Automatizovaná tvorba CAM

 

Téma: Automatizovaná tvorba CAM

Předmět: Technologie

Přidal(a): David Veselík

 

Zhotovování výkresů pomocí systémů CAD získává stále více na významu. Jakmile se výkres zhotoví, jsou k dispozici všechny informace o tvaru obrobku jako geometrické základní prvky (body, čáry, kružnice, apod). Které je možno přenášet do dalších softwarových systémů.

Nejčastěji se geometrická data ze systému CAD přenášejí do systému pro tvorbu NC programů. Pomocí příslušného softwaru je třeba jen spojit sled obrábění a technologická data s informacemi o geometrii. Stejně jako při „ručním“ popisu geometrie je generován zdrojový program, který se převádí přes postprocesor na programy CNC. Taková koncepce od konstrukce až po strojní obrábění se označuje jako CAD-CAM.

Současné náročné požadavky na výrobek, na jeho kvalitu a funkčnost, požadavky na výrazné zvýšení produktivity práce, rostoucí nároky na flexibilitu výrobního systému, rychle se měnící sortiment výroby, zkracování časů na inovace, větší nároky na spolehlivost výrobního systému a mnohé další požadavky není už možné v současnosti realizovat konvenčními metodami přípravy, plánování a řízení výroby. Proto se stává nutností vznik výroby nového typu. Na tyto náročné požadavky reaguje koncept integrované výroby využívající nejmodernější prostředky výpočetní techniky a progresivní metody informačních technologií.

CAD/CAM systémy značně zjednodušují a zpřehledňují práci programátorů. Jsou postaveny především na základě 3D objemových dat. Umožňují i zpracování 2D náčrtů, ale programátor má více práce a programovací čas se zvýší. Právě 3D modely, tzv. Parasolidy, nesou v sobě všechna tato důležitá data pro tvorbu samostatného postupu obrábění a následnou realizaci.

Využití v programu EdgeCam

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!