Barokní architektura v českých zemích – dějiny umění

dějiny

 

   Otázka: Barokní architektura v českých zemích

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): Paco

 

 

Raný Barok 17. Století

Vrcholný Barok 1700 – 1740

Pozdní Barok 1740

 

Barokní sloh

 • Proniká k nám současně s rekatolizací
 • Zpočátku je vnucován, poté zdomácněl
 • České umění později dosahuje světové úrovně
 • Největší rozkvět v malířství a architektuře
 • Inspirace: Itálie, Španělsko

 

Architektonické znaky

 • Materiál: cihly, kámen, smíšené zdivo – vždy s barevnou omítkou
 • Typická MANSARDOVÁ střecha, na věžích Cibulová
 • Klenba valená s lunetami (v 17. st.), placka – pruská klenba (18. st.)
 • Ornamentální výzdoba – akantový ornament, zdobícím prvkem mušle
 • Sloupy nebo pilíře se nahrazují Atlanty – mužské postavy jako sloupy
 • Půdorys – průnik geometrických těles – především elips (vytvářeli zprohýbané zdi)
 • Voluty
 • Atika – prodlužuje fasádu
 • Balustr tvarovaný kamenný nebo dřevěný sloupek se čtvercovým nebo oválným půdorysem, držící parapet nebo zábradlí schodišť

 

Druhy staveb

Chrámová architektura

 • Manýristické a raně barokní
 • Chrámy dynamického baroka
 • Chrámy barokní gotiky

 

Kláštery

Zámky

Paláce

Jezuitské koleje

Ostatní stavby církve a šlechty

Stavby měšťanstva, lidová architektura

 

RANÝ BAROK

 • Rozvíjí se po Třicetileté válce
 • Většina staveb dílem cizinců (především Italové)
 • Jezuitské koleje – protireformační činnost
 • Zpočátku drastické zásahy do středověké architektury

 

Stavby ovlivněné pozdně renesančním a manýristickým názorem

Klementinum – první barokní stavba

 • Dlouhý stavební vývoj
 • S příchodem jezuitů (1556)
 • Komplex církevních a školních budov
 • Hlavní stavební období 1578 – 1726

 

Černínský palác

 • Palácový komplex
 • Jedna z největších raných staveb
 • Několikrát zničena a opět rekonstruována
 • Architekti: 1. Givanni L. Bernini (první skici), 2. F. Carrati (hlavní architekt), 3. 1683 F. M. Kaňka (dostavba), 4. Anselmo M. Lurago – rekonstrukce

 

Valdštejnský palác – Sspezza, Pieroni, Sebregondim

Carlo Lurago (stavitel Jezuitů) – Klementinum

Francesco Caratti (paláce a zámky) – Černínský palác, Zámek v Roudnici…

Giovanni Pieroni – Valdštějnský palác (salla terrena)

 

Pravý římský barok (koncem 17. století)

Giovanni Battista Mathey

 • Působil v Římě
 • přináší typ trojkřídlého zámku

 

Zámek v Troji – s figurálně zdobeným schodištěm do zahrady

Křižovnický kostel sv. Františka z Assisi na Starém městě

 • Výrazná kupole, cenná výzdoba
 • Využití pravého mramoru

Arcibiskupský Toskánský palác

 

Slavní vídeňští architekti – púsobící v Čechách i na Moravě

Jan Bernard Fischer z Erlachu

Clam – Gallasův palác (vchody zdobené Braunovými sochami atlantů)

 

Jan Lukáš Hildebrandt

 • Podle jeho plánů postaven kostel sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí (s mohutnou kopulí)

 

VRCHOLNÝ BAROK

Kryštof Dientzenhofer (1655 – 1722)

 • Český stavitel a architekt německého původu
 • Používá konvexně-konkávní zprohýbání zdí
 • Prvky dynamického baroka a barokního ilucionismu

 

Kaple Zjevení páně ve Smiřicích

Kaple sv. Mikuláše v Praze

Kostel sv. Markéty v Břevnovském klášteře

 

Giovanni Battista Alliprandi

 • Nové stavební prvky:

Konzolové polopatro (snížené podlaží, zpravidla nad posledním patrem)

Atika (zeď nad hlavní římsou)

 

Šternbernský palác v Praze

Zámek Veltrusy

 

Jan Blažej Santin-Aichl (1677-1723) Barokní Gotika

 • Přestavby a dostavby poničených gotických kostelů ve stylu barokní gotiky (lomený oblouk, žebrová klenba atd. využité barokním způsobem) – Sedlec u Kutné Hory, Želiv, Kladruby
 • Chtěl být odlišný od Jezuitských architektů

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou

 • Symbolická kompozice – 5 hvězd, které má Jan Nepomucký na svatozáři
 • Kostel má půdorys hvězdy a 5 pětibokých kaplí je zabudováno do ambitu

 

Chlumec nad Cidlinou

Palác Thun Hohensteinů – plány

Zámek Karlova koruna

 

František Maxmilián Kaňka

 • Prováděl úpravy zámků, paláců a chrámů
 • Často spolupracoval s V. M. Braunem, V. V. Reinerem a P. Brandlem
 • Urbanisticky řešil i několik zahrad (Černínská zahrada, Královská zahrada…)

 

Klementinum – knihovna, hvězdárenská věž

Zbraslavský zámek (typ francouzského okna)

Dostavba Černínského paláce

Bazilika sv. Jiří

 

Kilián Ignác Dientzenhofer (1689-1751)

 • Hlavní představitel vrcholné barokní architektury (zasahuje až do Rokoka)
 • Studium v cizině
 • Syn K. Dientzenhofera – spolupracují na mnoha stavbách (Loreta v Praze, benediktýnsý klášter v Břevnově)
 • Pracuje pro šlechtu i církev
 • Stavby v Praze i na venkově
 • Kostely založené na průniku geometrických těles, vnichž centrální tvar (ovál nebo čtverec) je prodloužen na protilehlých stranách dalšími ovály – vzniká protažená centrála (dynamická architektura)

 

Kostel sv. Jana na Skalce na Novém Městě pražském

Kostel sv. Máří Magdalény v Karlových Varech

Kostel sv. Mikuláše na staroměstském náměstí

Dostavba a kupole kostela sv. Mikuláše na Malé Straně

 

PŘECHODOVÉ OBDOBÍ K POZDNÍMU BAROKU

Anselmo Lurago

 • Italského původu
 • Pracoval na nových stavebních úpravách Pražského hradu

 

Kaple sv. Kříže

Palác Goltz-Kinských na staroměstkém náměstí

Průčelí Černínského paláce

Zvonice chrámu sv. Mikuláše na Malostranském nám.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!