Bezpečnost a ochrana – maturitní otázka

 

Otázka: Bezpečnost a ochrana

Předmět: Technologie

Přidal(a): David Veselík

 

 

Pravidla bezpečnosti a ochrany

1) Při chůzi se chodí opatrně a počínej opatrně. Chodí se po vyhrazených, vykázaných cestách. Vchodů, východů, které jsou k tomu určeny. Nezdržovat se v nebezpečném prostoru na pracovišti, na které jsi nebyl přidělen.

2) Před započetím každé nové práce požádat mistra o pokyny, jak bezpečně pracovat. Jestli něčemu nerozumím zeptat se mistra o vysvětlení

3) Věnuj se plně a soustřeď se na práci, která ti byla mistrem přidělená. Při práci se nerozptyluj.

4) Nepoužívat strojů, přístrojů a nářadí, které mi nebyly přiděleny mistrem.

5) Neuvádět stroje nebo zařízení do chodu, pokud ses nepřesvědčil, že tím nikoho neohrozím na zdraví nebo na životě

6) Nedotýkat se pohybujících částic strojů. Mazání, čištění za provozu – seřizování, opravy jsou zakázány. Nedotýkat se elektrického zařízení a vedení. Shledám-li na ní závadu, neopravuji sám, ale nahlásím to vedoucímu. Opravovat smí pouze odborník.

7) Pořádek a čistotu na pracovištích jsou jedním z předpokladů v boji proti úrazům. Udržovat svěřené stroje, nástroje, nářadí v bezvadném stavu. Vadné stroje, nářadí vyměnit, závadu na stroji ohlásit vedoucímu.

8) Při práci používat ochranné pracovní prostředky.

9) Každou zjištěnou závadu, která by mohla ohrozit zdraví, tvůj život, nebo spolupracovníků jsem povinen nahlásit.

10) Donášení alkoholických nápojů je přísně zakázáno, porušení se trestá.

11) Nevyrušovat své spolupracovníky při práci, škádlení, žerty, jsou na pracovištích zakázány.

Úraz vzniklý z tohoto počínání je kvalifikován jako trestný čin.

12) Ve vlastním zájmu ohlásit svému vedoucímu každé i sebemenší zranění, které se přihodilo tobě, nebo tvému spolupracovníkovi při práci.

Jsem povinen účastnit se školení opakování bezpečnosti práce.

13) Nosit předepsané pracovní oblečení, pracovní obuv. Reflexní prvky pro snadné rozpoznání – reflexní kříž, vesta. Dlouhé vlasy do culíku, nosit čepici.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!