Amerika – otázka ze zeměpisu

 

   Otázka: Amerika

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Lucy

 

Poloha

-Jako jediný kontinent leží celá na západní polokouli

– 2. největší kontinent (42,2 mil. km2)

– 28% rozlohy souše, 8% rozlohy planety

 

Z fyzicko- geografického hlediska rozlišujeme :

A)Severní Ameriku

B) Jižní Ameriku

 

Kterou od sebe rozděluje Panemská šíje.

Někdy se Amerika rozděluje na tři části, Střední amerika je pak oddělena od Severní Ameriky Tehuantepeckou šíjí (od Jižní Ameriky je pak oddělena Panemskou šíjí)

Ze severu Ameriku omývá Severní ledový oceán, na západě je to pak Tichý oceán a na východě oceán Atlantský.

 

Litosférické desky

Nachází se zde také několik důležitých litosférických desek

 1. Severoamerická deska
 2. Jihoamerická deska
 3. Karibská deska
 4. Juan de Fuca

 

 • Deska Nasca tlačí do Jihoamerické desky = Subdukce ( vznik And)
 • Pacifická deska a Severoamerickou = Tření – zlom San Andreas (Jedná se o poruchu zemské kůry, která je dlouhá přibližně 1 200 km a v šířce asi 200 km je doprovázena soustavou souběžných i napříč probíhajících kratších trhlin. Zlom pokračuje do Pacifického oceánu…)
 • Kokosová deska je podsouvána pod Karibskou desku – Subdukce
 • Dále Severoamerická (Jihoamerická) a Euroasijská ( Africká) = Vzdalování = Divergence, vznik Středoatlantského hřbetu
 • Juan de Fuca se podsouvá pod SA – vznik magmatických krbů , národní park
 • Díky těmto pohybům častá horotvorná a sopečná činnost, zemětřesení
 • Výskyt míst se zvýšenou geotermální energií – hot spots
 • Vznik Azor, Islandu, Galapág, jezírek v Yellowstone

 

Štíty

-Nejstarší části pevnin,  zarovnané – roviny ( vysočiny)

– velké náleziště nerostných surovin

1) Laurentinská vysočina ( Kanadská vysočina, Arktidská nížina)

– okolí Hudsonova zálivu

2) Brazilský štít

 

Objevení Ameriky

 • Obvykle se za datum objevení Ameriky považuje rok 1492, kdy do Ameriky doplul Kryštof Kolumbus se španělskými loděmi
 • Vikingové ale objevili Ameriku mnohem dříve (již o několik stovek let)
 • Po objevení se začalo Americe říkat Nový Svět
 • Dnešní název je odvozen od jména italského obchodníka a mořeplavce Ameriga Vespucciho

 

Některé důležité americké říše

 1. Inkové
 2. Aztékové ( Mexiko)
 3. Mayové

 

Rasy

 • bílá (přistěhovalci z Evropy , španělé a portugalci – JA, francouzi a angličani -SA)
 • žlutá (indiáni, eskymáci – původní)
 • černá (přivlečení z Afriky – většinou západní)
 • míšenci
 • Mulati – běloch a černoch ( Francouzská Gyuana, Kolumbie)
 • Zambové – černoši a indiáni
 • Mestici – evropan a původní americký obyvatel

( Paraguay, Honduras, Kostarika, Salvador, Venezela, Panama, Nikaragua, Chille, Ekvádor, Mexiko…)

 

Podnebí

– zastoupena všechna podnebná pásma ( důležitá je nejen s. či j. šířka, ale také postavení hor, nadmořská výška,mořské proudy…

 

1)pás arktický

-nejsevernější oblasti ( ostrovy v Severním ledovém oceánu a Gronsko)

-je zde drsné polární podnebí, nedostatek srážek a nízké teploty

 

2)pás subarktidský

-sever Kanady ( suchý), pobřeží Gronska ( středně vlhký) plus jih Patagonie

– drsné podnebí

 

2) mírný pás

– podobné podnebí jako v střední Evropě ( střídání 4 ročních období…)

–  zbytek Kanady, USA, Patagonie

 

3) subtropický pás

– sever USA, Chile, podstatná část Argentiny

– horká léta, mírné zimy, málo srážek

 

4) tropický pás

– jih USA, celá Střední Amerika a podstatná část Jižní Ameriky

– celoročně velmi teplý, vysoké množství srážek

 

Povrch

SEVERNÍ AMERIKA

 • Nejvyšší hora SA je Mt. McKinley ( 6194 m.n.m)
 • Celou Amerikou se táhne nejmladší pohoří na světě Kordilery ( vznikly ve třetihorách)
 • Povrch Ameriky je podobný. Od západního pobřeží, kterým se táhne pásmo Kordiller (S a Stř.) a And (J), se k východu postupně snižuje do rovin a nížin
 • Kordilery se dělí:
 1. Pobřežní pásmo
 2. Sierra Nevada ( Mt. Whitney – 4418 m.n.m.)
 3. Kaskádové pohoří ( St. Helens – 2550 m.n.m)
 4. Skalnaté hory
 5. Mc Kenziovo pohoří

 

Kromě Kordiler máme v SA ještě jedno velké pohoří – Apalačské pohoří – Mt. Mitchel (2037 m.n.m)

Kromě hor máme v Americe také Velké planiny a Centrální roviny ( Aktidská nížina a Pobřežní nížina – Mississippská a Atlantská)

 

JIŽNÍ AMERIKA

 1. Kordilery (zde se nazývají Andy)  – Acongua – 6959 m.n.m
 2. Orinocká nížina
 3. Amazonská nížina ( největší říční nížina na světě)
 4. Laplatská nížina
 5. Guyánská vysočina ( Neblina – 3014 m.n.m)
 6. Brazilská vysočina ( stolové hory) – Bandeira – 2810 m.n.m
 7. Patagonská tabule

 

 • V SA spousta jezer ledovcového původu ( Velké otročí jezero, Velké medvědí jezero, Huronské, Ontario, Michiganské)
 • Protože se tady pohybují lit. desky , nachází se na území Ameriky velké množství sopek

 

SOPKY

 1. Rainier ( u Seattlu)
 2. Popocatepetl ( v Mexiku)
 3. Lascar ( na obratníku Kozoroha)
 4. Helena
 5. Mnoho sopek na Aljašce a mnoho dalších
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy