30 letá válka (1618-1648)

dějiny

 

   Otázka: 30 letá válka

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Sedlák

 

 

Příčiny:

 • Náboženské – spor mezi katolíky a protestanty – hlavně ve smíšených zemích
 • Mocenské – Habsburkové chtějí z Evropy vytvořit jednu katolickou monarchii (Francie vystoupí proti Habsburkům)
 • Reforma církve -> spory

 

I.fáze – válka česká (české stavovské povstání)

 • 1618-1620
 • Porušen Rulfův majestát, znemožněny bohoslužby ve 2 kostelech -> pobouření Čechů, svolání sněmu -> vytvoření delegace, která vtrhne na Pražský hrad a vyhodí Slavatu, Martince a Fabricia z okna -> 2. Pražská defenestrace
 • Úředníci přežili a dali zprávu do Vídně -> nevyhlášená válka proti Habsburkům
 • V Čechách vznikla nová vláda – Vláda 30 direktorů (protestanti) – většina chce sesadit Habsburky, ale část chce jenom dodržování majestátu
 • Češi získali významného spojence Gabriela Bethlena (spojí vojska s českými a vytáhnou na Vídeň) + Fridrich II. Falcký pomůže peněžně (Češi se obrátí na další země o pomoc, ale pomůže jen Nizozemsko) x Habsburkům nabídne pomoc Španělsko
 • Za českého krále zvolen Fridrich Falcký -,,zimní král´´
 • Po neúspěšném obléhání Vídně se česká vojska stahovala až do

 

BITVA NA BÍLÉ HOŘE

 • 8. 11. 1620
 • 2hodinový konflikt
 • Fridrich Falcký uprchl ze země a s ním i žoldnéři
 • Prohra českých stavů
 • Na straně Habsburků bojoval i Albrecht z Valdštejna

 

Následky české války:

 • 21. 6.1621 – poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí
 • Pronásledování
 • Konfiskace majetku
 • Rekatolizace (úplné zrušení Majestátu)
 • Ze země vypovězeni šlechtici a měšťané, kteří nepřestoupili ke katolictví
  • Masová emigrace (J. A. Komenský)

 

1627

 • Obnovené zřízení zemské
 • Dědičné právo na české země
 • Jediné vyznání – katolické
 • Germanizace (rovnoprávnost s češtinou)
 • Duchovenstvo se vrací na český sněm

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!