Austrálie – maturitní otázka ze zeměpisu

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

zeměpis

 

   Otázka: Austrálie

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Simona Hrušková

 

 

AUSTRÁLIE

-nejmenší světadíl, ale 6. největší stát světa

-rozloha: 7,7 mil km2

-konstituční monarchie

 

poloha

-rozkládá se na J polokouli, leží nejdál od vyspělých států (nejblíže Japonsko)
-obklopena 2 oceány – Indický a Tichý, zálivy – Canpertanský a Velký australský
-poloostrovy: Yorský; Arhemská země

-ostrovy: Tasmánie
-moře: Arafurské, Timorské, Tasmanovo, Korálové (Velká útesová bariéra)

 

historický vývoj

-jako poslední světadíl objevena na počátku 17. století Holanďany v čele s Abelem Tasmanem, ale kolonizována až
v 2. polovině 18. století Angličany v čele s Jamesem Cookem – 1788 založena první trestanecká osada v oblasti
Sydney – po 80 let Austrálie využívána pro deportaci vězňů z VB
-vzniklo dalších několik anglických kolonií → 1901 se spojily a vyhlásily samostatnost (vzniká Austrálie)
-dodnes A členem Commonwealthu – uznávají britskou královnu za svého nejvyššího představitele → proto Austrálie
konstituční monarchií, královna zastoupena guvernérem (volen Australany)

 

Administrativní dělení

-federace, složena ze 6 států a 3 teritorií:

státy:

  • Queensland (Brisbane)
  • Nový jižní Wales (Sydney)
  • Viktorie (Melbourne)
  • Tasmánie (Hobart)
  • jižní Austrálie (Adelaide)
  • Západní Austrálie (Darwin)

teritoria:

  • Severní teritorium
  • teritorium Canberra
  • Teritorium Jervisova zátoka

 

povrch

-dělen na 3 části:

1) Západo-australská plošina

-tvoří ½ A, jednotvárný povrch – pustá rovinatá oblast, téměř neobydlená
-pokryta pouštěmi a polopouštěmi  – Velká písečná poušť, Gibsonova poušť, Velká Viktoriina poušť
-krajina bez pravidelných řek (creeky), pouze mělká malá slaná jezírka
-suchomilná vegetace (agáve, kaktusy), půdy mají červenou barvu
-uprostřed McDonnellovo pohoří, je zde také největší skalní monolit – Ayers Rock (Uluru) – jeden obrovský balvan (u

města Alice Springs, starý 600mil. let, přes 300m, po obvodu 10km, během dne mění barvu – temá červená-hnědá)

 

2)Středo-australská pánev

-patří sem 3 Artéské pánve (Velká artéská) → podzemní artéské vody – pod územím s nepravidelnými srážkami, tudíž velký význam pro A jako jediný zdroj vody
-nížina na S kolem Carpentanského zálivu a nížiny kolem řek Murray a Darling

 

3) Pohoří východního pobřeží

-Velké předělové pohoří – třetí nejdelší pohoří na světě – délka více než 3 500 km, nej. hora Mt. Koszciusko (2 228 m)
→ vzniklé Hercynským vrásněním (prvohory)

 

Podnebí

-nejsušší kontinent, rozkládá se kolem obratníku Kozoroha

1) S a SV – tropický vlhký pás (monzuny – přes léto nepřetržitě prší)
2) – tropický suchý pás (velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí, srážky nepravidelné ale vydatné)
3) JV a V – subtropický pás (hlavní město Canberra)
4)Tasmánie – mírný pás
-nejvlhčí oblasti – S (monzuny) a V (pasáty) -na SV a V pobřeží tropické cyklony

 

Vodstvo

-velká část A bezodtoká, nejhustší říční síť na S, SV a V + nej. řeky Murray  Darling
-asi 700 jezer – slaná, vysychají během roku, Eyreovo jezero největší a nejníže položené  (-16m), z velké části vyschlé

 

vegetace a fauna

1)S – SV – tropické vlhké lesy
2) – suché tropické lesy (eukalyptus, trnovníky) a  savana (přechod pouští – Bush)
3) JV a JZ – subtropické lesy
4) Tasmánie – lesy mírného pásu (listnaté a smíšené lesy)

-většina živočichů jsou endemity (žijí pouze v této lokaci):
vačnatci (klokan, koala, vačice) vejcorodí (ptakopysk, ježura) ptáci (pštros emu, papoušci)
+ divoký pes dingo (přišel do A s původními obyvateli před 50 000 lety jako pes domácí, ale zdivočel)
-typická zvířata: hadi, krokodýli, jedovatí pavouci, štíři, ještěrky
-přemnožená zvířata ve volné přírodě způsobující škody (králíci, velbloudi)

 

obyvatelstvo

-počet obyvatel:              21-22 milionů

potomci Evropanů – 91%

původní obyvatelé – 1%

-Aboriginové přišli před 50 000 lety z JV Asie, negroidní rasa, ještě v 18. st. se živili jako lovci a sběrači
-po příchodu Evropanů neměli občanská práva a do počátku 20. st. byli považováni za zvířata (Britové je lovili
a zavírali do táborů), 1962 získali občanská práva
-dnes mají vymezené území (rezervace), kam nemohou běloši vstoupit, jejich životní úroveň velmi nízká
(nejchudší, alkoholici, nezaměstnaní, drogově závislí) – mohou za to i Britové kvůli pozitivní diskriminaci
(dostávají od nich 400 dolarů na týden)
-50% pracuje na farmách nebo v kultuře

Asiaté – 5%                    ostatní – 2% (přistěhovalci z Afriky a Oceánie)

 

Rozmístění obyvatel

-nerovnoměrné, kvůli přírodním podmínkám
-nejhustěji osídlen:         J, JV, V, Sydney, Melbourne, Canberra (sídelní město bez průmyslu)
-nejméně osídleno:         Z, vnitrozemí (pouze farmy od sebe vzdálené několik desítek km), S
-urbanizace:       90% (mezi nejvyššími na světě, 60% obyvatel žije ve hlavních městech států)

 

hospodářství

-A vyspělý průmyslový stát, ale i zemědělsky s velkým nerostným bohatstvím
-do mezinárodního obchodu se zapojuje vývozem nerostných surovin nebo zemědělských plodin

 

Nerostné bohatství

paliva – černé uhlí (velmi kvalitní, vývoz do Japonsku, USA, VB, těžba v Queenslandu a Novém Jižním Walesu),
hnědé uhlí (těžba u Melbourne), ropa a zemní plyn (těžba na J Viktorie, na SV státu Jižní Austrálie)

rudy – železné (nej. zásoby na Zemi, vývoz do Japonska, těžba Západní Austrálie)
barevné (Ni,Cu, Zi, Co – těžba v Novém J. Walesu, Tasmánii a Z Queensland)
uran – na S; bauxit – první na světě v těžbě, na S;  nerudy – diamanty, opály, zlato, stříbro, titan

 

Energetika

-90% elektřiny z tepelných elektráren, doplňkové elektrárny (sluneční, větrné)

 

Průmysl

hutnictví – černá metalurgie (vyrábí železo a ocel) a barevná (vyrábí z barevných kovů)
strojírenství – dopravní prostředky (auta, letadla, lodě), zemědělské stroje, těžební a stavební stroje, elektronika a
elektrotechnika
chemický – petrochemie
potravinářský – kvalitní živočišná výroba →masný průmysl, cukrovary (cukr. třtina), vinařství, pivovary
kožedělní a textilní průmysl – zpracovává kůže zvířat a vlnu ovcí

 

Zemědělství

-obrovský půdní fond (většina pastviny), extenzivní (velkovýroba, mechanizace, velké přebytky, velký objem sklizně,
malý ha výnos), nedostatek srážek (Artéské vody), nízká chemizace

-vývoz:  vlna (největší vývozce, nejkvalitnější, plemeno jemnovlnné ovce Merino), maso (skopové a hovězí), cukr, obilí (pšenice – 1. pěstitel a vývozce, rýže), ovoce (kiwi)

-živočišná výroba: chov ovcí (2. na světě v chovu – 80 mil.kusů, na jedné farmě 3000 ovcí) – v suchých oblastech
a ve vnitrozemí nebo v Tasmánii nebo Novém J. Walesu
chov skotu (asi 20 mil.kusů, vlhčí oblasti Queenslandu a N.J. Walesu, chov na maso a mléko)

-rostlinná výroba: cukrová třtina, obilí (pšenice, rýže, ječmen, oves, proso), ovoce, bavlník. zelenina, tabákovník,
kaučukovník, vinná réva, kávovník