Obyvatelstvo a sídla ČR

 

   Otázka: Obyvatelstvo a sídla ČR

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Kaspi

 

 

 

 

Počet obyvatel : cca 10 4000 000 a roste (porodnost je větší než úmrtnost + přistěhovalci)

Hustota zalidnění : 131 obyvatel na km2 (12.místo v Evropě)

 

Faktory ovlivňující hustotu

–          přírodní faktory (nadmořská výška, zdroje vody, nerostné suroviny)

–          historické faktory

–          socioekonomické faktory(urbanizace, industrializace)

 

Okresy kde hustota není ani 50 obyvatel na km2:

–          Klatovy

–          Český Krumlov

–          Prachatice

–          Tachov

–          Jindřichův Hradec ¨

 

-Praha – 2,5 tisíc obyvatel na km2

 

Národnostní složení:

-ČR je především homogenním státem(převážně Češi)

 

Menšiny:

–          Ukrajinci

–          Vietnamci

–          Poláci

–          Slováci

–          Němci

–          Romové

 

RELIGIOZITA OBYVATELSTVA

–          32 % lidí se hlásí k náboženství, pro srovnání v roce 1991 to bylo asi 45% lidí

–          většina katolíci asi 90%

–          vysoký podíl věřících – Jižní Morava: Zlín, Hodonín, Uherské Hradiště, Vsetín

–          nízká míra věřících – Sever Čech: Most, Chomutov, Teplice a Ostravsko

 

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYV.

–          0-15 – před produktivní (16,5%)

–          15-65 – produktivní (64,6%)

–          nad 65 – post produktivní (18,9%)

 

Demokratický přechod – změna v chování lidí po roce 1989

-poklesy intenzity sňatečnosti 17% párů nezadaných

-pozdější vstup do manželství

-rozvody: 30 000 , vznik manželství: 65 000

-snižuje se počet interupcí

-na 100 narozených dětí připadá 10 samovolných potratů

-ročně se narodí 90 000- 100 000 dětí

 

Migrace obyvatelstva

                       – Migrace zahraniční:

 • Po dlouhá léta převažovala emigrace, od 90.let převažuje imigrace
 • Důvody:
  • Krize ve 30.letech 20.stol. – lidé odcházeli zejména za prací (ekonomické důvody), až za oceán
  • Politické důvody – kvůli různým režimům (např.kvůli fašismu – zejména vojáci); po válce – odsunutí 2 mil.němců z pohraničí; 1948 – nástup komunismu, 1968 – obsazení Sovětskými vojsky
  • Od roku 1948 do roku 1989 asi půl milionu osob emigrovalo
 • Od r.1990 převažuje imigrace – zejména z východu na západ – ze států s válečnými konflikty nebo se špatnou ekonomickou situací, dnes jsou to hlavně důvody ekonomické; zejména do velkých měst
 • V součastné době se už imigrace snižuje; jsme i země tranzitní – cizinci tu zůstanou třeba jen na prázdniny a pak pokračují dál

 

 

Migrace domácí:

 • Hlavně do větších sídel
 • Z pohraničí do vnitrozemí
 • Nejvyšší do Plzeňského, Středočeského a Brněnského kraje – ekonomické důvody

 

SÍDLA ČR

 • Na přelomu letopočtu – Keltové v Jižních Čechách, po nich přišli Slované v 9.stol.
 • Většina měst založena ve 12.-14.stol. – na soutocích řek, u řek, na křižovatkách obchodních cest
  • Tam, kde byl brod řeky nebo most
  • Obchodní cesta „Jantarová stezka“ – z Pobaltí na jih
  • Tam, kde byly nerostné suroviny
  • Významná města – Kutná Hora a Jáchymov (stříbro), Jihlava (zlato), Olomouc (sídlo arcibiskupa)
  • Po 14.stol. – „Průmyslová revoluce“ – města se začala rozvíjet – byl tam více průmysl než zemědělství; vznik železnice – (1825 poprvé v Anglii, 1845 Praha-Ostrava, inženýr Jan Perner )
  • Po 2.světové válce ubylo sídel v pohraničí – odešli Němci
   • Budování velkých sídlišť na okraji měst
   • Vznik nových měst – Havířov, Nový Most
   • Zánik měst – díky těžbě nerostných surovin (hnědé uhlí), díky vodním nádržím
   • Integrace obcí – celá řada byla zrušena  nebo spojena
   • Po r.1990
    • Zvyšování počtu obcí – obce se osamostatňovaly
    • Dnes – 6249 obcí (15 000 sídel), z toho 526 měst
    • Velkoměsta (5) – Praha (1 200 000 obyvatel), Brno (360 000), Ostrava (309 000), Plzeň (165 000), Olomouc (101 000)
    • Převažují venkovská sídla a malá města – téměř 6 000 obcí je do 5 000 obyvatel
    • Nejčastější názvy obcí – Lhota, Lhotka
    • Míra urbanizace – 70-75%
    • Městské aglomerace – urbanizované území s větším počtem sídel, která jsou propojena intenzivními vztahy
     • Pražská, brněnská, ostravská, podkrušnohorská, aglomerace HK +PCE
     • Pro aglomeraci platí, že jedno město je dominantní a ostatní se k němu vztahují

 

 • Suburbanizace – rozvoj menších sídel bezprostředně kolem měst – „satelitní města“

 

 • Územní uspořádání ČR:
  • Do r.1990 – 7 krajů, 75 okresů
  • Po r.1990 – žádné kraje, přibyl okres Jeseník – 76 okresů
  • R.1996 – 14 vyšších územně správních celků (krajů), 76 okresů;  v platnosti od 1.1.2001
  • 1.1.2003 – zrušeny okresy, 14 krajů (13+Praha), vznik „obcí s rozšířenou působností“-205)
  • NUTS – statistické územní jednotky používající EU    (Nomenklatura územních statistických jednotek)
   • NUTS 0 – stát ČR
   • NUTS 1 – velký územní celek ČR
   • NUTS 2 – region s velkým počtem obyvatel (cca přes 1      mil.) – v ČR 8 takových regionů
   • NUTS 3 – kraje – 14
   • NUTS 4 – 76 okresů + 15 obvodů Prahy à 91
   • NUTS 5 – 6249 obcí

 

VELKOMĚSTA

-5 velkoměst: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc

-Skoro velkoměsta: Hradec Králové, Liberec

-Nejblíže k velkoměstům mají ještě: České Budějovice, Karviná, Pardubice, Zlín, Ústí n. Labem

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy