Austrálie a Oceánie – otázka ze zeměpisu

 

   Otázka: Austrálie a Oceánie

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Tacanda

 

Austrálie a Oceánie tvoří samostatný světadíl – často označen souborným názvem Oceánie

 

1) Porovnávání státu z hlediska rozlohy a počtu obyvatel

– samotná Oceánie tvoří největší ostrovní oblast světa, která zabírá Z a střední část Tichého oceánu

nejmenší světadíl – rozloha Austrálie – 7,7 milionu km2 (22 milionu obyvatel) a Oceánie – 1,2 milionu km2 (13 milionu obyvatel)

– rozloha celkem 8,9 km2

nejméně zalidněný – 35 milionů obyvatel -> 0,5% obyvatelstva Země

– města nad 100 000 obyvatel je Honolulu a města na Novém Zélandu

– nejmladší, poslední objevený -> nejodlehlejší kontinent

-> objevení v 17. století Abelem Tasmanem; v 18. století tuto oblast prozkoumával James Cook

 

2) Státy regionu, závislá území, teritoria, zámořská území

– celkově má 15 samostatných států (Nový Zéland, Papua Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy, Austrálie, atd.) a 20 závislých územích (14 obydlených a 6 neobydlených)

– dělí se do 4 regionů –

Austrálie (Canberra) a Nový Zéland (Wellington) (tvoří 2 samostatné státy),

Melanésie (tvoří 4 samostatné státy a 2 závislá území – Nová Kaledonie)

 • Papua-Nová Guinea – Port Moreshy
 • Fidži – Suva
 • Šalamounovy ostrovy – Honiara
 • Vanuatu – Port Vila

Mikronésie (5 samostatných států a 3 závislá území – Wake)

 • Palau – Ngerulmud
 • Federativní státy Mikronésie – Palikir
 • Marshallovy ostrovy – Majuro
 • Kiribati – Tarawa
 • Nauru – Yaren (úředně ale žádné)

Polynésie (4 samostatné státy a 9 závislých území – Velikonoční ostrovy)

 • Tuvalu – Funafuti
 • Tonga – Nuku´alofa
 • Samoa – Apia

závislá územíUSA – Americká Samoa, Midwayské ostrovy, Severní Mariany, Wake; Francie – Francouzská Polynésie, Nová Kaledonie, Wallis a Futuna; Nový Zéland – Cookovy ostrovy, Pitcairnovy ostrovy, Tokelau

 

Nový Zéland: Ostrovy ohně a ledu

– JV od Austrálie, patří do Polynésie – tvoří ho 2 velké ostrovy:

–> hlavní je severní (pohoří Alpy, vyšší) a jižní (sopečná aktivita, gejzíry) oddělené Cookovým průlivem

– rozloha 270 000km2, počet obyvatel: 4 miliony

hlavní město Wellington – nejvzdálenější metropole od ČR

– největší kráterové jezero na světě

– endemité; obyvatelstvo – Maurové

– státní zřízení – konstituční monarchie, hlava státu je Alžběta

jedna z nejvyspělejších zemí světa

– nejvýznamnější odvětví – těžební (energetické suroviny, zlato)

– 80% hydroelektrárny

– zemědělství – živočišná výroba hlavně – chov ovcí

-> velký export skopového masa a másla a ovoce kiwi

 

3) Poloha regionu, její výhody a nevýhody, hranice státu

– vyskytuje se na jižní polokouli

– nejsevernější mys – York; nejjižnější mys – Jihovýchodní mys; nejzápadnější mys – Příkrý mys; nejvýchodnější mys – Byron

– Austrálie je svou zeměpisnou polohou osamocenou pevninou vzdálenou od ostatních kontinentů – nejblíže je Asii a Antarktidě (asi 3000km)

– díky dlouhodobému oddělení od ostatních kontinentů vznik velkého množství unikátní flory a fauny

– nehostinné podmínky – 70% plochy zabírají pouště, polopouště a suché stepi

 

4) Přírodní podmínky

Austrálie

– poměrně málo členité pobřeží; kontinent s nejnižší průměrnou nadmořskou výškou

– převažuje tropické období, ale nejméně srážek – nejsušší světadíl (2/3 území bezodtoké)

 • na severu tropické lesy – smíšené jen na Tasmánii, pak buše, pak stepy, pak pouště a polopouště

– 2 rozsáhlé poloostrovy – Arnhemská země a poloostrov York

– nejvyšší vrchol – Mount Kosciusko v Australských Alpách

– největší korálový útvar na Zemi – Velký bariérový útes (dlouhý 2 000km)

– dělí se na západní, střední a východní část

– povrch většinou roviny, tabule a pánve -> Velká artézská pánev (obrovské množství podzemní vody)

– Západoaustralská má spíše pouštní charakter – Velká písečná poušť, Gibsonova poušť, Velká Viktoriina poušť

– největší monolit na světě – Mount Augustus (Západní Austrálie) = skála, mezi dvěma pohořími

 • známější monolit Uluru = Ayerova skála v centrální části

– Velké předělové pohoří, Australské Alpy

– většina říčních toků dočasné = creeky; nejdelší řeka Murray – významný přítok Darling

– jezera – slaná a bezodtoká (přes 50%) – největší jezero Eyreovo jezero (9 500km2)       

– četné gejzíry – nejmohutnější gejzír Waimangu na Novém Zélandu v letech 1900-1904; dnes zde jezero

flora a fauna silně atypická

-> spoustu endemických druhů (eukalypty, akácie, klokan, koala, tasmánský čert, ptakopysk, ježura)

– královský národní park u Sydney, 12 apoštolů, ďáblovy kuličky, velký bariérový útesy

nerostné zdroje: ložiska kamenného a hnědého uhlí, ropy a zemního plynu, kvalitních rud železa, barevných kovů (Cu, Zn, Pb), dále uran, titan, rudy drahách kovů, zlata a stříbra

Oceánie

– největší ostrovní oblast světa

– podle vzniku ostrovů: kontinentální (velké, blízko pevniny) – Nová Guinea, Nová Kaledonie, vulkanické (hornaté ostrovy se sopkami) – Havajské ostrovy a korálové = atoly (malé ostrůvky) – Maršálovy ostrovy

– nejvyšší hora Puncak Jaya – patří mezi 7 nejvyšších hor všech světadílů, ostrov Nová Guinea

– podnebí: tropické oceánské -> vlhko, teplo

– biomy – převažují tropické deštné lesy

 

5) Obyvatelstvo

Austrálie

Australský svaz

– patří k nim Tasmánie i další ostrovy

– závislé území Northfolk, Kokosové a Vánoční ostrovy

– hlavní město Canberra, největší Sydney -> zhruba 8 velkých měst (Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide)

– konstituční monarchie

– administrativní členění: 6 spolkových států (názvy) a 3 teritoria

 

– 22 milionů a 90% ve městech – velká míra urbanizace

– úřední jazyk: angličtina; hlavní náboženství: křesťanství

– složení obyvatel: přistěhovalecký kontinent = heterogenní – 6% Asiatů, nejvíce bělochů 90%, původní obyvatelé Aboriginové pár procent

– jeden z největších urbanizací na světě – Sydney, Melbourne, Brisbane atd.

– sociální charakteristiky: nízká kojenecká úmrtnost, dlouhá průměrná délka života, chudoba, rasové tendence proti Asiatům, utlačování původního obyvatelstva

jeden z nejvyspělejších zemí světa

– nejvýznamnější organizace: APEC = Asijsko-pacifické hospodářské společenství, ASUS?

Oceánie

– 13 milionu obyvatel -> nejhustší zalidnění Papua, Nová Guinea

– převládá původní obyvatelstvo – negroidní a mongoloidní

Maurové = původní obyvatelstvo na Novém Zélandě

– nejvyspělejší státy -> zabraný bělochy

– úřední jazyk – angličtina a francouzština

 

6) Hospodářství

Austrálie

– vyspělý průmyslově-zemědělský stát s velkým surovinovým bohatstvím

– ve službách zaměstnáno z ekonomicky aktivních obyvatel – 71%; v průmyslu 24%, v zemědělství 5%

největší těžiště bauxitu a opálů, dále železná ruda, barevné kovy, zlato a stříbro – Broken Hill

– ropa a zemní plyn u Bassova průlivu

3. největší zásoba uranu na světě

– vyváží zemědělské produkty i nerostné suroviny

– hlavní dovozce do Japonska a Velké Británie

ve výrobě hliníku na 5. místě na světě

– další průmyslová odvětví: potravinářský, chemický a textilní -> první na světě jako vývozce vlny

– převažuje živočišná výroba -> extenzivní zemědělstvínejvíce ovcí na světě

– rostlinná výroba hlavně pšenice a tropické suroviny banány, kaučukovník, vzácná dřeva, čajovník

guána = trus netopýrů používaný jako přírodní hnojivo

– v dopravě vysoký stupeň automobilizace

Oceánie

– polokoloniální charakter

– zaměřeno na plantážní zemědělství (pěstování cukrové třtiny, kokosovníku, banánovníku, kakaovníku ad.) a na těžbu některých nerostných surovin pro vývoz – největší význam těžba měděných rud v Papui-Nové Guinei, rud chromu a niklu na Nové Kaledonii a fosfátů na Nauru

 

7) Problémy regionu

– Rozvojové země – většina států

– hlavní je zemědělství, a jelikož jsou tak odlehlý tak jsou soběstační -> nyní jednosměrné zemědělství

– průmysl téměř nerozvinutý, spíš řemesla

– velké sucho a časté požáry (především na pevnině Austrálie)

– rasové tendence proti Asiatům

– utlačování původního obyvatelstva Aborigins – rezervace

– chudoba, negramotnost a tropické nemoci

 

8) Zajímavosti

Národní park Kakadu – v severním teritoriu v Austrálii, na seznamu UNESCA; neuvěřitelné množství živočišných a rostlinných druhů – i těch ohrožených; je zde i nejproduktivnější uranový důl na světě

Tasmánská divočina – v Tasmánii, proslavené endemitem tasmánský čert, několik různých rezervací, na seznamu UNESCA

Opera v Sydney – navržená v roce 1956 dánským architektem Jørn Utzonem, na seznamu UNESCO

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy