Abstraktní umění – dějiny umění k maturitě

dějiny

 

   Otázka: Abstraktní umění

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): Terezmek

 

 

Abstraktní obraz namaloval malíř, kterého jsem již zmínila -> Vasilij Kandinskij – náhoda -> jeho obraz opřený obráceně o zeď na něj velmi zapůsobil.. už nešlo rozeznat původní namalovaný předmět, viděl pouze barevné skvrny, plochy a čáry.. -> barevnost. Kandinskij si řekl, že předmět obrazu škodí.

Abstraktní umění odmítá zobrazovat vnější viditelný svět -> usiluje o vyjádření uměleckých hodnot pouze výtvarnými výrazovými prostředky, tvary, barvami a liniemi.

Abstraktní umění nezobrazuje žádný konkrétní předmět-> proto se také označuje jako umění nezobrazující, nepředmětné či nefigurativní..

K vzniku abstraktního malířství přispěl vývoj přírodních věd, vývoj v malířství.. dále tu sehrála roli zdokonalující se fotografie a film – tím pádem se realistické malba stala zbytečnou

 

Expresionistická abstrakce ( Kandinskij)

Geometrická abstrakce (Mondrian, Malevič)

 

Různé modifikace abstrakce:

  1. Neoplasticismus – harmonie, rovnováha, zakladatel: Piet Mondrian.
  2. Orfismus – 1913 – tento termín poprvé použil Apollinaire. (- František Kupka)
  3. Suprematismus – Kazimír Malevič – ruský malíř, jeho obrazy dráždí smysly diváků, -> (Černý čtverec na bílém pozadí) – snažil se očistit umění od veškerého předmětného světa..
  4. Akční malba – Jackson Pollock – rozměrná plátna, na ležící obraz se přímo vymačkávaly tuby.. barvy byly impulsivně nanášeny, vytvářely neohraničené struktury..
  5. Informel – (infáme – netvárný), spontánnost projevu, silné vrstvy barvy se nanášely na obraz, životní pocity- hrůza, pocit samoty.. -> Antonio Tapiés, Antonio Saura..
  6. Abstraktní expresionismus a lyrická abstrakce – Hans Hartung, Mark Rothko, Mark Tobev..
  7. Tachismus (la tache = skvrna), -> Antonio Saura
  8. Op-Aart – pomocí goniometrických tvarů, barev a linek, se snaží dosáhnout dojmu pohybu, zrcadlení, prostoru.. apod.. -> Victor Vasarely, Bridget Rileyová..
  9. Konktrétní umění
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!