní 5h 48min 45sek => přestupný rok
 • důsledky: střídání ročních období

sklon zemské osy

 

Časová pásma

 • -důsledek zemské rotace – Slunce postupně vrcholí nad jednotlivými poledníky, proto má každý poledník jiný místní čas(1o=4minuty)
 • -24 časových pásem po 15º zeměpisné délky=>pásmový čas
 • -u nás Středoevropský pásmový čas=SEČ- o hodinu víc než světový čas
 • v Evropě se od jara do podzimu zavádí tzv. letní čas, který má o hodinu více než čas pásmový
 • -když jdeme ze západu na východ a přejdeme datovou hranici (180º), zvětšíme datum o jeden den, když z východu na západ, tak datum o jeden den zmenšíme

 

Zeměpisné souřadnice

 • určuje se tím poloha bodů na zemském povrchu – pomocí zeměpisné šířky a délky
 • póly jsou průsečíky zemského povrchu a rotační osy Země
 • -rovník je průsečnice zemského povrchu s rovinou procházející středem Země a kolmou k zemské ose, rovnoběžka 0º
 • -rovnoběžky jsou spojnice všech bodů stejné zeměpisné šířky

               zeměpisná šířka je úhel mezi rovinou rovníku a spojnicí určovaného bodu se středem Země

 • poledníky jsou spojnice všech bodů stejné zeměpisné délky

               zeměpisná délka je úhel, který svírá rovina základního poledníku (tj. poledník greenwichský) s rovinou místního poledníku
Další podobné materiály na webu: