Technická dokumentace – maturitní otázka

 

Otázka: Technická dokumentace

Předmět: Technologie

Přidal(a): David Veselík

 

 

Výrobní dokumentace – tvoří je výrobní výkres (technologický postup)

 • Tyto 2 dokumenty provádějí od polotovaru až po sklad.
 • Výkresy tvoří konstruktér na základě požadavků zákazníka, na základu pevnostního výpočtu.

 

Konstruktér určuje:

 • Rozměry dílce, toleranci, kvalitu povrchu, tepelné zpracování, materiál, polotovar, výkovek, svařenec.
 • Výrobní výkres obsahuje veškeré informace potřebné pro zpracování výrobního postupu.

 

Popisové pole (razítko) obsahuje:

 • Číslo výkresu, název dílce, firmu, měřítko, polotovar, materiál, tepelné zpracování, kdo kreslil, konstrukční změny.

 

Výkresy se nemusí zhotovovat pro:

 • Dílce normalizované a nakupované. Každý dílec má samostatný výkres.
 • U jednoduchých sestav (např. svařenec) mohou být všechny detaily na společném výkresu, součástí dokumentace je kusovník (buď na sestavném výkresu, nebo na samostatném listu), kde jsou uvedeny veškeré dílce, které vstupují do sestavy.

 

Výrobní postup:

 • Zhotovuje technolog na základě výkresu.
 • Popisuje všechny operace od polotovaru až po předání na sklad.
 • Na výrobní postup má velký vliv počet vyráběných kusů (volba polotovarů) strojního vybavení, uspořádání výroby (kusovka).

 

Výrobní postup obsahuje:

 • Název dílce, číslo výkresu, sled operací, pracoviště, prováděná činnost, čas přípravný, čas kusový, přípravky – urychlují a upřesňují práci, nářadí, měřidla, tepelné zpracování, případná kooperace.
 • Na některé speciální operace (např. tepelné zpracování) se zhotovují zvlášť postupy tzv. návodky (pro tepelné zpracování).
 • Montážní dokumentace: Skládá se obdobně jako výrobní z montážních výkresů (sestav) a montážních postupů, které sestavuje montážní technolog.
 • Složitost výkresové dokumentace se odvíjí od složitosti výrobku.
 • Výkresy sestav a podstav zobrazují součásti ve smontovaném stavu. Výkresy sestav mají nad popisovým polem tabulku s uvedením všech dílců vstupujících do sestav.
 • Při velkém počtu dílců můžou mít tyto dílce samostatný list tzv. kusovník.
 • Při montážních pracích se neprovádí jen vlastní montáž, ale úprava dílců lícování, pilování, zvrtání, zabrušování atd.

 

Podklady pro tvorbu výrobního postupu:

 • 1) výrobní výkres
 • 2) výkres polotovaru

 

Postup pro vypracování výrobního postupu:

 • 1) prostudování výkresu
  • Výkres součásti (konstruktér), výkres polotovaru (hutní materiál, odlitek, výkovek, výpalek).
 • 2) určení polotovaru
  • Závisí: použití dílce, např., vřeteno obráběcího stroje
  • Výkovek = pevnostní hledisko, klikovka = počet kusů.
  • (Kování volné, zápustkové, musí mít úkosy).
 • 3) určení způsobu obrábění
  • Konvenční stroje, CNC stroje. Je odvislé od vybavení dílny.
 • 4) určení přídavku
  • Závisí na volbě polotovaru. Žíhání. Přídavky pro soustružení, na průměr obrobku, přídavek na průměr: pd=5 * ds * max/100 +2 vzorec přídavek na průměr.
  • Průměr polotovaru Dp= ds max + pd
  • Délka polotovaru např. na zarovnání čela.
   • Lp= ls + p= ls + 2 +2
 • 5) určení tepelného zpracování
  • Je obsaženo v návodce. Návodka = předepsaná teplota, zařízení, prostředí.
 • 6) určení výchozí základny
 • 7) určení sledu operací
  • Určuje pořadí operací, pořadí strojů např. soustruh, fréza vrtačka = lze na CNC současně.
  • Výrobní postup se člení:
   • a) operace = provádí se nepřetržitě na jednom pracovišti jedním pracovníkem (např. soustružení).
   • b) úsek = část operace, vykonávaná za stejných technologických podmínek jedním nástrojem – např. soustružení, podélné válcování ploch, zapichování, soustružení čela.
   • c) úkon = jednoduchá, nedělitelná činnost např. upínání dílce, spuštění stroje.
   • d) pohyb = nejjednodušší část pracovní činnosti, především na montáži
 • 8) určení nářadí a přípravku
  • Slouží jako podklad pro výdej nářadí a přídavků z výdejny
 • 9) určení řezných podmínek
 • 10) výpočet časů Tp, Tv

 

Technická dokumentace = definice:

 • 1) soubor podkladů nutných pro: vznik (zhotovení), provoz, údržbu, opravy, patentové zařízení, prodej aj. technická díla.
 • 2) nosič (knihovna) technických informací =
  • klasická forma = papírový dokument
  • Aktuální forma = elektronická informace
 • 3) První zviditelnění technické myšlenky při její realizaci.
  • Nutno podotknout, že dnes probíhá příprava a rýsování technologických postupů, výkresu na PC v programu CAD (Computer aided design), před desítkami let se vytvářely ručně na rýsovacích tabulích.


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy