Afrika – otázka ze zeměpisu (2)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Afrika

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): diad

rozloha: 30 milionů km2

počet obyvatel: 1 miliarda

 

základní charakteristika

 • černý kontinent
 • nejchudší kontinent
 • kromě JAR vesměs rozvojové země – Sahel
 • tajuplný kontinent
 • až do 19.století známy pouze pobřežní oblasti

 

přírodní podmínky

 • 80% tvoří pánve – Konžská pánev, Kalahari, Okavango, Čadská pánev a náhorní plošiny – Parfír
 • vrásová pohoří jen na okrajích kontinentu
 • Dračí hory, Atlas, Východoafrický rift

 

podnebí

 • leží v subtropickém a tropickém zóně
 • nejteplejší kontinen
 • zóna klimatických pásů
 • obratníková zóna pouště a polopouště (Sahara, Kalahari, Namib)
 • rovníková zóna – tropické pralesa (Konžská pánev)
 • přechodní pánev – suché tropické klima – dominantní typ

(až 50% rozlohy kontinentu)

 

vodstvo

 • více jak polovina kontinentu bezodtoké oblasti
 • řeky suchých polopouští a savan (Nil, Niger) – kolísavé stavy vody mnohdy vysychají
 • řeky tropické zóny (Kongo, Ubangi, Kasai, Zambezi- časté peřeje a vodopády i v dolní části toku
 • jezera – periodicky vysychající (Čadské)
 • tektonická východoafrického riftu (Tanganika, Malawi, Viktoriino)

 

Sahara

 • největší poušť světa
 • 9 milionů km2
 • rozlehlá náhorní plošina a sopečná pohoří (Tibesti)
 • na severu je hraničena pohořím Atlas
 • na jihu do polopouští v Sahelu
 • Atlas – největší pohoří
 • klimatická bariéra

 

podnebí

 • 50- 100 mm srážek
 • nejsušší východní část
 • teploty 15- 50°C (velké výkyvy i během dne)

 

Sahel

 • pás savan a polopouštní na jižním okraji Sahary
 • minimum srážek – desertifikace > rozšiřování pouští
 • 3 měsíce dešťů (zima)
 • populace a vegetace = kolem vody
 • řeka Niger, Čadské jezero
 • Etiopská vysočina
 • ekologické problémy

 

Hospodářství Afriky

 • světově nejchudší kontinent
 • důvody Kolonizace korupce, despocie
 • despocie = je krajní forma vlády, která poddaným nepřiznává žádná práva s nimi jako se svým majetkem

 

Kolonizátoři Afriky

 • Španělsko- Maroko, Západní Sahara, rovníková Guinea
 • Itálie- Libye, Somálsko, Eritrea
 • Francie- Madagaskar, Gabon, Středoafrická republika, Mauritánie, Niger, ČAD
 • Spojené království- JAR, Botswana, Zimbabwe, Zambie, Egypt, Sudán
 • Německo- Namibie, Tanzanie, Kamerun

 

Dekolonizace

 • zrušení kolonií
 • Portugalsko- Mosambik, Angola, Guinea Bissar
 • Belgie- Kongo

 

Hospodářské regiony Afriky

 • severní Afrika- Egypt, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye
 • Subsaharská Afrika- Mauritánie, Burkina, Nigérie, Ghana, Togo
 • západní a střední Afrika- Mali, Niger, Čad, Nigérie, Senegal, Ghana
 • Jižní a východní Afrika- JAR, Madagaskar, Namibie, Botswana, Zimbabve

 

Severní Afrika

Egypt

 • Káhira
 • 1001739 km2
 • počet obyvatel: 83 milionů
 • arabština
 • obyvatelstvo 99% soustředěno do delty Nilu
 • města: Káhira, Alexandrie, Asuán, Snez (přístav)

 

hospodářství

 • přírodní bohatství (ropa, železná ruda, fosfáty)
 • v zemědělství soběstační
 • vyváží luštěniny, subtropické ovoce, zeleninu a datle
 • důležitá přehrada Asuán
 • průmysl vázán na zemědělskou výrobu
 • hutní, rozvinutý dojírenský a chemický průmysl
 • důležitý je cestovní ruch (památky, starověkého období a přímořské rekreace

 

Suezský průplav

 • vodní cesta mezi Rudým a Středozemním mořem
 • otevřen 1869
 • ročně propluje až 40 000 lodí

 

Maroko

 • Rabat
 • 446550 km2
 • počet obyvatel: 33 milionů
 • úřední jazyk: arabština

 

hospodářství

 • politicky stabilní země, vazba na EU
 • rovnoměrné rozložení všech hospodářských odvětví
 • 40%- 50% v zemědělství obyvatel
 • vývoz potravin, průmyslové zboží, suroviny (fosfáty), rybolov
 • cestovní ruch nabírá na intenzitě

 

Alžírsko

 • 2381741 km2
 • počet obyvatel: 38 milionů
 • Alžír
 • úřední jazyk: arabština, barbarčina

 

hospodářství

 • nestabilní země plná islámských fundamentalistických hnutí
 • bohaté zásoby ropy, zemního plynu, fosfátů
 • průmysl je orientován na hutní, potravinářský a textiloní
 • 1\4 lidí se pohybuje v zemědělství

 

Tunisko

 • rozvíjí se dynamicky cestovní ruch
 • využívá zájem evropských turistů
 • přidružený člen EU= posílení industrializace země
 • podíl průmyslového spotřebování zboží a potravin na tuniském exportu

 

Libye

 • 90% vývozu tvoří ropa a zemní plyn
 • libyjská politika > vůdce Kaddáfí
 • řada let podporovala různá islámská militantní hnutí
 • mezinárodní izolace

 

SUBSAHARSKÁ AFRIKA

 • nejchudší mikroregion světa
 • většina lidí > obživa zemědělstvím > pastevectví > oblasti vhodně pro pastevectví
 • 25% trpí hladomorem, 30% podvýživa
 • problémy s AIDS
 • bohatý region na nerostné suroviny
 • nedostatečná infrastruktura mimo jižní Afriku
 • konflikty politické, náboženské, etnické
 • jazykové skupiny: -pygmejové
  • – Evropané
 • etnické skupiny
  • arabové- sever
  • tuaregové – Sahara
  • Mandigové
  • Bautu
  • Křováci – jih
  • Znové
  • Svahilci – východ
 • náboženství v Africe – křesťanství, islám

 

zemědělství

 • nejdůležitější
 • kakaové boby, kokosové ořechy, káva, arašídy, palmový olej
 • nízká mechanizace
 • živočichové > nízká produkce
 • Somálsko = Velbloudi
 • těžební průmysl diamanty, měď, zlato, uhlí, ropa
 • textilní a potravinářský průmysl
 • strojírenství: Jihoafrický pr..
 • doprava, těžba, vojáci
 • přístavy: vývoz nerostného bohatství

 

Státy západní Afriky

 • Berin, Burkina Faso, Pobřeží Slonoviny, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea- Bissa, Kapverdy, Libérie, Mali, Niger, Nigérie, Senegal, Sierra Leone (Pohoří Lvů), Togo

 

zemědělství

 • dominuje rostlinná výroba
 • obyvatelstva – práce v samozásobitelském zemědělství
 • plantážnictví > zahraniční firmy > určené pro vývoz
 • expert: kakao (největší vývozce) – Toyo, palmový olej, arašídy, banány
 • závislé na srážkách
 • přímořský pás: rýže, kukuřice, manice, tropické ovoce – ananas, banány
 • savany: bavlník, arašídy, proso, kukuříce
 • živočišná výroba
 • kočovný chov dobytka – hovězí dobytek, ovce, kozy

 

průmysl

 • málo rozvinutý
 • těžební
  • – těžba ropy – Nigérie
  • – bauxit – Guinea, Sierra Lune
  • uranové rudy – Niger
  • zlato a diamanty – Ghana

 

doprava

 • žádná souvislá dopravní síť
 • hlavní doprava je námořní
 • Libérie – největší obchodní loďstvo – nízká daně za lodě
 • významné přístavy: Dakar – nejdůležitější, Bonny- vývoz ropy
 • Dakar – letecká křižovatky, lat. Amerika, Evropa

 

Nigérie

 • Abuje
 • 923800 km2
 • počet obyvatelsva 277 milionů
 • nejlidnatější stát Afriky
 • federativní republika v rámci Commonwealthu + prezident
 • Lagos- největší město v Nigerii

 

hospodářství – rozvojová agrární země (nerostné suroviny)

 

zemědělství

 • rostlinná> přední příčky ve světě -> palma olejná, prosa, růže, bavlník, podzemnice olejná
 • na severu: skot, ovce, kozy – chudší

průmysl

 • těžební- rychle se rozvíjí, producent ropy
 • významná těžba zemního plynu u delty Nigeru
 • petrochemie, výroba papíru a celulózy
 • energetika- 25% elektřiny dodávají hydroelektrárny

 

STŘEDNÍ AFRIKA

 • nejzaostalejší země
 • těžební průmysl a zemědělská produkce
 • žádná kapitál, negramotnost, pokles cen
 • státy: Čad, Gabor, Kamerun, Konžská demokratická republika, rovníková Guinea, Středoafrická republika

 

zemědělství

 • hlavní odvětví
 • 80% obyvatel
 • obilniny – proso, rýže, kukuřice
 • plantáže- kaučukovník, cukrová třtina, bavlník, banánovník
 • druhořadý význam – živočišné
 • moucha tse- tse
 • savany – ovce, skot – Čad
 • tropické dřeviny – Kamerun, Kongo, Gabon

 

průmysl

 • málo rozvinut
 • těžební průmysl – Guinejský záliv > těžba ropy (Gabon, Konžská republika)
 • Konžská lidová republika – technické diamanty
 • Katanga – rozvinutá těžby barevných rud > měď, zinek, chrom
 • barevná metalurgie
 • přístavní města – textilní, potravinářský a dřevozpracující

 

Demokratická republika Kongo

 • Kinskasce
 • 2345400 km2
 • počet obyvatel 71 milionů
 • úřední jazyk – francouzština

 

hospodářství

 • dominuje rostlinná výroba > batáty, rýže, kukuřice
 • vývoz > kakaovník, kávovník, kaučukovník
 • hlavní průmysl je těžební
 • řeka Kasai = světový význam > těžba průmyslových diamantů
 • pobřeží > těžba ropy
 • Kotango – těžba neželezných kovů – mědi, kobaltu, zinku

 

JIŽNÍ AFRIKA

 • Angola, Botswana, JAR, Komory, Lesotka, Madagaskar, Malawi, Mauricius, Mosambik, Namibie, Seychely, Svazijsko, Zambie, Zambabwe

 

zemědělství

 • převládá rostlinná výroba
 • pěstování = export = káva, čaj, tabák
 • pro domácí spotřebu – kukuřice, rýže, proso, pšenice, maniok
 • živočišná výroby = chov ovcí a hovězího dobytka

 

průmysl

 • těžební průmysl > těžba diamantů, zlata, chromových a měděných rud
 • Angola, Botswana, Namibie, Zambie a Zimbabwe
 • zpracovatelský průmysl není rozvinut

 

Jihoafrická republika

 • Pretoria
 • 1219912 km2
 • počet obyvatel: 51770000

 

průmysl

 • těžební – zlato, platina a chrom – 1. místo, největší světový vývozce
 • těžba manganu, diamantů, uranová ruda, rudy železa, měď, stříbro, černé uhlí
 • JAR má průmyslovou základnu > hutnícký, elektrotechnický, strojírenský, chemický, petrochemický a potravinářský

 

zemědělství

 • intenzivní zemědělská výroba > výjimečná postavení v Africe
 • rostlinná výroba
 • jihovýchodní a východní pobřeží > dostatečné množství srážek
 • obilniny (kukuřice, pšenice, brambory, luštěniny, cukrová třtina, ovoce a zelenina
 • živočišná výroba: chov ovcí a skotu > pro mléko a maso
 • zemědělství plně kryje potřeba obyvatelstva

 

doprava

 • kvalitní dopravní síť – námořní doprava
 • přístavy: Durban, Kapské město, Pobřežní Elisabeth
 • 39 letišť – pravidelná doprava
 • rychle se rozvíjí cestovní ruch – přímořské letoviska u Indického oceánu
 • atraktivní je turistika typu Safari

 

VÝCHODNÍ AFRIKA

 • Burundi, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Keňa, Rwanda, Somálsko, Tanzanie, Eganda

 

zemědělství

 • samozásobitelské
 • dominuje rostlinná výroba
 • proso, rýže, kukuřice, banány, arašídy
 • plantážní produkce – export
 • kávovník, čajovník, bavlník
 • export = významné koření > Zanzibar – hřebíček, vanilka
 • živočišná výroba – chov skotu, ovce
 • známý rybolov – hlavně v jezerech

 

průmysl

 • málo rozvinutý
 • zpracovatelský – pobřeží, přístavní města
 • potravinářský – výroba cukru, mléka
 • kožedělní, textilní (bavlnářství)

 

cestovní ruch

 • v zemích s přírodními rezervacemi a NP(Keňa, Tanzanie)
 • rozšířené safari
 • výpravy s průvodci
 • pozorování lvů a chování divoké zvěře

 

Etiopie

 • Addis-Abbeba
 • 1127127 km2
 • počet obyvatel: 84320 milionů
 • nejlidnatější stát Afriky( po Nigerii a Egyptu)

 

hospodářství

 • rozvojová agrární země
 • jedna z nejchudších
 • živočišná výroba = převaha > ovce, skot, kozy, koně
 • rostlinná výroba: kukuřice, proso, ječmen, luštěniny
 • export: kávovník, bavlník, cukrová třtina

 

průmysl

-málo rozvinut

pouze tradiční potravinářský, kožedělní, textilní

 

PROBLÉMY SOUČASTNÉ AFRIKY

 • chudoba
 • většina států
 • nízký podíl na světovém obchodu
 • hladovění
 • důvod = zemědělství
 • Nigérie
 • rozšiřování pouští > úbytek zemědělské půdy
 • Madagaskar, Botswana, Středoafrická republika, Etiopie, Angola, Kongo

 

 • zvyšování počtu obyvatel
 • nejvyšší přirozený přírůstek obyvatel
 • 1\2 obyvatelstva tvoří děti do 14 let
 • nízký úroveň vzdělání
 • chybí peníze na provoz škol
 • děti pracují
 • saharské státy – největší negramotnost
 • např. Čad, Niger, Mali, Guinea
 • nedostatečná zdravotnická péče
 • lékaři, léky, informovanost, hygiena > nízké
 • nemoci, vysoká úmrtnost dětí, krátká délka života
 • HIV> JAR, Botswana, Angola, Mosambik, Namibie
 • nesnášenlivost obyvatelstva
 • politická, náboženská a rasová nesnášenlivost
 • mezi státy a mezi národy a kmeny uvnitř státu
 • Kongo, Somálsko, Súdán, Uganda, Rwanda
 • ekologické problémy