2. světová válka – maturitní otázka z dějepisu (4)

dějiny

 

   Otázka: 2. světová válka

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Anna Petržálková

 

 

Druhá světová válka

1935-podepsána smlouva Hitlera se Stalinem

-podepsána na 10 let – budou si pomáhat

-poté tajný dodatek o rozdělení  Polska na 3 části (Německo, Rusku, Polsko)

-Rakousko je součásti Třetí říše od března  1938

 

31. srpna 1939

-financovaná akce

-Němci  v polských uniformách přepadli svojí vlastní radiovou stanici v Glivicích-obvinili z toho Polsko

 

1. září 1939-zahájení 2. Světové války

-Němci napadli bez vyhlášení  války Polsko

2. září 1945- konec války

 

Obecně:

-zahynulo zde 50 milionu lidí, 20-25 ze SSSR

-války se zúčastnilo 50 států

-agresivní válka

-38 milionu lidí bylo zraněno

-byly zde dokonalé zbraně-ponorky, stíhačky, bombardéry

 

5 etap

Průběh

1. Etapa9 1939-červen 1941 (zapojeny téměř všechny státy,bleskové války)

2. Etapa– červen 1941-leden, únor 1943 ( přepadení a obsazení SSSR Německem, koncem etapy zažívá Německo svoji první drtivou porážku)

3. Etapabřezen 1943 – 1944 (Německo se dostává do defenzivy, SSSR vyhání Německo ze svého území)

4. Etapa – 1944-duben 1945 ( 1. náznaky osvobození některých částí v Evropě)

5. Etapaduben- září 1945 ( v Evropě skončila dřív, ale válčilo USA/Japonsko)

 

1.ETAPA

 • Německo/Polsko (bez vyhlášení války)
 • Blesková válka
 • 1935 smlouva o rozdělení Polska ( SSSR-východ, Německo-západ)
 • Polsko během 1 měsíce ztrácí území
 • Generální gouvernement- poslední část Polska (sídlo Krakov)
 • Polsko mělo spojence Rusko a to Anglii a Francii-Anglie s Francii vyhlašují válku Německu- podivná válka=vedena papírově

 

Území karélie

-Finsko/SSSR  listopad 1939-březen  1940

-válka končí dohodou-mírová smlouva 1940

-Rusko získá větší území

-Německo/Francie květen 1940

-Německo obsazuje Benelux, protože Francie měla vybudovanou Maginotovu linii-22.6 1940 Francie kapituluje a připojuje se k Třetí říši a rozděluje se na severní a jižní (severní=okupovaná, jižní=zůstává svobodná)

 

Vichistická republika-celá republika, ale je pod nadvládou Německa

-Německu už zbývá jenom dobýt Velkou Británii-operace mořský lvoun

 

Letecké bitva o Anglii září 1940

 • Německo/Anglie
 • V Anglii ministerský předseda Churchill- předtím tajné jednání s Hitlerem a Churchillem-ať dobrovolně se Anglie vzdá a připojí se k Třetí říší, ale Churchill to odmítl
 • Hitler použil kobercové nálety( letadla letěla těsně u sebe a shazovaly bomby na letiště, sklady s municemi,továrny, skladiště potravin)
 • Zezačátku se to Němcům dařilo, ale VB přišla na to, jak vyhrát nad Němci- RADARY. VB používalo- konec německých náletů- 1. Velká porážka Německa (zničilo se 2000 německých letadel)

 

Ponorková válka

 • Války se zúčastnili i ČSR letci (za Anglii)
 • Anglie je jediný stát, který se ubránil Hitlerovi
 • Švýcarsko,Švédsko- stále neutrální
 • Norsko, Dánsko,Litva,Lotyšsko, Estonsko- obsazeno Německem

 

Živelné projevy Čechů proti němcům

1) Karel Hynek Mácha pohřben v Litoměřicích- to bylo území Německa-Češi přijeli pro jeho ostatky a pohřbili ho na Vyšehradě

2) oslava 28.10 1939 – 21. Výročí vzniku ČSR

Jan Opletal– student medicíny, který na následky postřelení zemřel

-jeho pohřeb se stal obrovskou demonstrací  16. 11 1939

z  16. na 17 11. 1939 přepadli vysokoškolské koleje Němci

17.11 1939

– poprava 9 studentů

– 1200 studentů odvlečeno do koncentračních táborů

– zavřeny všechny vysoké školy až do konce války

-mezinárodní den studentů

vznikaly organizované odboje:

Domácí: komunistické, ostatní (obě tajně)

Zahraniční: východní(Gottwald) , západní(Beneš)

 

Vstup itálie do války

-úspěchy pouze v Africe

-nepříliš početná armáda

 

2. Etapa

-Německo/SSSR (Německo napadá bez vyhlášení)

-blesková válka

22.6 1941 v 3:15plán Barabadossa– porušen pakt o neútočení z 23.8 1939

-Stalin nepřipraven- ignoroval i varování ze zahraničí

 

3 směry úderu: Leningrad, Moskva, Kyjev

-počáteční úspěchy němců (obsadili Ukrajinu, Bělorusko, Pobaltí, Moldavsko)

Od října 1941– výrazná pomoc  SSSR od USA a Anglie ( půjčení 11 miliard dolarů)

 

Útok Leningrad 13.7 1941

 • V září město obklíčeno ze všech stran
 • 900 dní blokády- zima, hlad- Leningrad zásobován letecky (v létě) a před ladožské jezero (v zimě)
 • Po 900 dnech Leningrad osvobozen

 

Útok na Moskvu konec září 1941

 • V prosinci 1941 byli 20 km od Moskvy, ale nedobyli jí- protiútok (generál Žukov) SSSR– 7.1. 1942 ústup Němců- další porážka němců
 • Útok kyjev (přes Ukrajinu)
 • boje o Charkov, němci se dostávají do Stalingradu, ale zde se zastavili
 • listopad 1942- leden 1943 bitva o Stalingrad

 

Formování protihitlerovské koalice = spojení sil proti fašismu ( VB+USA+SSSR)

srpen 1941 (Atlantická charta)

– velká trojka- Churchill+ Rosevelt+Stalin

 

Vstup USA do války

 • USA/Japonsko
 • Úsilí Japonska o nadvládu v Pacifiku
 • 12 1941 ráno napadeno 2 vlnami letadel USA Japonskem
 • Blesková válka (bez vyhlášení)
 • Napadena vojenská základna ISA v Tichém oceáně přístav Pearl Harbor- zničena většina americké flotily a letadel
 • 12 1941 USA vyhlašuje válku Japonsku
 • 1 fáze: nadvláda Japonců ve vzduchu a na moři
 • Od května 1942 první neúspěch Japonska

 

Porážky Japonska:

7.-8.5. 1942 letecká a námořní bitva v Královém moři

3.-7.6 1942 letecké bitva u souostroví Midway

– od této bitvy se Japonci do konce války pouze brání

– Japonsko- císařský stát- kamikadze- sebevražedné nálety

 

Afrika

-VB/ Německo+Itálie

– Lybie, Somálsko, Egypt, Tunis

– podzim 1941 útok Itálie na Egypt (Egypt se ubránil)

– květen 1942 pokus německo-italských sil o Suezský průplav- náročné boje v poušti

23.10 bitva u El-Alamejnu

-protiútok Britů- tanky, letectvo

 

3. etapa

-přelom ve válce

Bitva u Stalingradu- září 1942- únor 1943 Německo/SSSR

-největší a nejkrvavější bitva ve 2. Světové válce

– generál Paulus ( Německo)

-Německo podcenilo pravou ruskou zimu (letní uniformy, málo jídla)

-68 dní, němci vytlačeni-Paulus a vojáci zajati- vyměněni za ruské zajatce

-250 000 Němců se odmítlo vzdát i po nabídce vzdát se, ale i přesto porážka Němců (2. Velká porážka)- Stalingrad byl zničený a zdevastovaný

 

Bitva u Kurska červenec-srpen 1943

 • Německo/SSSR
 • Největší tanková bitva 2. Světové války (3000 tanků)
 • -poslední velký útok Němců
 • -boje u Kurského oblouku, červenec 1943 Německo zahnáno k řece Dněpr- kapitulace Německa

 

Vylodění na Sicílii červenec  1943

-vylodění spojenců v Sicílii

– cíl: vylodit se na Sicílii a donutit jí ke kapitulaci

– Musoliny zajmut- měl být souzen- Hitler zasáhl- poslal vojska, aby vyhnaly z Itálie spojence a osvobodili Mussoliniho- spojenecká armáda vyhnány německými vojsky

Afrika- porážka

 • Musolini se zde snažil upevnit pozice
 • Květen 1943 porážka Německo-italských vojsk po prudkých bojích v Tunisku

Diplomatická jednání 12.11-1.12 1943

-setkání velké trojky

-rozhodli se , že spojenci otevřou druhou frontu na západě-souhlasili za podmínek, že Stalin se musí zavázat, že vyvolá válečný stav mezi SSSR a Japonskem

 

4. etapa

6.6. 1944 DEN „D“ vylodění spojenců v Normandii (VB+USA+CAN)

– operace Overlord

-přes kanál Lamanche

-Němci bránili pobřeží (mladí vojáci neměli munici)

-tanková bitva u Avrancher, dobýt Caen-největší hřbitov ve Francii

-osvobozena celá Normandie

-spojenci porazili Němce

 

Červenec 1944 vylodění spojenců na Sicílii (CAN)

-obsazování severní Sicílie

-osvobozována Itálie- německá armáda začíná být vytlačována ze 2. Státu (Francie, Itálie)

16.12 1944- operace v Ardenách (hitler)

-spojenci/Německo

-území dnešní Belgie

-chtěl vytlačit spojence z území, zpočátku se to dařilo, ale potom neúspěch

-poslední pokus Hitlera navrátit válku ve svůj prospěch

 

Neúspěšné – porážka Německa

 • Jugoslávie a Řecko- konec r. 1944 – osbozené státy vlastními silami
 • -osvobozené Bulharsko a Maďarsko
 • Od srpna 1944 boje na Slovensku

 

Diplomatické jednání únor  1945

-město Jalta na Krymu (Ukrajina)

-schůzka velké trojky. Schází s naposledy

-stanovená Demarkační číra

-spojuje Jih a Sever Evropy

-hranice, kam každá část vojska může jít

-hranici stanovil Stalin (Berlín chtěl na svoji stranu)

 

5. etapa

-konečná porážka fašismu

– kobercové nálety USA a VB na Německá města

14.2. 1945 bomby svrženy místo na Drážďany na Prahu

-Hitler tušil, že bude jeho konec

-30.4. 1945 Hitler spáchal sebevraždu

-2. Hodiny před sebevraždou se vzal s Evou Braunovou

2.5. 1945 dobyt Berlín SSSR

– v té době vládl: Donitz

– chtěl uzavřít separátní mír- Rudá armáda odmítla

-spojenci nemohli pomoc kvůli Demakrační čáře

– Berlín dobyt Rudou armádou (SSSR)

7.5 1945- 1. Část kapitulace německa v Remeši

8.5 1945- 2. Část kapitulace Německa v Berlíně

UKONČENÍ VÁLKY V EVROPĚ

 

Pacifik:

Srpen 1945 USA / Japonsko

-svrženy atomové bomby USA na japonská města

6.8 na Hirošimu „litlle boy“

8.8. na Nagasaki- poté SSSR začíná uvažovat, že vyhlásí válku Japonsku

-Stalin vyhlašuje válku japonsku, ale zbytečně

2.9. 1945 Japonsko kapituluje

KONEC 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy