Žhavé a studené konflikty 2. pol. 20. století


Otázka: Žhavé a studené konflikty 2. pol. 20. století

Předmět: Dějepis

Přidal(a): JGN

 

 

Studená válka 1946 – 89

 • Konflikt mezi SSSR a jeho satelity se západem (USA, Velká Británie, Francie)
 • Počátek 1946 – projev Winstona Churchilla ve Fultonu – hodnotí válku, chválí SSSR i Stalina, ale zároveň se obává z moci levice 
 • Od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu byla napříč celým kontinentem spuštěna ŽELEZNÁ OPONA
 • Země východního bloku: Polsko, NDR, ČSR, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Albánie
 • Jediné svobodné je Řecko a u nás proběhnou v roce 1946 demokratické volby 
 • Roosevelt: Prohlášení osvobozené Evropě – demokratické volby 
 • 1947 – zhoršení vztahů mezi SSSR a USA

Západ řeší postup komunismu

 • Doktrína zadržování komunismu 
 • Hospodářská a finanční pomoc
 • Trumanova doktrína = pomoc USA Řecku a Turecku 
 • Marshallův plán = pomoc celé Evropě – odmítnut 
 • Integrace Evropy
 • Obnovit hodnoty 
 • Vznik EHS, EUROATOM
 • Teorie zatlačování komunismu
 • Vojenské potlačení 

Projevy studené války

 • 1948 – 49 – První berlínská krize 
 • Vytváření vojenských bloků – 1945 – Pařížské dohody X 1955 – Varšavský pakt 
 • Vznik RVHP – integrace zemí východního bloku (žádný kontakt se západem) 
 • 1961 – Druhá berlínská krize
 • Masové útěky z východního Berlína 
 • Chruščov nakázal postavit Berlínskou zeď 
 • Kennedy stojí při Berlíňanech – letecký most 
 • 1962 – Karibská krize – rozmisťování sovětských raket na Kubě 
 • Od roku 1492 pod španělskou nadvládou
 • Ve 20. století proniká USA
 • 1952 – 58 – Batistova diktatura = vojenský režim 
 • Nespokojenost – v čele Fidel Castro
 • 1959 – Batista odstupuje – do čela Kuby jde Fidel Castro 
 • Počátek orientace na SSSR – politické čistky a přijímání ideologie
 • 17. 4. 1961 – vylodění v zátoce Sviní – osvobození Kuby od komunismu
 • Castro je nechal postřílet 
 • Za Chruščova dochází k uvolnění – kontakt s USA
 • Snaha SSSR rozmístit na Kubě jaderné rakety – budování základen
 • 1962 – počátek Karibské krize – svět na pokraji jaderné války 
 • Kennedy vyhlašuje izolaci – Kuba v karanténě 
 • Domluva Kennedyho s Chruščovem – stažení raket z Kuby a USA se stáhne z Turecka 

 

Rozpad koloniálního systému 

 • Počátek rozpadu konec druhé světové války
 • Koloniální velmoci: Velká Británie, Francie, USA, Belgie, Nizozemí

První fáze dekolonizace 1945 -50

 • Oblast jižní Asie, Dálného Východu a arabský svět 

Afghanistán

 • Soupeření Ruska a Velké Británie
 • 18. století – Afghanské knížectví 
 • Tři anglo-afghanské války – 1919 – nezávislost 
 • S Ruskem se podepisují přátelské smlouvy 
 • 20. – 60. léta – v čele zpátečnická vláda 
 • 1965 – první parlamentní volby – * konstituční monarchie
 • 1973 – státní převrat – * republika
 • 1978 – nový státní převrat – prosovětská vláda (Tarákí) 
 • 1979 – další státní převrat – rozkol v KS – u moci ortodoxní 
 • 27. 12. 1979 – invaze SSSR do Afghanistanu 

Korea

 • 1904 – 5 okupace Japonskem 
 • Během druhé světové války rozdělena 38 rovnoběžkou 
 • Soupeření SSSR a USA 

Vietnam

 • VDR – Ho Či Min – komunismus (sever)
 • Stát Vietnam – Di-em (jih)
 • Bývalá francouzská kolonie – za druhé světové války okupována Japonci 
 • 1946 – 54 – válka v Indočíně – návrat Francie a obnova kolonie?
 • 1954 – kapitulace pevnosti Dien – Bien – Phu – porážka Francie 

Kambodža 

 • Francouzská kolonie
 • 1940 – 45 okupace Japonskem 
 • Po roce 1945 se obnovuje francouzský vliv 
 • 1954 – nezávislost 

 

Druhá fáze dekolonizace 50./60. léta

 •  Afrika 
 • Počátek 1956 – nezávislost Maroka, Tuniska a Súdánu  
 • 1957 – nezávislý stát Ghana – prosazování panafrické myšlenky 
 • 1960 – Rok Afriky – většina Afriky získala nezávislost
 • Portugalsko odmítalo dát koloniím nezávislost – partyzánská válka v Mosambiku 
 • Francouzský problém s Alžírskem – Alžířané odmítali mírové řešení 
 • Jihoafrická republika – do roku 1961 britské dominium 
 • Politika apartheidu = diskriminace černošského obyvatelstva 
 • Proti apartheidu Nelson Mandela – po volbách 1994 se stal prezidentem JARu

Třetí fáze dekolonizace polovina 60. let

 • Zbývají kolonie, které jsou chudé a musí být součástí impérií
 • Vzniká Commonwealth = britské společenství národů, hospodářské, kulturní vazby
 • 1991 – osamostatnění asijských republik – rozpad SSSR 
 • 1959 – USA rozšířeno o Aljašku a Havajské ostrovy 

 

Role OSN v poválečné politice

 • Založeno 25. 6. 1945 v San Francisku na základě přijetí Charty OSN 50 státy (včetně ČSR)
 • 10. 1. 1946 – první valné shromáždění v Londýně 
 • Cíl OSN: zachovat mezinárodní mír a bezpečnost
 • Vydávání rezolucí pomoci a vysílání vojsk 

Zásahy OSN

 • 1974 – z rozhodnutí OSN měly být vytvořeny dva státy (stát Židů a stát Arabů)
 • 1948 – 49 – pomoc OSN – zřízení uprchlických táborů pro Palestince 
 • 1956 – Suezská krize – zásah vojenských jednotek OSN proti Izraeli 
 • 1950 – 53 Korejská válka – Rezoluce pomoci pro Koreu, generál MacArthur 
 • 1990 – Irák x Kuvajt – operace Pouštní bouře (17. 1. 1991) 
 • 1992 – konflikt v Bosně a Hercegovině – odtržení od Jugoslávie
 • 2011 – zásah v Sýrii a Libyi 

 

Konflikty v jihovýchodní Asii 

Korea

 • Během druhé světové války rozdělena podle 38 rovnoběžky
 • Na severu vliv SSSR a na jihu USA
 • Léto 1948 – na jihu vzniká Korejská republika v čele s Li-Syn-manem (uznána OSN)
 • Prosinec 1948 – na severu vzniká KLDR v čele s Kim-Ir-Senem
 • Oba státy chtějí kontrolu nad celým poloostrovem 
 • 25 6. 1950 – 53 Korejská válka 
 • První útočí sever na jih – obsazují rozsáhlá území – věří, že se k nim přidá lid 
 • Sever podporuje SSSR a Čína
 • Na stranu jihu se přidá Amerika a OSN – vojsko v čele s MacArthurem 
 • Cíl: zničení KLDR a sjednocení poloostrova
 • Vojska OSN byla zatlačena pod 38 rovnoběžku – Jak dál?
 • Sever požaduje stažení vojsk z Taiwanu a Koreji 
 • V Americe je nejednotnost – zničit KLDR – světový konflikt?
 • MacArthur navrhne použití atomové zbraně – je odvolán
 • Výzva Číně: oficiální přihlášení na stranu KLDR a stáhnutí vojsk
 • Repatriace zajatců = návrat mateřské zemi – čínští zajatci nechtěli zpět 
 • Červenec 1953 – jednání o příměří – Korea zůstane rozdělena podle 38 rovnoběžky
 •  V jižní Koreji jsou až do 80. let u moci diktátorské pravicové režimy – 1988 demokracie
 • Šíření komunismu zastaveno 

Vietnam

 • 1945 – na severu vzniká VDR v čele s Ho Či Minem – komunismus
 • Severské národní hnutí Vietminh 
 • Na jihu vzniká stát Vietnam v čele s katolickým diktátorem Di-emem 
 • 1946 – 54 válka v Indočíně – návrat Francie a zastavit šíření komunismu 
 • Rozhodující střet: 1954 – kapitulace pevnosti Dien-Bien-Phu – porážka Francie
 • 1954 – Ženevská dohoda – Vietnam rozdělen podle 17 rovnoběžky
 • Na jihu propuká gerilová válka – nespokojenost s režimem
 • Obyvatelé jižního Vietnamu spolupracují se severem – pronikání na jih 
 • Di-em ztrácí podporu USA a je svržen – k moci jde vojenská junta = ozbrojená skupina
 • Na jihu vzniká proseverské hnutí Vietcong 
 • 2. 8. 1964 – napadení torpédoborce Medox severním Vietnamem 
 • USA bombarduje sever – počátek války ve Vietnamu 
 • 1965 – 69 – útoky na sever – snaha zabránit pronikání na jih
 • Rusko zásobuje sever zbraněmi – podpora Brežněvem a Kosyginem 
 • Ve světě propukají protesty proti válce ve Vietnamu – pálení povolávacích rozkazů
 • Nový prezident USA Richard Nixon – ukončení války, stažení USA z Vietnamu 
 • Vietnamizace = odejíti USA z Vietnamu a přenechání války domorodcům
 • Červenec 1969 – bombardování Ho Či Minovy stezky 
 • 1973 – stažení Američanů – příměří v Paříži 
 • V jižním Vietnamu měly proběhnout volby – přítomny severské jednotky – obnova bojů
 • 1975 – dobytí Saigonu 
 • 1976 – vzniká VSR – Saigon přejmenován na Ho Či Minovo město 

Kambodža

 • Francouzská kolonie
 • Okupována Japonskem 
 • 1945 – obnova francouzského vlivu – 1954 nezávislost 
 • 70. létau moci vojenská skupinaKhmérská republika
 • Sílí KS – 1975 k moci Rudí Khmérové (PolPótův režim)
 • Orientace na Čínu nebo na SSSR? – na Čínu
 • Snaha realizovat maoistické teorie – příčinami zaostávání je vzdělání a rozum
 • Likvidace škol, nemocnic – přesidlování na venkov, ruší se trh a peníze
 • 1978 – osvobození Kambodži Vietnamem a SSSR – Lidová republika Kampučije
 • 1990 – vzniká Kambodžský stát pod kontrolou OSN
 • 1993 – Kambodžské království 

Čína

 • 1912 – padá císařství (dynastie Čching) – Čínská republika
 • 20. léta – boje o Čínu – nejednotný stát 
 • Čankajšek s Kumointangem X Mao Ce Tung s KS – občanská válka
 • 1936 – Čína obsazena Japonskem – národní osvobozenecká válka 
 • 1945 – osvobozena – obnovení občanské války -> vítězí Mao 
 • 1949 – vzniká ČLR 
 • 1950 – vzniká Čínská národní republika na Taiwanu (Čankajšek) – podpora USA
 • Od 70. Let zavedena generální linie = modernizace země, náprava křiv a škod (Mao + 1976)
 • Spolupráce se SSSR a západem – investice zahraničního kapitálu a zavedení tržní ekonomiky – mizí centrální plánování a existují soukromé podniky 
 • Od 80. let projevy nespokojenosti – studentské stávky na Náměstí nebeského klid 
 • Demonstrace a stávky vojensky potlačeny – zatýkání, tresty smrti
 • 1989 – svobodné volby na Taiwanu – demokratizace 

 

Náboženské konflikty v druhé polovině 20. století

1948 – 49 konflikt mezi Izraelci a Palestinci

 • Konflikt o území v Palestině 
 • Končí ve prospěch Židů – získávají část Gazy, západní část Jordánu a větší část Jeruzaléma

1967 – blokáda přístavu Eljat Araby

 • Došlo k uzavření Tyrhénských úžin
 • Propuká šestidenní válka 
 • Arabská koalice: Egypt, Jordánsko, Sýrie
 • Izraelci získávají další území: Jeruzalém, západní břeh Jordánu, Golanské výšiny, Suez, pásmo Gazy – časem vrací Gazu a Sinaj 

1973 – Johm kippurská válka

 • Egypt zaútočil na Izrael 
 • Ze začátku ve prospěch Egypta – Izrael vítězí (podpora USA)

1979 – podepsání dohody ve Washingtonu

 • Egypt uznává Izrael
 • Izrael stahuje vojska ze Sinaje a zaručuje autonomii Palestincům

1975 – 85 válka v Libanonu

 • Konflikt mezi muslimy a křesťany
 • Muslimům pomáhá OOP a křesťanům Izrael
 • Vítězí křesťané 

1980 – 88 konflikt mezi Irákem a Iránem

 • Irák – vliv Osmanů a Britů – 1958 – samostatný Irák – časté střídání vlád – 1979 – prezidentem se stává Saddám Husajn 
 • Irán – rusko-britské soupeření – vliv USA – 1925 – dynastie Páhlaví – neřeší problémy (v čele odporu Ajatolláh Chomejní) – 1978 – vrchol krize – demonstrace v Teheránu – Páhlaví emigruje a Chomejní se vrací – vzniká Iránská islámská republika
 • 1980 – 80 – první krize v Perském zálivu 

1990 – Irák X Kuvajt

 • 1990 – Irák napadl Kuvajt kvůli ropnému bohatství
 • Bush, Thatcherová a Ševarhadze okamžitě reagují – podpora OSN
 • 17. 1. 19990 – operace Pouštní bouře – druhá krize v Perském zálivu
 • Velitel operace: Norman Schwarzkopf 
 • 28. 2. 1991 – Irák byl nucen uznat rezoluci OSN a opouští Kuvajt

 

Osobnosti poválečné politiky

Stalin – v čele Ruska od roku 1924 do roku 1953

 • Díky němu a Rusku byla vyhrána druhá světová válka
 • Komunistický diktátor – vytvořil mocné impérium 
 • Zastavil pokrok v Rusku 

Nikita Chruščov – v čele SSSR od roku 1953 až do roku 1964

 • Období koexistence Východ – Západ
 • Období tání = uvolnění režimu 
 • Sbližování se západem X Karibská krize 
 • Nechal postavit berlínskou zeď

Brežněv – v čele SSSR od roku 1964 až do roku 1983

 • Období neostalinismu 
 • Intervence vojsk Varšavské smlouvy 21. 8. 1968 

Michail Gorbačov – v čele SSSR od roku 1985 až do jeho rozpadu 

 • Období perestrojky a glásnosti 
 • Snaha Rusko modernizovat – pokrokový – opozice
 • Za něj dochází k rozpadu SSSR

J. F. Kennedy – 35. Prezident USA

 • Období koexistence Východ – Západ
 • Karibská krize a atomový deštník
 • Zastřelen 1963 v Dallasu 

Lyndon B. Johnson – 36. prezident USA

 • Propuknutí války ve Vietnamu
 • Nastoupil po J. F. Kennedym

Richard Nixon – 37. prezident USA

 • Stáhnutí amerických vojsk z Vietnamu 
 • Podepsal SALT I.
 • Bombardování Laosu a Kambodži

Mao Ce-tung 

 • Komunistický diktátor v Číně
 • Zpátečnická vláda v Číně 
 • Čistky 
 • Podpora Koreji a Vietnamu 
 • Spolupráce se SSSR

 

Pojmy

Mccarthismus 

 • 40. – 50. léta v USA
 • Vypjatý antikomunismus – šílenství
 • Hon na čarodějnice 

Boj o Falklandy

 • Spor mezi Argentinou a Velkou Británií 
 • 1982 – začala útočit Argentina 
 • 14. 7. 1982 – vítězí VB
 • Hippies
 • Neorganizované hnutí mladých lidí – USA, San Francisko
 • Vzpoura proti společnosti – láska, světový mír
 • Provokace konzervativní společnosti 
 • Protest proti válce ve Vietnamu 
 • Lennonova zeď

Hnutí nezúčastněných

 • Vzniklo v roce 1961
 • Organizace více jak 100 států, které nebyly ve vojenských blocích 
 • Jugoslávie, Egypt, Kuba a Indie – zakládající státy
 • Reakce na studenou válku – chtěli vybudovat vlastní blok

Apartheid 

 • Politika rasové segregace
 • Převaha bělochů 
 • Projevy: rozdělení autobusů, zvláštní školy, černošská ghetta
 • V současnosti se situace otáčí

Svobodná Evropa

 • Rozhlasová organizace
 • Založena americkým kongresem 
 • Měla šířit informace do zemí s diktátorským režimem 
 • První vysílání: 1. 5. 1951 z Mnichova (v češtině)
 • Ředitel: Ferdinand Peroutka 
 • Řešila se situace v zemích za železnou oponou 
 • Jaroslav Pecháček, Karel Kryl, Ivan Diviš.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!