Bankovní soustava ČR – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Bankovní soustava ČR

   Předmět: Ekonomie a bankovnictví

   Přidal(a): Lucie Starck

 

 

Bankovní systém v ČR je dvoustupňový

 • 1.st. centrální banka = ČNB
 • 2.st. obchodní banky = Komerční banka, ČSOB, Air bank, Česká spořitelna

Klient = občan, stát

 

Česká národní banka

– je centrální bankou ČR

– je institucí zřízenou státem, je nezávislá na vládě

– sídlo má v Praze: Na Příkopě 28, 115 03 Praha a pobočky v krajských městech

– řídící orgán je bankovní rada

 • 1 guvernér – volen na 6 let max. 2x (Jiří Rusnok)
 • 2 místo guvernéři
 • 4 ostatní členové

 

Funkce ČNB:

1) Určuje a provádí měnovou politiku

 • ovlivňuje nabídku peněz v ekonomice, inflaci, nezaměstnanost a používá k tomu tyto nástroje:

a) povinné minimální rezervy = peněžní rezervy obchodních bank, jsou připsány na účtech obchodních bank, které jsou vedeny v ČNB

1) při snížení minimálních rezerv se zvýší nabídka peněz v ekonomice (banka může více půjčit), zvýší se poptávka, sníží se nezaměstnanost   (musí se více vyrábět), ale zvýší se inflace (protože se zdražuje)

2) při zvýšení minimálních rezerv se sníží nabídka peněz, tím se sníží poptávka po zboží, sníží se i nabídka zboží, zvýší se nezaměstnanost a sníží se inflace

b) diskontní sazba = úroková sazba za kterou poskytuje ČNB úvěry obchodních bankám

1) při snížení ceny se zvýší nabídka peněz v ekonomice, zvýší  se poptávka, sníží se nezaměstnanost, ale zvýší se inflace

2) při zvýšení ceny se sníží nabídka peněz v ekonomice , sníží se poptávka, zvýší se nezaměstnanost, ale sníží se inflace

c) operace na volném trhu

1)ČNB prodá cenné papíry obchodním bankám: sníží se nabídka peněz v ekonomice, sníží se poptávka, zvýší se nezaměstnanost, sníží se inflace

2)ČNB odkoupí cenné papíry od obchodních bank: zvýší se nabídka peněz v ekonomice, zvýší se poptávka, sníží se nezaměstnanost, zvýší se inflace

d) ostatní nástroje = např. stanovuje maximální úrokové sazby na úvěry pro obchodní banky nebo minimální úrokové sazby na vklady obchodních bank

 

2) Imituje bankovky a mince do oběhu

 • Vydává (emituje) peníze do oběhu, ale i stahuje z oběhu. Stanovuje nominální hodnotu, rozměry, hmotnost, materiál, vzhled a ochranné prvky.

Ochranné prvky bankovek:

 • okénkový proužek = 3 mm široký proužek z uměle metalizované hmoty vsazený do papíru, který na lícní straně vystupuje v intervalech na povrch papíru.
 • ochranná vlákna = 6 mm dlouhá, běžně viditelná vlákna oranžové barvy zapuštěná do papíru.
 • vodoznak = obrazce, obrázky nebo znaky, které jsou viditelné, když se bankovka přidrží proti světlu.
 • soutisková značka = kruhová značka tvořena písmeny „ČR“. Na každé straně bankovky je vidět pouze část celé značky. Pokud nastavíme bankovku proti světlu, uvidíme, jak obě části navazují a tedy i celou značku.
 • skrytý obrazec –  tento obrazec tvoří číslo označující nominální hodnotu bankovky a je viditelný pouze tehdy, když bankovku sklopíme ve výši očí do vodorovné polohy proti zdroji světla.
 • Iridiscentní pruh– duhově proměnlivý ochranný pruh, 20 mm široký, umístěný na pravém okraji lícní straně bankovky.

 

3) ČNB je banka státu

 • Spravuje státní rozpočet, vede jeho účty a provádí některé operace pro vládu. Má pokladniční plnění státního rozpočtu.

 

4) ČNB je banka bank

 • Vede podnikatelské účty pro obchodní banky a provádí pro ně bankovní služby.

 

5) Řízení peněžního oběhu a zúčtování bank

 • ČNB je clearingové centrum obchodních bank = zúčtovává pohledávky a závazky obchodních bank. ČNB stanoví zásady platebního styku mezi obchodními bankami a způsob používání platebních prostředků.

 

6) Vyhlašuje oficiální kurzy koruny české k ostatním měnám

 • Vyhlašuje vždy na následující pracovní den. Spravuje devizové prostředky – nakupuje a prodává cizí měnu a tím ovlivňuje kurz Kč.

 

7) Vykonává bankovní dohled nad obchodními bankami

 • Snaha omezit bankovní rizika v zájmu vkladatelů (př. směnárny).

 

8) Prostřednictvím ČNB dochází ke styku se zahraničními centrálními bankami a nadnárodními bankovními organizacemi – institucemi (Evropská banka, světová banka, mezinárodní měnový fond)

Další podobné materiály na webu: