Země jako vesmírné těleso – otázka ze zeměpisu

 

Otázka: Země jako vesmírné těleso

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Tvrdíková

 

 

Vesmír 

=  obrovský prostor;  soubor všech kosmických těles, které na sebe vzájemně působí

 • vznik:
  • zabývají se tím kosmologické hypotézy (Kosmos = vesmír; logos = slovo)
  • nejuznávanější teorie vzniku: VELKÝ TŘESK (asi před 15 miliardami let existovala látka o vysoké teplotě. V  látce nastal výbuch tzv.“velký třesk“, začala se rozpínat a  tvořit struktury – základy budoucích kosmických těles)
 • jednotky:
  • Astronomická jednotka = vzdálenost Země od Slunce = 149,6 mil. km
  • Světelný rok  =  vzdálenost, kterou urazí světelný paprsek za 1 rok
 • tvořen:
  • Galaxie = obrovská seskupení hvězd
   • tvar:    eliptický   x    spirální
   • rotují
   • naše  = Mléčná dráha (tvar spirálovitého disku)
  • Hvězdy = obrovská plynná tělesa s vysokou teplotou a světlem

 

Sluneční soustava

= planetární systém hvězdy Slunce

 • předpokládaný vznik před cca 4,6 mld let
 • tvořena:  
  • Slunce
   • tvar koule o Æ 1,4 mil km
   • složení: 73% vodík a 25% helium (= plazma)
   • stavba:
    • koróna
    • fotosféra a chromosféra
    • zářivá zóna
    • jádro
   • vykonává 2 základní pohyby
    • Rotace kolem vlastní osy
    • Rotace okolo středu Galaxie
  • Planety = tělesa, která obíhají kolem hvězdy, mají dostatečnou velikost a hmotnost, nezáří, dominantní ve svém prostoru
   • členění
    • vnitřní (= terestrické, pevné), Merkur, Venuše, Země, Mars
    • vnější (=obří, plynné), Jupiter, Saturn, Uran, Neptun
     • kolem jsou prstence = útvary tvořené meteorickým prachem a balvany
   • pohyby: obíhají kolem osy a kolem Slunce
  • Planetky (asteroidy)
   • pás planetek mezi Marsem a Jupiterem (největší Ceres)
   • pás Kuiperův (za Neptunem, největší Xena a Pluto)
  • Družice = tělesa obíhající kolem planet
   • umělé (satelity, vyrobené člověkem)
   • přirozené (Měsíc…)
  • Komety = tělesa obíhající kolem hvězdy po protáhlé dráze
   • složení:
    • jádro
    • koma
    • chvost
   • krátkoperiodické (Halleyova 76let)
   • dlouhoperiodické (Hale Boppova 4000let)
  • Meteoroidy = malá tělesa obíhající ve vesmíru
  • Meteory = záblesk zazáření meteoroidu při průletu zemskou atmosférou
  • Meteority = zbytek meteoroidu, který dopadl na Zemi
   • v místě dopadu vznikne meteorický kráter
  • Měsíc
  • Země

 

Měsíc

 • jediná přirozená družice Země
 • rozměry: vzdálenost Z-M Æ 384000 km, Æ 3500 km (4x menší než Z)
 • teplota: 100°C -150°C
 • povrch:
  • krátery
  • moře (výlevné horniny)
  • souše (pevniny)
 • původ: 4,5 mld let
 • pohyby:
  • kolem osy = 28 dní
  • kolem Země = 28 dní
  • kolem Slunce = 365 dní
  • vázaná rotace -> vidíme převrácenou stranu Měsíce
 • Fáze Měsíce
  • Zatmění
  • = jev, při kterém jedno vesmírné těleso vstoupí do stínu jiného vesmírného tělesa
 •  Slapové jevy
   • přírodní procesy, při kterých se projevuje gravitační působení Měsíce (a Slunce) = dmutí
    • příliv
    • odliv
   • střídání P a O po 6 hodinách
   • pokud Z, M(nov nebo úplněk) a S v jedné rovině ->síly působení M a S se sčítají a nastává největší příliv – skočný příliv
   • pokud Z, M a S svírají pravý úhel, dochází k hluchému přílivu
   • velikost dmutí ovlivňuje tvar pobřeží a mořského dna
   • největší rozdíl je v zátoce Fundy Bay (až 18m)
   • využití: přílivové elektrárny (Francie, Kanada)

 

Země

TVAR

 • na pólech zploštělá – elipsoid (má hladký povrch )
 • GEOID – skutečný tvar se všemi výškovými a hloubkovými stupni nepravidelné těleso
 • s geoidem neumíme počítat
 • REFERENČNÍ ELIPSOID = matematicky definované těleso, slouží k výpočtům a zakreslení map
  • výškové rozdíly byly dány do jedné polohy
  • elipsoid REFERENČNÍ KOULÍ ( má stejný povrch nebo objem)

 

VELIKOST ZEMĚ

 • rovníkový poloměr: 6378 km
 • poledníkový průměr: 12 713 km
 • obvod rovníku: 40 075 km
 • hmotnost Země: 5,97.1024 km3
 • vzdálenost od Slunce: 150 mil. Km
 • průměrná teplota: 15ºC

 

POHYBY

 • rotace = kolem vlastní osy
 • revoluce = kolem Slunce
 • precese = kmitání zemské osy
 • uvnitř vesmíru

 

Rotace Země

 • rotuje od západu k východu
 • důsledek:
  • zploštění u pólů
  • Coriolisova síla – způsobuje odchylku těles který se pohybují ve směru poledníku; na severní polokouli vpravo a na jižní vlevo ve směru poledníku
  • střídání dne a noci

 

Revoluce

 • délka oběhu: 365 dní (1 rok) = kalendářní
 • tropický rok = 365 dní 5h 48min 45sek => přestupný rok
 • důsledky:
  • střídání ročních období
  • sklon zemské osy

 

Časová pásma

 • důsledek zemské rotace – Slunce postupně vrcholí nad jednotlivými poledníky, proto má každý poledník jiný místní čas(1o=4minuty)
 • 24 časových pásem po 15º zeměpisné délky=>pásmový čas
 • u nás Středoevropský pásmový čas=SEČ- o hodinu víc než světový čas
 • v Evropě se od jara do podzimu zavádí tzv. letní čas, který má o hodinu více než čas pásmový
 • když jdeme ze západu na východ a přejdeme datovou hranici (180º), zvětšíme datum o jeden den, když z východu na západ, tak datum o jeden den zmenšíme

 

Zeměpisné souřadnice

 • určuje se tím poloha bodů na zemském povrchu – pomocí zeměpisné šířky a délky
 • póly jsou průsečíky zemského povrchu a rotační osy Země
 • rovník je průsečnice zemského povrchu s rovinou procházející středem Země a kolmou k zemské ose, rovnoběžka 0º
 • rovnoběžky jsou spojnice všech bodů stejné zeměpisné šířky
 • zeměpisná šířka je úhel mezi rovinou rovníku a spojnicí určovaného bodu se středem Země
 • poledníky jsou spojnice všech bodů stejné zeměpisné délky
 • zeměpisná délka je úhel, který svírá rovina základního poledníku (tj. poledník greenwichský) s rovinou místního poledníku
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy