Architektura mezi válkami, poválečný postmodernismus

dějiny

 

Otázka: Architektura mezi válkami, poválečný postmodernismus

Předmět: Výtvarná výchova

Přidal(a): H*

 

Osnova:

 • Pojem architektura, stavební matriály, funkcionalismus, Bauhaus, postmodernismus v poválečné architektuře, pro doplnění současná arch.
 • Urbanismus– estetické plánování měst

 

Architektura mezi válkami

 • 20. léta se proudy v architektuře sjednotily pod programem FUNKCIONALISMU  – „Forma následuje funkci“ = funkční požadavky převažují nad tradicionalismem
 • Jde o meziválečný směr, který vytvořila meziválečná avantgarda ve 20. – 50. letech 20.století, na vzniku tohoto mezinárodního stylu se podílela řada hnutí:
  • Ruský konstruktivismus  – Vladmir Tatlin, Alexander Rodčenko
  • De Stijl /de stélú – Piet Mondrian /pít mondrian/, Theo van Doesburg/téó fan     dúzbirch/
  • Bauhaus
  • Le Corbusiera /le korbisje/

 

Podstatu funkcionalismu definoval Le Corbusier do 5 základních bodů:

 • 1) piloty, vyzdvihující dům nad terén
 • 2) obytná střecha se zahradou
 • 3) volný, funkčně uzpůsobený půdorys
 • 4) horizontální okno
 • 5) volné průčelí

 

Osobnosti funkcionalismu:

 • Josef Fuchs – Veletržní palác v Praze (dnes Národní galerie) spolu s Oldřichem Tylem
 • Bohuslav Fuchs – Hotel Avion v Brně
 • Ludvík Kysela – Obchodní dům Baťa v Praze

 

Baťův Zlín

 • František L. Gahura– Památník Tomáše Bati, Zlínská radnice
 • Vladimír Karfík – Baťův mrakodrap
 • Jan Kotěra – Domy pro zaměstnance T.B., František L. Gahura, i Le Corbusier

 

Prostějov

 • Antonín Navrátil – oděvní továrna Jana Nehery- DONA, Neherova vila

 

BAUHAUS

 • 1919-1933
 • Avantgardní německá arch. a uměleckoprůmyslová škola, pokusila se formovat požadavky nového slohu- propojení všech druhů umění: arch., malbu, soch., umělecké řemeslo, aby vzniklo umělecké dílo esteticky a funkčně ucelené.
 • Podstata Bauhausu- výuka spočívala podle skutečnosti na analýze materiálu, geometrie, technická konstrukce, práce s barvou, kresbou,…prostorem. Práce s různými materiály. Toto tři a půl leté studium mělo 2 části. Uměleckou a řemeslnou. Toto spojení všech druhů umění mělo vést ke vzniku jednotného funkčního a estetického díla a ke zrušení hranic mezi uměním a řemeslem.
 • Architektura Bauhausu
  • Logika, funkce, normalizace stavebních prvků, nové matriály, netradiční montáž stavby. Horizontála, asymetrie.
 • Vývoj – 1919 vzniká sloučením Uměleckoprůmyslové školy (1906 – Henry van der Velde) a Akademie ve Výmaru. První ředitel Walter Gropius. Do roku 1933, různá sídla školy – politické důvody. Sídlo Dessau (Desava) – vliv De Stijl, Le Corbusiera. 1928-1933 sídlo v Berlíně, škola uzavřena nacisty.
 • Ředitelé: Walter Gropius 1919-1928, Hannes Mayer 1928-1930, Ludwig Mies van der Rohe 1930-1933
 • Funkcionalismus ovlivnil architekturu na desítky let dopředu, nejdůležitější výtvarný názor 20.století
 • Osobnosti Bauhausu:
  • Walter Gropius – Bauhaus – Dessau
  • Ludwig Mies van der Rohe – Langův dům, Vila Tugendhat
  • Hannes Mayer
  • Adolf Mayer
  • Paul Klee- malíř
  • Vasilij Kandinskij – malíř, Vila R
  • László Moholly-Nagy/láslo mohoj naď/-malíř, fotograf, scénograf, – fotokoláže

 

Postmodernismus v poválečné architektuře

 • Po 2. Světové válce se všude začaly stavět obrovské kancelářské budovy. Všude byly akceptovány ideály klasické moderny, jak hlásal Le Corbusier a za války v USA žijící představitelé Bauhausu.
 • Všude se začínají stavět obrovské kancelářské budovy s prosklenými stěnami – snadná montáž, estetika šla stranou. Stavby byly jednotvárné, odosobněné, po celém světě si podobné. Proto se vžil pojem architekta Philipa JohnsonaMEZINÁRODNÍ STYL. Je paradoxní, že P. Johnson posléze začíná distancovat od této KLASICKÉ MODERNY.
 • Roberto Venturi – se snaží rozbourat jednolitou plochu budov. Venturiho realizace z 60. let se dají považovat za zrod POSTMODERNY.

 

Postmodernase často obrací inspirací do historie, ale jinak než pseudoslohy 19. stol

 • přebírání starých motivů se přetavuje ve zcela nový originální výsledek
 • znovu symetrie, antikizující sloup, obloukové okno, dekorace, …

 

Hlavní představitelé postmodernismu:

 • Michael Graves
 • Philip Johnson  – AT&T v New Yorku

 

2. pol. 20.století

 • Opera v Sydney – Jorn  Utzon
 • Guggenheimovo muzeum NY – Frank Lloyd Wright
 • Guggenheimovo muzeum Bilbao – Frank Gehry
 • Tančící Dům Praha –  Frank Gehry Vlado Milunic, interiér Jiřičná

 

Současnost – Eva Jiřičná – Kongresové centum Zlín

 •  Jan Kaplický (1937-2009) – Chobotnice

 

Kultura mezi válkami (1918-1939)

 • Čeští architekti brzy přihlásili k funkcionalismu. Snaha o syntézu biologických, psychických a sociálních funkcí, především geometričnost.
 • Interiéry 20. let byly v ryze hygienickém stylu kovovým nábytkem, bez záclon a koberců s linoleem. Ve 30. letech se styl poněkud změkčil.

Příklady českého funkcionalismu:

  • Veletržní palác (dnes Národní galerie) v Praze (1925-1928), má např. pásová okna, postaveno Oldřichem Tylem a Josefem Fuchsem.
  • Všeobecný penzijní ústav na Žižkově, – postaven na počátku třicátých let Josefem Havlíčkem a Karlem Honzíkem, jedna z největších a nejvýznamnějších staveb meziválečné Prahy
  • Vila Tugendhat v Brně, jedno ze svých nejvýznamnějších děl, postavil v letech 1929-1930 Ludwig Mies van der Rohe.
  • V Brně dále působil Jiří Kroha, architekt Bohuslav Fuchs (např. hotel Avion, postavený na extrémně úzké parcele).
  • Baťův Zlín, vznikl „na zelené louce“, obytné domy pro úředníky i dělníky, působí jednotvárně. Škola, Velké kino a Dům umění (původně Baťovo mauzoleum) stavěl František L. Gahura, Společenský dům, výškové administrativní budovy a celou řadu Baťových obchodních domů a prodejen u nás i v zahraničí Vladimír Karfík.
  • Litvínov – Budování kolektivních domů po druhé světové válce – větší část života rodin přenesla do společenských prostor. Neosvědčilo se.
  • Mnoho projektů zůstalo nerealizováno.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!