Živnosti – maturitní otázka

 

   Otázka: Živnosti

   Předmět: Ekonomie a podnikání

   Přidal(a): Petra Prečanová

 

 

 

 

Živnost – je to soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem o živnostenském podnikání.

 

Všeobecné podmínky:
–      18 let (od 16 let pokud s tím souhlasí rodiče a soud je uzná způsobilými – zplnoletnění)

  • způsobilost k právním úkonům
  • trestní bezúhonost – zjistím třeba na poště za 100,-

 

Zvláštní podmínky:

  • odborní a jiná způsobilost

 

Rozdělení živností – živnosti ohlašovací – řemeslné
– vázané
– volné
– živnosti koncesované

 

Živnosti ohlašovací

Řemeslné – podmínka je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru (doklad o ukončení vzdělání).
– doklad o vzdělání může nahradit buď 6 let praxe v oboru nebo rekvalifikace + 1 rok praxe.
(Př. Zámečnictví, řeznictví a pekařství…)

Vázané – podmínkou je odborná znalost + delší doba odborné praxe. (Př. Vedení účetnictví, provozování autoškoly…)

Volné – není potřeba splňovat žádné podmínky odborné způsobilosti.
Živnost vzniká dnem ohlašení resp. podáním písemného ohlášení na jednotném registračním formuláři.
Do následujících 5 dnů dochází k zápisu do živnostenstkého rejstříku.
Pak se přihlásit k placení daní, sociálního a zdravotního pojištění.

Cena 1000,-

 

Živnosti koncesované
– stát chce mít kontrolu nad jejím vykonávání, zpravidla z důvodu bezpečnosti obyvatelstva.
FO žádá o vydání koncese ŽÚ a ten předává žádost k posouzení příslušnému státnímu orgánu.

Ten má k vydání stanoviska k žádosti 30 dnů. Vyřízení koncestní listiny pak trvá až 2 měsíce.

Oprávnění provozovat koncesovanou živnost vzniká až dnem doručení koncese. (Př. Výroba zbraní, taxi služba, pohřební sl.)
Cena také 1000,-

 

Odpovědný zástupce
– pokud podnikatel chce a nebo pokud sám nesplňuje zvláštní může si ustanovit odborného zástupce který je odpovědný  za řádný provoz živnosti a za dodržování předpisů.
-musí splňovat obecné i zvláštní podmínky provozování živnosti, musí mít bydliště na území ČR.
Jeden zástupce může zastupovat max. 4 podnikatele.

 

Provozovny
– rozumí se prostor kde je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i stánek, pojízdná prodejna apod.

 

Druhy živností z hlediska předmětu činnosti
1. Obchodní
– koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej – maloobchod, velkoobchod
– provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

 

2. Výrobní
– podnikatel má právo výrobky vyrábět, dále prodávat a opravovat.
– smí vyrábět a potiskovat vlastní obal, etikety

 

3. Poskytující služby
– opravy a údržby věcí, přeprava osob a zboží, provozování cestovních kanceláří, ubytování a jiné práce a výkony k uspokojování potřeb.
Každý podnikatel dostane IČ a prokazuje se výpisem ze živnostenského rejstříku. ŽR je veden v el. Podobě a má veřejnou a neveřejnou část.

 

Jméno firmy
– u FO je jménem firmy její jméno a příjmení , může obsahovat dodatek druhu podnikání (Petra Prečanová – fotograf)
– u PO je to název, který je zapsaný v ŽR.

 

Zánik živnostenského oprávnění
– smrtí podnikatele
-uplynutí doby, pokud bylo živnostenské oprávnění vydáno na dobu určitou (většina ale na dobu neurčitou)
– rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!