Afrika – otázka ze zeměpisu (3)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Afrika

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Tereza V.

 

AFRIKA

-rozloha: 30 mil. km2 (3. největší kontinent)
-kolébka lidstva,  nejchudší světadíl, má ale obrovské přírodní bohatství
-typická krajina – savana

 

POLOHA

– Afrika je rozložena kolem rovníku, leží jak na S, J, V i na Z polokouli (prochází jí nultý poledník i rovník)
-A je obklopují Atlantský oceán (Guinejský záliv)  a Indický oceán (Mosambický průliv)  + Středozemní moře a Gibraltarský průliv
-A má malou členitost pobřeží  (je jeden poloostrov – Somálský → Africký roh)
– např.: Madagaskar, kanárské ostrovy (patří Španělsku) Azory a Madeira (Portugalsku), Seychely, Mauricius
– krajní body A (mysy) :

 • S – Bílý mys (Tunisko)
 • J – Střelkový mys (JAR)
 • Z – Zelený mys (Senegal)
 • V – mys Hafun (Somálsko)

 

POVRCH

-většina povrchu je geologicky velmi stará – tzv. africký štít (=nejstarší část kontinentu, ke které se později připojily geologicky mladší oblasti) → proto je povrch většinou rovný  zarovnaný (roviny, pánve, tabule)
-dělí se na 3 části:

 • 1) pohoří Atlas
 • 2) tabule, plošiny, pánve
 • 3)východoafrické vysočiny

 

1) pohoří Atlas

-vznikl ve třetihorách, součást alpsko-himalájské soustavy, jeho délka je 2400km, v zimě se zde dá lyžovat
-prochází  Marokem, Alžírskem a Tuniskem
-dělí se na Vysoký (Džabal Tubkal – 4165m), Střední a Antiatlas

 

2) Tabule, plošiny pánve

-tyto plošiny a tabule jsou často obklopeny pohořími či náhorními plošinami – na JV A Dračí hory

 

Saharsko-súdánská tabule 

-vyplňuje většinou S A, pokryta hlavně pouštěmi – Sahara (největší poušť světa – 9mil. km2, v jejím centru vrcholy vyšší než 3000m  – např. Ahaggar, Tibesti, Tassili (zde nalezeny jeskynní malby starší 8000 let, na seznamu UNESCO)
-další Libyjská poušť – hluboké prolákliny (Kattára – 134m)  a slané bažiny
– povrch tvoří kamenitá poušť – popř. skalnatá, hlinitá, oblázková či štěrková, jen málo písečná (ergy)

 

Čadská pánev s Čadským  jezerem

– vyprahlé území, kdysi pokryto rozsáhlým mořem

 

Konžská pánev

-v povodí řeky Kongo, neobklopena náhorními plošinami a pohořími (Adamauské pohoří na SZ, Kamerunská hora), pokryta tropickým deštným lesem

 

Poušť Kalahari

Poušť Namib

 

Východoafrické vysočiny

-mladá třetihorní pohoří s mnoha sopkami, prochází jimi soustava příkopových propadlin (začíná v Mrtvém moři, pokračuje na dně Rudého, a vstupuje v místě Assalské prolákliny = nejnižší bod A -173m,  pokračuje přes Etiopskou vysočinu k JZ a J, částečně vyplněna i jezery – Tanganika,Malawi)
-Assalskou proláklinou vniká Indický oceán do vnitrozemí a proráží si dál cestu→ dochází k pomalému oddělování V A
-propadliny jsou lemovány sopečnými pohořími – Východoafrická vysočina, etiopská vysočina (přes 4 600m),  Mt. Kenya (2. nej. hora A) Kilimandžáro (Uhuru – 5 895m, Tanzanie)

 

PODNEBÍ A VEGETACE

-A většinou v tropech, jen S a J leží v subtropech → A je nejteplejší kontinent
-4 podnebné a vegetační oblasti:

1)Rovníkové podnebí s tropickým deštným lesem

-Konžská pánev a pobřeží Guinejského zálivu
-žádná roční období, vlhko a teplo po celý rok, denní teploty kolem 28°- 35°C, průměrná roční teplota je 28°C
-roční úhrn srážek je 3 000mm, na návětrných svazcích hor až 10 000mm (nejdeštivější místo A – Kamerunská hora)
-velmi vysoká relativní vlhkost vzduchu – 95%
-tropické deštné lesy – druhově pestré, mají 4-5 pater (korunové patro propouští velmi málo slunečních paprsků), stromy vysoké až 60m, zvířata žijí v korunách stromů – opice, lidoopi, ptáci, hadi, hmyz, šelmy, hrošíci

 

2)Tropické vlhké podnebí se světlým tropickým lesem a savanou

–  sahá od rovníku k  15° s.š. a 18. j.š.
-2 roční období – dešťů (léto), sucha (zima) – po celý rok je teplo, ubývá srážek, lesy jsou řidší a přechází do savan
-savany = rozsáhlé travnaté plochy, místy s keři či stromy (baobab), typická zvířata lvi, sloni, nosorožci, zebry, žirafy, antilopy, hroši
-národní parky a rezervace – Ngorongoro, kilimandžáro, Serengeti

 

3) Tropické suché podnebí s pouštěmi a polopouštěmi

-nachází se kolem onratníků Raka a Kozoroha,
-velmi sucho a teplo, velké teplotní rozdíly někdy až 50°C, roční úhrn srážek je 250mm (pod Saharou jsou zdroje podzemní vody)
-v Libyjské poušti v oáze Azízija byla naměřena nejvyšší teplota – 58°C
-roste tu suchomilná vegetace – trávy, kaktusy, agáve
-drobní živočichové – štíři, hadi, ještěrky, fenek

4) Subtropické podnebí se subtropickými lesy

– jen při okraji A, jsou tu 4 roční období, horká a suchá tepla, deštivé a teplé zimy
-rostou zde stále zelené lesy a křoviny (borovice, vavřín, ibišek, korkový dub) → pěstování vinné révy, oliv a citrusů

 

VODSTVO

– území A je bezodtokovou oblastí (řeky se ztrácí v poušti nebo tečou do jezera)  -oblast Saharsko–súdánské tabule
-A se dělí na 3 úmoří  – úmoří Atlantského oceánu, Indického oceánu a Středozemnáho moře

 

a) Řeky Afriky

1) Kongo

-rozloženo kolem rovníku, každodenní tropické lijáky → řeka má vyrovnaný vodní stav (obrovské množství vody)
=2. nejvodnatější řeka světa
-na dolním toku má peřeje a vodopády, proto je nepoužitelná jako cesta do vnitrozemí (jako celek nesjízdná)
-má největší hydroenergetický potenciál na světě, ten je nevyužitelný, protože ty státy, kterými protéká, nemají finance

 

2)Nil

-jeho pramen Kagera na rovníku (Rwanda), protéká jezerem Kyoga → úsek Bahr al-Džabal → Bílý Nil → Nil (dolní tok)
=nejdelší řeka A, 2. nejdelší světa
-využívá se pro dopravu, v zemědělství pro zavlažování, pro energii (Asuánská přehrada)
-proti povodním → 6 zachycuje povodňovou vlnu (objevuje se každé léto)
– horní tok  (pramenná oblast) má pravidelný vodní stav
-střední tok protéká typickým vlhkým pásem (2 roční období, přítoky Modrý Nil a Atbara)
-dolní Nil je v Egyptě, protéká pouští (už jen ztrácí vodu)

 

3) Zambezi

-patří do úmoří Indického o.
=největší řeka J  A, Viktoriiny vodopády a přehrada Kariby (nej. přehrada A) , protéká Zambií a Zimbabwe

 

4)Orange                                          5)Limpope                                         6)Volta

-úmoří Atlantiku                              -úmoří Indického o.                             – na ni přehrada Volta (Ghana)

 

7) Niger

=největší řekou při Guinejském zálivu, má málo vody protože horní a střední tok protéká pouštěmi
-dolní tok protéká tropickou vlhkou oblastí →  řeka mohutní
-přehrada Kanji

 

b) Jezera Afriky

1) V A tektonického původu

-vyplnují příkopové propadliny, proto jsou úzké, protáhlé a hluboké (většinou nejhluší na světě)
– Tanganika (2. nejhlubší světa – 1470 m)
-jezera:                Rudolfovo (Turkana)      Albertovo a Eduardovo                 Tanganika           Malawi

 

2) V A sopečná

– jsou mělká, vznikají z kráterů či díky lávě, mají kulatý tvar
– jezera:               Kyoga a Viktoriino (Ukerewe – 125m, druhé největší jezero světa – 68 800km2)

 

3) slaná a vysychající jezera v pouštích a polopouštích

-Saharsko-súdánská oblast
-Čadské jezero  → zaplňuje se vodou z tropických lijáků, ale vysychá a mění se ve slané bažiny
– na S Sahary se jim říká šott (Alžírsko, Tunisko) → největší Melgír
-v pouštních oblastech jsou nepravidelné řeky (=Vádí), pod Saharou jsou velké zdroje podzemní vody

 

HISTORICKÝ VÝVOJ

–  A byla rozdělena na kolonie, které patřily Evropským zemím
Francie:               Alžírsko, Mauritánie, Čad, Niger, Pobřeží slonoviny, Madagaskar
Portugalsko:      Angola, Mosambik          VB:                        JAR, Keňa, Nigerie, Uganda
Španělsko:         Maroko                                Belgie:                  D.R. Kongo                         Itálie:    Libye, Somálsko
-samostatné státy vznikají v A až po 2. sv. v. – rok 1960 vyhlášen OSN Rokem Afriky
-hranice mezi státy pocházejí z dob kolonialismu a jsou uměle vytvořeny (neodpovídají hranicím mezi národy)
→ proto dnes v jednom státě žijí odlišné kmeny a národy, které jsou znepřátelené (časté kmenové války)
-řada států se dnes rozpadá na oblasti, ty ovládají vojenské skupiny – např.: Sierra Leone, Mali, Somálsko, Nigérie
-díky válkám se objevují uprchlíci (političtí) – asi 15 mil.
-některé země jsou nebezpečné kvůli radikálním muslimům, kteří používají i teroristické prostředky (Egypt, Alžírsko)

 

OBYVATELSTVO

-A je kolébkou lidstva – člověk pochází z A, byly zde nalezeny nejstarší pozůstatky předchůdce člověka staré asi 2 mil let
-počet obyvatel je 1 mld, ten ale stále roste (v některých zemích probíhá populační exploze) rychleji než zemědělská a průmyslová produkce, to způsobuje nedostatek potravy a pracovních míst

 

Přirozený přírůstek

-udává kolik lidí přibyde ve státě za 1 rok v přepočtu na 1000 obyvatel, udává se v promile
-vypočítá se rozdílem narozených a zemřelých na 1000 obyvatel
-přes 30 ‰  – africké státy mají nejvyšší hodnoty světa
Niger – 36,6         Uganda, Etiopie, Mali, D.R. Kongo, Zambie
-je zde vysoká úhrnná porodnost (=počet dětí na 1 ženu) → nej. na světě: Niger – 7,6, Uganda, D.R. Kongo, Mali

 

Rasové složení obyvatel

-rozlišujeme 5 základních skupin:

1) rasa bílá (europoidní)

-tvoří 1/3 obyvatel
a)Evropané, nebo jejich potomci (JAR, S A)
b) místní obyvatelé

– semité (arabové)
— hamité (berbeři žijící v Tunisku, Alžírsku a Maroku) ( tuaregové žijící v Saharských státech)

 

2)rasa černá (negroidní)

-50% obyvatel Afriky
a) Súdánští černoši – Z A, Guinejský záliv,       = vyšší, mají světlejší pleť a vyšší hospodářskou a kulturní úroveň
b) bantuští černoši   – střední, V a J A

 

3)míšenci

-rasa Etiopská (kušité) žijí ve V A, =černí (potlačena bílá barva kůže)

 

4) původní obyvatelé afriky

a)pygmejové
=afričtí trpaslíci, žijí v pralesích (D.R. Kongo, Kongo, Kamerun)
=přírodní lidé, stojí na nejnižším vývoji stupně lidstva (nedospěli k zemědělství), živí se jako lovci či sběrači,
-do pralesů vtrhli těžařské společnosti a pytláci, ti pigmeje považují za podřadné (otroci), zatáhli je do válek jiných
skupin
-jejich největším znalcem byl český vědec Pavel Šebesta v době 50.-60. let
b) sanové
=křováci, obývají pouště, hl. Kalahari
=přírodní lidé (lovci a sběrači)
=malí, štíhlí, mají velké zadky

c) malgašové
=míšenci, žijí na Madagaskaru, pravděpodobně pochází z JV Asie (šikmé oči, kulaté tváře, zákl. plodina rýže)

 

Rozmístění obyvatel

=nerovnoměrné

1) téměř prázdné – pouště, polopouště, vysoká pohoří, tropické pralesy, oblasti zamořené tropickými nemocemi (malárie, žlutá zimnice, spavá nemoc)
2)nejhustěji osídlené
– dolní tok Nilu, delta Nilu – 200 ob/km2
-oblast mezi jezery (ViktoriinoxTanganika) – jsou tu úrodné půdy
-pobřeží A – Guinejský záliv, JV A, J A, SV A
3)oázy pouští a polopouští

 

Migrace

=stěhování lidí
a) pohyb ob mezi státy A
b)pohyb obyvatel z A a jiné kontinenty, kvůli politickým důvodům a hospodářským (špatná práce)

 

Urbanizace

=počet lidí žijících ve městě, v %
– v A je to 40% → nejméně urbanizovaný světadíl, i když urbanizace roste → obyvatelé míří do měst, kde končí ve slumech (není tu elektřina, čistá voda, kanalizace, jsou tu jednoduché příbytky, vysoká kriminalita a hromady odpadků, Kibera- Keňa, Sowetto – JAR)

 

Největší města A

 • Káhira – 17mil ob., ve městě 15-17mil ob.
 • Lagos – Nigérie, asi 10mil ob.
 • další města jsou hl. při pobřeží (přístavy) : Alexandrie(Egypt), Tripolis (Libye), Tunis, Alžír, Casablanca, Dakar
  (Senegal), Accra (Ghana), Kapské město  Johannesburg  Pretoria (JAR)

 

Zaměstnanost v socioekonomických sférách

-souvisí s hospodářskou vyspělostí země
-většina obyvatel pracuje v primární (zemědělství) – 7,5% (D.R. Kongo, Středoafriká republika)

 

HOSPODÁŘSTVÍ AFRIKY

-hlavní je zemědělství a těžební průmysl
-není tu moderní průmysl (chybí odborníci, finance) nebo se teprve začíná rozvíjet
– A vyváží:

a) tropické plodiny (palma olejná, kakaovník, buráky, tropické dřeviny)
b)nerostné suroviny (diamanty, zlato, uran, barevné rudy)

 

Těžba nerostných suroviny

1)diamanty

-těží se na:

 • J (JAR, Botswana, Angola, Namibie),
 • Stř A – DR Kongo,
 • V A (Sierra Leone, Pobřeží slonoviny)

 

2) zlato

-těží se v JAR, Zimbabwe, V A (Pobřeží Slonoviny, Ghana)

 

3) barevné rudy

a) měďný pás – začína J DR Konga → Zambia → Zimbabwe (Co, Cu, Mn, Sn, Zn, U)
b)J A – JAR, Namibie, Angola
c)Guinejský záliv – Ghana

 

4) železné rudy

-Mauritánie, Jar, Egypt, Nigérie

 

5) ropa a zemní plyn

a) Guinejský záliv – Nigérie
b)S A – Alžírsko, Libye, Egypt

 

6)černé uhlí                                   7)fosfáty                                          8)bauxit

-JAR, Zimbabwwe                           -S A – Alžírsko, Maroko, Tunis    -ruda hliníku, těží se v Guineje a Ghaně

 

Zpracovatelský průmysl

-zastoupen textilním a potravinářským průmyslem z existenčních důvodů a je nejjednodušší
-někde se rozvíjí průmysl navazující na těžbu surovin (ropa → petrochemický, barevná ruda → metalurgie)
-v nejvyspělejších zemích (JAR, Egypt) se rozvíjí strojírenství

 

Zemědělství

=hlavní hospodářská činnost
-na konci 19. st. byla A v produkci potravin soběstačná, v období kolonialismu došlo ke specializaci na pěstování vývozních plodin z plantáží a současně v 2.pol 20.st  vznikla populační exploze, což způsobilo nedostatek surovin, podvýživu a hladomory
-je dvojího typu:

 1)domorodé

– naturální, pro vlastní obživu, obiloviny a okopaniny
znaky:   primitivní( nízká chemizace a mechanizace), malovýroba, používány primitivní nástroje,
-nová půda získávána kácením lesů, což je neekologické a neekonomické, protože půda je mělká a málo úrodná, živiny se tedy brzo vyčerpají a pole je opuštěno

2)plantážové

– určeno na vývoz
-znaky: větší mechanizace a chemizace, velkovýroba,  monokulturní zemědělství (pěstována jen 1-2 plodiny na velké ploše → hospodářství země je většinou na vývozu této plodiny závislé)
např.:

 • Uganda – 92% z kávy
 • Ghana – 67% z kakaa
 • Čad – 66% z bavlníku

-vestátu zabírají nejúrodnější půdy, ty potom chybí domorodým zemědělcům pro obživu
-plantáže jsou často vlastněny bohatými zahraničními společnostmi

 

-zemědělství má dvě složky:

1)rostlinná výroba

-pro  A je rozhodující, ½ veškeré produkce připadá na pěstování hlíznatých okopanin (batáty, manioky, jamy), ty jsou určeny pro vlastní obživu a rozšířené po celé A
a) obiloviny –  pšenice a kukuřice (Egypt, JAR, Zimbabwe, Keňa, Etiopie), rýže (Madagaskar, Guinejský záliv), seznam, čirok, ječmen proso

b) olejniny – podzemnice olejná (arašídy, Z A – Senegal, Gambie, Nigérie), palma olejná (5,5% ze světového trhu, oblast Guinejského zálivu – Benin, Sierra Leone, Nigérie), palma kokosová (Madagaskar, Mosambik, Alžírsko), olivovník (Tunisko)

c)pochutiny –  kakaovník (pobřeží guinejského zálivu – 1. na světě Pobřeží slonoviny, 2. Ghana, Kamerun),  kávovník (V A, střední A, Pobřeží slonoviny), čajovník (V A)
d) textilní plodiny – bavlník ( Guinejský záliv a rovník, ale nejkvalitnější v Egyptě a Súdánu), sisal (hrubé pevné vlákno na provazy, rohožky, Mosambik) kaučukovník (gumárenství, DR Kongo), korkový dub (korek, S A –  1. na světě Tunisko)
e)ovoce – subtropické (citrusy, fíky, vinná réva, mandle – S A); tropické (banány, ananas – Egypt, V A, Guinejský záliv, datlovník v oázách)
f)koření – na ostrovech + V a JV pobřeží  (Madagaskar – manioka, Seychely, Zanzibar – 1. na světě v hřebíčku, pepři)
g)cukrová třtina – k výrobě cukru – V A
h) tabák – S a J A (JAR)

 

2)živočišná výroba

-není tak významná jako rostliná, dobytku nesvědčí zdejší prostředí
-jen nenáročná zvířata (kozy, ovce, velbloudi, drůbež), rybolov pouze říční
-dobytek je znakem bohatství v řadě národů a slouží i jako platidlo→  chovají se i nadměrně velká stáda, hlavně v sušších oblastech a tak dochází k rozšiřování pouští (=desertifikace)
-v S A se nechovají prasata (islám)