Austrálie a Oceánie

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Austrálie a Oceánie

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): ernisko

 

 

 

 

Základní údaje:

–          Austrálie a Oceánie tvoří samostatný světadíl

–          Nejmenší ze všech kontinentů jak rozlohou, tak i počtem obyvatel

–          Rozloha Austrálie a Oceánie je – 8,9 km2

–          Počet obyvatel – přes 30 mil. obyvatel

–          Hlavní část Austrálie a Oceánie je australská pevnina

 

Austrálie

Terra ustralis (latinský název) – jižní země

Leží na jižní polokouli obklopena: Indickým oceánem, Tichým oceánem

Austrálie byla objevena v roce 1606 holandskými mořeplavci

 

Poloha

–          Málo členité pobřeží

–          Severovýchod pobřeží lemuje největší korálový útes světa – Velký korálový útes ( velká útesová bariera),dlouhá 2 000 km, největší přírodní stavba na zemi

–          Povrch Austrálie je převážně plochý s nadmořskou výškou pod 300m

–          Povrch vytvářejí tři základní oblasti :

 

 

 •  Západoaustralská tabule: západní část kontinentu

plošně nejrozšířenější, charakteristická zarovnaným reliéfem

Geologický povrch tvoří australský štít (prahorní a starohorní horniny)

Ve střední části – Velká písečná poušť, Gibsonova poušť, Velká Viktoriina poušť

Přes 1500m dosahuje pouze MacDonellovo a Musgraveovo pohoří

 

 • Středoaustralská pánev: táhne se ze severní části Austrálie (od Carpentárského zálivu) až k jižnímu pobřeží Velkému australskému zálivu

jedná se o oblast s převahou rovin do 100 m

tvořena sedimenty

 

 • Východoaustralské pohoří: nebo-li  Velké předělové pohoří

Lemuje celé východní pobřeží a pokračuje na Ostrov Tasmánie

Australské Alpy s nejvyšší horou Austrálie Mt. Kosciusko 2 228

–          Největší modurit na Světě – Ayers Rock ( je červený)

 

Podnebí Austrálie

–           Sever a severovýchod země má tropické klima

–          Zbývající část subtropické podnebí

–          Teploty jsou rozloženy rovnoměrně

–           nejteplejší oblast leží na severozápadním pobřeží

 

Srážky:

 • Nerovnoměrné rozložení srážek
 • Severní část ( dostatečné množství srážek) à letní monzuny
 • Východoaustralské pohoří a jihovýchod Austrálie àjihovýchodní pasát
 • Většina kontinentů vykazuje velmi nízké srážky 250 mm/rok

 

Klimatické fenomény : Willy-Willy–  tropické cyklony z Indického oceánu

-přináší vítr a velké množství srážek

Pasáty –  z Pacifiku, jihovýchodní pasáty

Srážky z Tichého oceánu, občas Tajfuny

 

Vodstvo

–          Kvůli nedostatku srážek, pouze malé množství vodních toků

–          Více než polovinu pevnin tvoří bezodtoké oblasti, které nemají spojení s oceánem

–          Největší řekou a říčním systémem je řeka : Murray 2520 km společně s jejím přítokem Darling ( 3490km)

–          Množství vody je závislé na srážkách, ale právě díky malým srážkám většina toků vysychá

–          Creeky = australské řeky s občasným tokem

 

Jezera:

 • Největší jezero je slané bezodtoké Eyreovo jezero ( 8 800km2) v oblasti Středoaustralské  pánve
 • Jehož hladina leží -16m.n.m
 • Nedostatek vody v Austrálii se řeší čerpáním vody z artéských pánví- asi 2/3 rozlohy kontinentu

 

Fauna a Flóra Austrálie

–          Hodně ovlivňováno nerovnoměrnými srážkami

–          Vlhké a teplé severní oblasti zaplňují tropické deštné lesy

–          Ve vlhčích oblastech rostou blahovičníkové lesy – 95% všech australských lesů

–          Směrem do vnitrozemí – travnaté  savany a stepy

–          V nejsušších oblastech – dominují polopouště a pouště

–          Nedostatek vyšších savců

–          Jediná šelma- pes Dingo

–          Vačnatci – klokani, medike koala

–          Dále pak : ptakopysk, ježura, emu hnědý, krokodýl

–          Největší pohromou jsou zde králici, kteří nemají přirozeného nepřátele a tak došlo k jejich přemnožení

–          Introdukce – chtěná  (králík-přemnožení=>nasadili lišky=>přemnožení=>myxomatóza na králíky) a nechtěna ( krysy, potkani na lodích)

è Většinu živočišných druhu do Austrálie přivezli přistěhovalci  během 19. A 20. Století

è Dnes dovoz a vývoz zakázán

è Jedinečnou australskou přírodu chrání přes 120 národních parků a přírodních rezervací

 

Obyvatelstvo

–          Australský svaz – státní útvar

–          svaz je federací skládající se ze 6 států , 2 vnitřní teritoria plus několika vnějších ostrovních teritorií

 

 

6 států :                                                                 2 vnitřní teritoria:

 • Viktorie                                                           Severní Teritorium
 • Tasmánie                                                        Teritorium hl. města (Canberra)
 • Nový jižní Wales
 • Queensland
 • Jižní Austrálie
 • Západní Austrálie

–          Konstituční monarchie, nezávislí člen britského společenství

–          Hlavou státou je britská královna Alžběta II., v Austrálii ji zastupuje guvernér

–          Hlavní město je Canberra

–          Počet obyvatel : 20,4 milionů obyvatel

–          94% běloši evropského původu (britského a irského)

–          5% asiati

–          1% domorodci plus ostatní => dnes spodina- kradou, pijí

 

ð  Austrálie je typickou přistěhovalskou zemí , maximální příliv přistěhovalců do Austrálie v letech 1851-1951

–          Minoritní skupinou obyvatelstva – Australci=Aboriginals => žijí v odlehlých oblastech Západoaustralské tabule

–          Jejich počet klesl z tehdejších 300 000 na 50 000

–          Rozmístění obyvatel je nerovnoměrné 90% obyvatel žije na 20% území, zejména na jihovýchodě

–          V městech žije 95% populace=> což je nejrozsáhlejší stupeň urbanizace na světě

 

Náboženství

 • Protestanti
 • Katolíci                   křesťanství
 • Další náboženství

 

Osídlení

–          Největší města:

 • Sydney 4 miliony obyvatel
 • Melbourn 3,6 milionů obyvatel
 • Brisbane, Perth, Adelaide…

 

Hospodářství

–          Ekonomicky vyspělý stát (v první dvacítce)

–          Klíčový význam má těžba surovin

–          Těží se: ropa, zemní plny, bauxit, uhlí, olovo, zinek, stříbro, zlato, drahé kameny,

–          Největší vývozci černého a hnědého uhlí, železné rudy a bauxitu

–          75 % služby

–          20% průmyslu

–          Zbytek = zemědělství a těžba

 

Průmysl

–          Soustředěn převážně do velkých měst

–          Domácí zdroje energie a nerostných surovin

–          Barevná metalurgieà výroba hliníku, strojírenství, chemický, textilní a potravinářský průmysl

–          Víno, pivo – Fosters

 

Zemědělství

–          Obilnice světa => má výhodu- je jihu dováží na sever když tam nic není

–          Pšenice, ječmen, kukuřice

–          Značně rozšířená je živočišná výroba – chov ovcí ( 2. na světě hned za Čínou)

ð  7/8 ovcí na jednoho obyvatel

ð  Merinos- plemeno na vlnu

–          Světové prvenství v produkci a  exportu vlny a skopového masa

 

ð  Zemědělské a průmyslové produkty se vyvážejí hlavně do Japonska a Korejské republiky, USA a zemi EU

 

Oceánie

–        Je tvořena velkým množstvím drobných ostrovů rozptýlených na obrovské ploše Tichého oceánu

–        Geograficky se rozdělují na tři hlavní skupiny ostrovů: Melanésii, Mikronésii a Polynésii

Melanésie-černoostroví, většina obyvatel černé pleti

skupina ostrovů, vytvářející pás na sever a severovýchod od  australské pevniny, patří sem:

–          Nová Guinea, Bismarckovo souostroví, Šalamounovy ostrovy, Nové Hebridy, Nová Kaledonie, Fidži, Nový Zéland

ð  Všechny ostrovy jsou kontinentálního původu

Mikronésie–  západní část Pacifiku, severně od rovníku

Patří sem:

–          Mariany, Karolíny, Marshallovy ostrovy => jde zejména o korálové útesy (atoly)

Polynésie- nejvíce rozptýlená skupina

Patří sem:

–          Havajské ostrovy, Cookovy ostrovy, Velikonoční ostrovy

ð  Ostrovy jsou  sopečného původu a vznikly v místě tzv. horké skvrny =hotspot =>magma je blízko zemského povrchu a dostává se ven

ð  Ostrovy tvoří rozsáhlé lávové příkrovy, sopečné kužely s množstvím kráterů

ð  Úrodná půda dala vzniknout bohaté vegetaci

 

Nový Zéland

–          Jeho území se rozkládá na dvou hlavních ostrovech – severní a jižní plus další malé ostrovy

 

Severní ostrov:

 • Řada vulkanických útvarů s množství termálních pramenů
 • Hustěji osídlen 75% obyvatel Nového Zélandu
 • Subtropické podnebí- tvrdolistá vegetace

 

Jižní ostrov

 • Vysoké, zalednění Jižní Alpy
 • Západní pobřeží- fjordy
 • Mírné klima, mlživé počasí, hodně srážek => louky bohaté na trávu- skot, ovce

 

Obyvatelstvo

–           Konstituční monarchie a nezávislý člen britského Společenství

–          Žije zde asi 4 milionů obyvatel

–          Původní obyvatelstvo : Maurové ( pouze 280 000)

–          Ještě v 16.st. –kanibalské zvyky

–          Jazyk maorština -15 písmen, slova končí na samohlásku

 

Nový Zéland = Aotearoa = dlouhý bílý mrak

 • Urbanizace 88%
 • Hlavní město Wellington – 400 tis. Obyvatel
 • Největší město Auckland – 1 milion obyvatel

 

Hospodářství

–          Velice vyspělý stát

–          Vysoká životní úroveň

–          68% ve službách

–          24% v průmyslu

–          8% v zemědělství

–          Těžba mizivá – hlavně černé uhlí a rudy hliníku

–          Veškerý průmysl, dominantní potravinářský

 

Energetika – 5% geotermální

85% vodní

10% tepelná + větrná energie

 

Zemědělství

–          Hlavní činnost – pastevectví : ovce + skot à na jihu

–          Patří společně s Austrálií, Čínou mezi špičku světa v chovu ovcí

–          Významný rybolov

–          Rostlinná výroba – 5% orná půda

55% pastviny

–          Jablka, kiwi, vinná réva, obiloviny

 

Doprava

–          Letecká + vodní – velký význam

–          Hodně přístavů

–          Ročně navštíví NZ miliony turistů => významný cestovní ruch