Architektura 20. století – maturitní otázka

dějiny

 

   Otázka: Architektura 20. století

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): Terezienovic

 

3 období:

1) Přelom 19. – 20. století

 • v polovině 90 let vzniká secese na několika místech současně
 • Je charakterizovaná měkkého téměř biologického charakteru
 • Usilovala o jednotu architektonického díla a životního stylu, zahrnovala umělecké řemeslo i umělecké výrobky
 • Nastupující moderna opouští organické formy secese, oprošťuje se od přebujelé dekorace a má celou řadu odstínů
 • Romantické ideje ustoupili novému filozofickému nazírání a formám, které si vynutil technický pokrok
 • Je to období neobyčejně vyhrocených protikladů mezi vžitými tradicemi a zcela novým cítěním a kvalitou vědění
 • Je vidět snaha o funkčnost architektury

 

Adolf Loos

 • Pracoval na počátku století, je nazýván klasikem moderní architektury
 • Narodil se v Brně, které v té době bylo považováno za předměstí Vídně
 • „ornament je zločin“ jeho citát
 • Společným znakem bylo, že dekorace již není možná, formu stavby určuje její konstrukce
 • Jeho stavby jsou ve stylu funkcionalismu – viz.dále
 • STAVBY: MULLEROVA VILA V PRAZE – podle majitele; může být i pod názvem Loosova

 

DŮM TRISTANA TZARY V PAŘÍŽI – dochází k nesouladu mezi architekturou a jejím vybavením, protože dům je postaven podle moderních trendů a je vybaven antickým a starofrancouzským nábytkem,  umožňuje aby si majitel zabydlel dům podle svého
LOOS HAUS VE VÍDNI

 

 • Modernu můžeme rozdělit na klasicizující směr, který upřednostňuje symetrii a puristický směr, který popírá pravidelnost a upřednostňuje asymetrii
 • Moderna si oblíbila tzv. REŽNÉ ZDIVO = na stavbách není žádná omítka
 • Cihly často střídá ocelový skelet nebo dekorativní keramický obklad
 • Železo u balkonů, říms, zábradlí a zasklených střech
 • Poprvé se v tomto období používá železo beton

 

2) Období meziválečné (mezi 1. a 2. sv. válkou)

 • Technika doznává stále většího pokroku
 • Ve druhém desetiletí 20. Století došlo ve vývoji architektury k neobyčejnému zmnožení uměleckých idejí, teoretický programů a utopických vizí
 • V meziválečné době dochází k velkému rozšíření použití železobetonových konstrukcí
 • Dále se rozšiřuje použití skla a některých nových hmot

 

Architektonické koncepce – organická, funkcionalistická

a)     Organická architektura

 • Nejvýraznějším představitel je Frank Lloyd Write /frank lojd vrajt/
 • Arch. Usiluje o jednotu stavby s prostředím
 • Vznikají unikátní domy
 • Domy rostou z potřeb lidí a charakteru země
 • Jsou inspirované přírodou a živými organismy
 • zdůrazňoval význam vhodného stavebního materiálu
 • U malých staveb používal kámen dřevo a cihly
 • Tvrdil, že dům má se stářím krásnět
 • Co se týká vzhledu, poučoval se z rostlinných organismů
 • Ve 30. Letech založil architektonickou školu v Arizoně
 • STAVBY: KAUFFMANOVA VILA V PENSYLVÁNII – známá pod Vila vodopád

 

ROBERTSOVA VILA U CHICAGA

SPRÁVNÍ BUDOVA JOHNSON WAX COMPANY VE VISKONSINU – interiér

       

b)     Funkcionalismus

 • v evropské architektuře sjednotil v polovině 20. Let všechny progresivní síly evropské avantgardy
 • Pro funkcionalistické stavby jsou charakteristické účelové budovy jednoduchých tvarů
 • Funkce je na prvním místě
 • Mnohé zásady a požadavky této architektury jsou dodnes platné
 • K meziválečnému funkcionalismu patřila i racionální větev v Německu tzv, BAUHHAUS (vznikl v roce 1919 ve Výmaru)
 • Walter Gropius, Ludwig Mies Van der Rohe /van der rouhe/ => Tito pánové považovali za cíl kolektivní stavby

 

Walter Gropius

 • byl první ředitel školy, která se jmenovala BAUHAUS
 • sloučil vysokou školu výtvarných umění a umělecko-průmyslovou školu
 • každý posluchač musel zvládnout určité řemeslo (keramika, sklo, práce s kovem, tkaní)
 • v laboratořích Bauhausu se zkoumali vlastnosti materiálu
 • Bauhaus byl přestěhován do Dessavy a v roce 1933 zrušen nacisty

 

Le Corbusier

 • nejzávažnějším přínosem byla definice základních znaků funkc. Architektury
 • tyto znaky v roce 1927 shrnul do pěti bodů nové architektury:
  1) dům je třeba zvednout nad terén a postavit ho na pilíře
  2) to co se zemi vezme, je třeba vrátit zahradou na střeše
  3) volný půdorys
  4) závěsná nebo zavěšená fasáda – nosná je konstrukce
  5) pásová okna, která můžeme otevřít v celé šíři
 • Dodával impulsy architektuře po celých 40 let
 • Města podle něj měla být hygienická s dostatkem zeleně
 • vzhledem k hustotě osídlení považoval za nutnost realizovat výškové budovy
 • STAVBA: VILA SAVOY V PAŘÍŽI

 

Ludvig Mies Van der rohe

 • Je architektem VILI TUGENDHAT – v Brně, památkou Unesco
 • Charakteristický je volný vnitřní prostor, jednoduchost obrysů a obliba drahých materiálů
 • Cena Onyxové stěny je cena jednoho domu
 • V době kdy tato vila vznikla tak to Karel Taige označil za „vrchol moderního snobismu“
 • ve vile je uplatněný RAUMPLÁN = opak bezbariérového bydlení, podlahy mohou být v různé úrovni

Funkcionalistické stavby v Čechách

 • VELETRŽNÍ PALÁC V PRAZE – výstavní prostory, autor Oldřich Tyl a Josef Fuchs                  
 • V BRNĚ HOTEL AVION – Josef Fuchs
 • V Praze: OBCHODNÍ DŮM BÍLÁ LABUŤ – Josef Hrubý
 • KOLONIE BABA – Pavel Janák, Evžen Lindhart, Ladislav Žák

 

3) období po 2. světové válce

 • Ve 40. Letech se rozšiřují zásady a poznatky funk.architektury na další kontinenty, převážně na severní a jižní Ameriku a Japonsko
 • Velikému pokroku dosahují inženýrské teorie
 • Uplatňují se stále více konstrukce, které jsou ovlivňovány novými fyzikálními a chemicko – technologickými objevy
 • Některé konstrukce se prověřují na modelech
 • Konstruktér řeší úlohy pomocí vyšší matematiky a později pomocí počítačů
 • Vznikají montované stavby, využívá se kov pro nové konstrukce, ocel a hliník a využívají se plastické hmoty
 • Vznikají geodetické kopule – obrázek na internetu; střechy zavěšené na lanech, různé stanové a pneumatické konstrukce
 • Po válce je snaha rozšířit funkcionalismus o respektování výtvarných a psychických zřetelů
 • Nejvíce impulsů přicházelo ze spojených států, kam v důsledku druhé světové války emigrovali čelní tvůrci evropské moderny
 • V čele architektů stál Waltr Gropius, který po válce založil na Harvardské univerzitě v Bostnu tvůrčí skupinu amerických architektů
 • Ludvig Mis van der rohe se podílel na výškových stavbách v Chicago a v New Yorku
 • Jeho koncepce uplatňuje na venek ocelové konstrukce s výplní ze skla a režného zdiva – (ve 30.letech se staví mrakodrapy jako je např. 19 budov v Rockefellerově centru- obchodní centrum)

 

Le Curbisier

 • působil ve Francii a vzhledem k nedostatku bytů, byl propagátorem kolektivních domů – takové malé město
 • Tyto domy, které byly ve městě Marseille 1946 – 52 se neosvědčili
 • V takovém domě bylo kolem 340 bytů různé velikosti, jesle, mateřská škola, bazén, restaurace, kino, obchodní domy, tělocvična, střecha sloužila jako náměstí

 

Oscar Niemeyer /nimié/

 • Brazilský architekt, vyšel z curbisierovi školy
 • Vytvořil osobitý styl charakteristický imaginací a lehkostí a je to hlavní architekt nového města Brazília
 • V Japonsku se mísí prvky funkcionalismu s místními tradicemi

 

Organická architektura

Frank Loyd Write – GUGGHENHEIMOVO MUZEUM V NEW YORKU; velmi bohatá rodina průmyslníků, zálibou sbírat výtvarné umění

Renzo Pian – KNIHOVNA V NOVÉ KALEDONII, tuto stavbu zadala francouzská vláda a on vytvořil jakoby dřevěné chaty s nastavitelnými světlíky na střechách, které umožňovali přirozenou klimatizaci

Jorn Utzon – OPERA V SYDNEY

Jasper Jaegers – URBAN KAKTUS V ROTTERDAMU, je to práce několika architektů, je to obytný komplex který má 98 bytů, má  19 pater a balkony si vůbec vzájemně nestíní

Alvar Alto – DŮM BUŇKA, tímto domem prý ukazuje harmonii své architektury s přírodou4

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!