2. světová válka – maturitní otázka z dějepisu (2)

dějiny

 

   Otázka: 2. světová válka

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Anonym

 

V Německu zvítězil nacistický režim, k moci se dostávají nacisté.

 

ROK 1933

Hitler se stává předsedou vlády, hlavním představitelem nacistické strany. Píše knihu Mein Kampf, ve které jsou stanoveny cíle německého národa – tj. vytvoření velkoněmecké říše (od Atlantiku po Ural), ovládnutí Evropy. Prvním krokem byl tzv. „anšlus Rakouska“.

 

ROK 1938

13.března 1938: obsazení Rakouska Německem (porušení Versaillské smlouvy, kde stálo o zákazu spojení Německa s Rakouskem).

30.září 1938: Mnichovská dohoda – den po Mnichovské konferenci, kde se sešli Hitler, Mussolini, Chamberlain, Daladier, byl podepsán protokol, který rozhodl o tom, že ČSR musí Německu odstoupit Sudety, které byly připojeny k Německu.

 

ROK 1939

14.března 1939: po dohodě Tisa s Hitlerem se Slovensko odtrhlo a stává se samostatným st.

15.března 1939: zabráno, obsazeno ČSR -> PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA. Němcům šlo o české území z důvodu, že Česko mělo rozvinutý strojní a hlavně vojenský průmysl, bylo významným vývozcem zbraní.

Dalším státem na řadě bylo Polsko. Záminkou bylo postavení hanzovních měst Gdaňsk a Gdynia, Němci totiž chtěli vybudovat dálnici do Gdynie, na což nechtěli Poláci přistoupit. Gdaňsk měl být připojen k Německu, překážkou byla smlouva o neútočení, která byla uzavřena roku 1934 na 10 let, Němci ovšem nehodlají smlouvu dodržet, proto se připravují na  konflikt s Polskem.

23.srpna 1939: uzavřen Sovětsko-Německý pakt v Mnichově – pakt Ribbentrop-Molotov(„pakt o neútočení“). Jednalo se o to, že zahájí-li některá ze smluvních stran válečné opatření, druhá smluvní strana do toho nebude zasahovat. Němci chtěli mít garanci, že SSSR proti nim nezahájí válečné operace. Tvrdí se, že v rámci smlouvy uzavřeny další dohody, kdy se něm. a sov. strana domluvila na rozdělení Polska.

1.září 1939: Německo zaútočilo na Polsko, tímto začíná 2.světová válka. Polská armáda nebyla na válku připravena, převaha Němců(měli tanky,letadla)-> během měsíce PL obsadili.

3.září 1939: Anglie a Francie vyhlásili Německu válku. Polsko mělo s těmito zeměmi smlouvy o pomoci, avšak vojenská pomoc jim nebyla poskytnuta -> PL kapitulovalo.

SSSR začalo obsazovat území na východu PL, kde byly značné menšiny(Ukr., Rus., Rělorus.) Formálně bylo řečeno, že Rusové chrání menšiny před Němci. Část PL území připojena k říši, stává se součástí Německa a na zbývajícím území vytvořen Generální gouvernement – není součástí říše, avšak nemají na rozdíl od protektorátu vlastní správu, kontrolováno Německem. SSSR se snaží využít situace k upevnění západních hranic -> Pobaltské státy přistoupily na dohodu, že na jejich území může SSSR vybudovat vojenské základny. Tento požadavek byl také uložen na vládu Finska -> nepřistoupili ->

listopad 1939 – březen 1940: SOVĚTSKO-FINSKÁ VÁLKA – sovětská armáda předpokládala válku trvající dny-týdny, dochází k těžkým bojům a ztrátám, což nasvědčuje o rezervách v sov.armádě. Nakonec Finsko podlehlo -> v Moskvě podepsána mírová dohoda -> SSSR získává od Finska území -> hranice se posunují na západ a na tomto území vytvořena Karelofinská SSR. Rudá armáda začíná s převyzbrojováním.

září 1939 – duben 1940OBDOBÍ PODIVNÉ VÁLKY (VÁLKA „VSEDĚ“) – toto období nazváno takto z důvodu, že Anglie+Francie jsou sice ve válečném stavu s Německem, ale nedochází ke skoro žádným bojům.

 

ROK 1940

duben 1940: Německo útočí na Dánsko a Norsko, během krátké doby země obsazeny. Anglie měla s Norskem smlouvu o vzájemné pomoci. Britské veřejné vytváří tlak na vládu -> tento tlak vedl k tomu, že ministerský předseda Chamberlain musel odstoupit a místo něj nastupuje W.Churchill.

10.května 1940: Německo útočí na země Beneluxu. Nejsou schopni se bránit a do června 1940 jsou tyto země poraženy.

Německo postupuje směrem na Francii. Francouzská armáda nestačí zabránit postupu, zatlačováni na jih -> 12.června 1940 dobyta Paříž ->

22.června 1940: Francie kapitulovala u Compiegne. Rozdělena na dvě části: větší část okupovaného území, Vichystická Francie – malá, formálně svobodná část, v čele vlády stanul maršál Petaine.

červen 1940: do války vstupuje fašistická Itálie.

SSSR se snaží upevňovat pozice a posunovat hranice ->

červen 1940: v Pobaltských zemích uskutečněny „demokratické volby“, „touha“ připojení k SSSR -> Estonsko, Lotyšsko a Litva se stávají svazovými republikami. Pod nátlakem získal SSSR od Rumunů důležitou oblast Bessarábie (Moldavská svaz.rep.)

září 1940: v Berlíně podepsán „Pakt tří velmocí“ – státy „osy“- Něm., It., Jap. Státy Evropy měly možnost se k „ose“ připojit -> připojeni Maď., Rum., Bulh., Slov., Šp.

Snaha Hitlera porazit Anglii ->

srpen – listopad 1940: „Totální blokáda Anglie“ – snaha neumožnit Anglii spojení s okolním světem(zahraniční obchod). Němci začínají používat ponorky, snaží se potápět angl.lodě. Obchod to však nezastavilo.

podzim 1940 – jaro 1941: „operace Seelőwe(=Lvoun)“ – letecká bitva o Anglii, nálety a bombardování za účelem zničit prům.podniky, civilní budovy za účelem podlomení morálky

září – říjen 1940: Itálie zahájila válku proti Řecku – neúspěšně; válka proti Egyptu, s pomocí Němců; 1941: It.pomáhá Něm.-gen.Rommel(„liška pouště“)-střídavé úspěchy(spíše Němci)

září 1940: Japonci vtrhli do Fr. Indočíny(Vietnam, Laos)

 

ROK 1941

březen – duben 1941: Německo útočí na Řecko a Jugoslávii -> obsazeni, celou dobu silné národně-osvobozenecké boje.

V roce 1941 zahájili Němci utajovanou „operaci Barbarossa“ = krycí jméno vojenského útoku Němců na SSSR ->

22.června 1941: Německo bez oficiálního vypovězení války zahájilo útok na SSSR. Snaha o „bleskovou válku“- předpokládali poražení SSSR do konce roku. Zpočátku Německo postupuje velmi rychle. Je to dáno tím, že SSSR není v tuto chvíli na válku připraveno, protože proces převyzbrojování teprve začal a probíhal, měli zničená letiště. Jasná byla i převaha Němců ve výzbroji – měli samopaly, sověti pušky; němci-střední a těžké tanky, sověti lehké tanky, méně středních. Němci útočili ve 3 směrech: na sever – prům.centrum Leningrad; na pol.centrum Moskvu; na jih – Stalingrad.

prosinec 1941: sov. armádě se podařilo připravit u Moskvy protiofenzívu, Němci zatlačeni zpět(to bylo poprvé během 2.sv.války, kdy musí Německo ustupovat).

srpen 1941: USA + V.Británie (Roosvelt + Churchill) -> vydali dokument „Atlantická charta“ – jedná se o jakésy vytvoření „protiosy“, mohly se připojit další země(na konci roku 1941 – 26 státu, i češi).

prosinec 1941: Německo + Itálie vyhlásili válku USA

prosinec 1941: Japonsko vstupuje do války útokem na Pearl Harbour.

 

ROK 1942

Němci chtěli zrealizovat to, co se jim nepodařilo v předchozím roce. Na východní frontě dosáhli pouze malých úspěchů na Kavkazu, na Africkém kontinentě totéž.

listopad 1942: USA + V.Británie zahájili „operaci Pochodeň“ = vylodění spojeneckých vojsk v Alžírsku, Oran, Casablance.

listopak 1942 – únor 1943: bitva o Stalingrad – významné město – rozsáhlý strojírenský prům.(zbraně, automobilová technika), důležitý přístav, strategické místo(významná říční tepna, z jihu se dopravovala ropa a její produkty). Rusové chtěli ubránit město za každou cenu -> krvavá bitva. Němci sevřeni rudou armádou do „stalingradského kotle“, utrpěli velké ztráty. Generál, polní maršál Paulus podepsal kapitulaci,poč.obrat ve vývoji 2.sv.v. v Evropě.

 

ROK 1943

červenec 1943: bitva u Kurska – Němci chtěli za každou cenu prorazit sov. frontu -> soustřeďuje se zde největší množství vojenské techniky -> největší tanková bitva v historii. Těžká bitva s velkými ztrátami. Ruská armáda zvítězila -> definitivní zlom 2. světové války (Němci už na vých. frontě pouze ustupují).

Na západní frontě a v Africe se Němcům také nedaří a válka se přesouvá do Itálie -> italská armáda poražena a kapitulovala. V září 1943 ministerský předseda Badoglio podepisuje úplnou kapitulaci. Hitler se rozhodl zakročit, do Itálie vyslány speciální voj. jednotky, které měly dobýt Řím a osvobodit Mussoliniho. Řím osvobozen, Mussoliny dosazen, kapitulace zrušena, Itálie součástí „osy“. Ministr zahraničních věcí hrabě Ciano odsouzen k trestu smrti.

listopad – prosinec 1943: mezinárodní konference USA(Roosvelt)+V.Británie(Churchill)+ SSSR(Stalin) -> Teheránská konference – konference měla být překazena kap.Skorzenym -> neúspěch, jednání proběhlo. Dohodli se o otevření druhé fronty v západní Evropě.

 

ROK 1944

Německá vojska vytlačena ze SSSR, rudá armáda se zapojuje do osvobozování evropských států (Polsko, Rum., Bulh., Maď., Finsko).

6.června 1944: operace Overlord – krycí název pro otevření 2. fronty v Normandii(vylodění angloam.vojsk).Osvobozování úz.Francie,Belgie. Němci začínají ztrácet pozice v záp.Evropě. Země okupované Něm. začínají národně-osvobozenecké boje(Jug., Řecko, Albánie).

Závěrem roku 1944 se pokusili Němci o zvrat v záp. Evropě – připravili protiofenzívu ->

prosinec 1944: protiofenzíva v Ardénách – frontu se podařilo prolomit

leden 1945: postup Němců zastaven

8.ledna 1945: protiofenzíva na Němce -> zatlačeni.

 

ROK 1945

SSSR zahájilo další postup na západ v Polsku. Ve Warszawě povstání -> krvavě potlačeno.

4.-11.února 1945: znova se schází „velká trojka“ -> Jaltská(Krymžská) konference:

 • rozhodnuto o bezpodmínečné kapitulaci Německa
 • nikdo z „trojky“ neuzavře separátní mír
 • po válce bude Něm. okupováno vítěznými mocnostmi(USA,GB,SSSR-později i Fr.)
 • okupační mocnosti provedou denacifikaci (aktivní člen nac.strany nebude připuštěn do politiky a řízení státu po válce)
 • Německo bude demilitarizováno = zbaveno armády
 • v Něm. bude nastolena demokracie, dem. parlamentní strany
 • po válce vytvořena instituce OSN
 • SSSR se zavázal, že vstoupí do války proti Jap. do 3měs. po ukončení války v Evr.
 • poválečné rozdělení Evropy
 • kam až jednotlivé armády dojdou, co osvobodí, které státy budou neutrální
 • váleční zločinci budou postaveni před mezinárodní soud

28.dubna 1945: Mussolini zajat na útěku do Švýcarska, dav jej i s rodinou pověsil na nejbližší lucerny

1.května 1945: údajně spáchal sebevraždu Adolf Hitler

2.května 1945: rudá armáda dobyla Berlín, Berlín padl. Do čela státu(vlády) byl postaven admirál Dőnitz.

Vše spěje ke kapitulaci -> 2 kapitulace – 7.května: 1.kapitulace v Remeši, podepsal ji Jode, nebyl přítomen žádný význ. představitel SSSR, kapitulace nebyla uznána ->

8.května 1945: v Berlíně podepsána 2.kapitulace(maršál Keitel).Válka v Evropě končí.

26.června 1945: v San Francisku podepsána Charta Organizace národů

24.června-2.srpna 1945: 3.konference „velké trojky“ – Postupimská konference (SSSR- Stalin; USA-Harry Truman; GB-počátku se zúčastnil min.předseda Churchill-> volby, Churchill neuspěl -> na zbytek konference Atlee):

 • hranice PL a Něm. na Odře a Nyse
 • rozhodnuto, že ze zemí s menšinami, které během války poškozovaly země (hl.němci) budou příslušníci těchto menšin odsunuti (z Maď.,Polska,Česka,Slovenska)
 • potvrzena Jaltská konference o rozdělení Německa
 • rozhodnuto, že váleční zločinci budou postaveni před mezinárodní soud – Norimberský proces (trval až do r.1946)
 • rozhodnuto, že se SSSR po 3 měsících od skončení války v Evropě zapojí do války na východě ->

8.srpna 1945: SSSR vyhlásilo válku Japonsku

6.srpna 1945: atomová bomba na HIROŠIMU

9.srpna 1945: atomová bomba na NAGASAKI

2.září 1945: Japonsko kapitulovalo, k podpisou došlo na křižníku Missouri

 

2. světová válka končí a začíná snaha, aby se už nic takového nikdy neopakovalo.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!